การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เครือข่าย

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่พบโดยทั่วไปซึ่งคุณอาจพบขณะพยายามเพิ่มหรือใช้เครื่องพิมพ์เครือข่าย รวมทั้งเครื่องพิมพ์บลูทูธหรือเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย

แสดงทั้งหมด

ฉันต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ แต่ไม่มีเครื่องพิมพ์ปรากฏอยู่ใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์'

ถ้า Windows ตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาและเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเอง

 1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

 3. ใน เพิ่มตัวช่วยสร้างเครื่องพิมพ์ เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่าย เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย หรือเครื่องพิมพ์บลูทูธ

 4. บนเพจ เลือกเครื่องพิมพ์เครือข่าย ให้คลิก เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ

 5. บนหน้า ค้นหาเครื่องพิมพ์ตามชื่อหรือที่อยู่ TCP/IP เลือกวิธีการค้นหาเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ ตามชนิดหรือตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป

 6. ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ฉันหาเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเพิ่มในโฟลเดอร์ 'เครือข่าย' ไม่พบ

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายปรากฏอยู่ ให้ตรวจสอบว่าเครือข่ายทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูสถานะเครือข่ายของคุณ

ถ้าเครือข่ายทำงานอย่างถูกต้อง ให้ลองใช้ตัวเลือกการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

 • ถ้าคุณไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่เครือข่าย (ตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย) ของเครื่องพิมพ์ ให้ติดต่อผู้ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือผู้ดูแลระบบ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนเครือข่าย คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องพิมพ์บางเครื่องและเครื่องพิมพ์ดังกล่าวก็จะไม่แสดง เมื่อต้องการขอสิทธิ์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • ถ้าคุณกำลังเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายและมีบุคคลอื่นใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่เครื่องพิมพ์ต่ออยู่เปิดใช้งาน คุณสามารถติดต่อเจ้าของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเพื่อดูว่าชื่อเครื่องพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ฉันไม่ทราบที่อยู่ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ของเครื่องพิมพ์

ถ้าเครื่องพิมพ์มีพื้นที่แสดงผล คุณอาจสามารถนำทางไปยังตัวเลือกเมนูสำหรับการดูหรือการพิมพ์ข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงที่อยู่TCP/IP ได้ เครื่องพิมพ์เครื่องอื่นอาจอนุญาตให้คุณกดปุ่มบางปุ่มค้างไว้ หรือใช้กลไกอื่นๆ เพื่อพิมพ์ข้อมูลการกำหนดค่า ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่ามีตัวเลือกใดที่พร้อมให้คุณใช้งาน

'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' ตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์บลูทูธหรือเครื่องพิมพ์แบบไร้สายของฉัน

ตรวจสอบให้ให้แน่ใจว่าบลูทูธอะแด็ปเตอร์ของคุณต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และเปิดใช้งานอยู่ และเครื่องพิมพ์บลูทูธของคุณเปิดอยู่ คุณอาจต้องเอาการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์บลูทูธออก แล้วลองตรวจหาเครื่องพิมพ์อีกครั้งโดยใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ

ถ้า 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' ยังคงตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ทำงานกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง

ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เครือข่ายหรือจัดการคิวการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ได้

คุณต้องมีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือจัดการเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล แล้วลองอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สิทธิ์ในการพิมพ์คืออะไร

ถ้าการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลยังไม่ได้ผล สิทธิ์ในการพิมพ์เริ่มต้นสำหรับผู้ดูแลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณจะต้องขอสิทธิ์ในการจัดการเครื่องพิมพ์และจัดการเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์จากผู้ที่มีสิทธิ์เหล่านี้อยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการจัดการเครื่องพิมพ์หรือคิวการพิมพ์โดยใช้บัญชีผู้ดูแล

 1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการจัดการ คลิก เรียกใช้เป็นผู้ดูแล แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเครื่องพิมพ์หรือจัดการเอกสารทั้งหมดในคิวการพิมพ์ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลทุกครั้งที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง ให้มอบสิทธิ์ในการทำงานเหล่านี้ให้กับตัวคุณเอง หลังจากคุณเปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์โดยการเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ให้คลิกแท็บ ความปลอดภัย คลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ จากนั้นภายใต้ อนุญาต เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดการเครื่องพิมพ์ และ จัดการเอกสาร

ฉันไม่สามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่าย

ถ้าคุณเคยใช้เครื่องพิมพ์มาก่อนโดยไม่มีปัญหา ให้ลองใช้ตัวเลือกเหล่านี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายทำงานอยู่และคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ 'วิธีใช้' ต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ในคิวการพิมพ์ หรือไปที่เครื่องพิมพ์เพื่อดูให้แน่ใจว่าเครื่องเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน

 • ถ้าเครื่องพิมพ์ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและมีการใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเปิดอยู่ ถ้าคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานและปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อเจ้าของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่

 • ถ้าคุณพยายามพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่คุณเพิ่มเข้ามาโดยใช้ที่อยู่ TCP/IP แทนชื่อเครื่องพิมพ์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายที่เครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ ถ้าคุณเพิ่งประสบกับปัญหาไฟดับ ที่อยู่ TCP/IP ของเครื่องพิมพ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ใหม่จะไม่ทำงานกับพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ลองเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มหรือการเอาเครื่องพิมพ์ออก

ถ้าคุณเพิ่งติดตั้ง Windows รุ่นใหม่ เปลี่ยนซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือกำลังพยายามพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้อยู่ ถ้าคุณกำลังพยายามใช้เครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและมีการใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโปรแกรมควบคุมสำหรับ Windows รุ่นของคุณติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาและการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการดูว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นใดเพื่อให้สามารถเลือกโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'ข้อมูลระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก เครื่องมือจัดการระบบ แล้วคลิก ข้อมูลระบบ

 2. คลิก สรุปข้อมูลระบบ แล้วทบทวน ชื่อ OS และ ประเภทของระบบ เพื่อค้นหาว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นใด