การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

แสดงทั้งหมด

เครื่องพิมพ์ของฉันไม่ทำงาน

ปัญหานี้ยากต่อการวิเคราะห์ เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์มากมายที่วางจำหน่ายในตลาด และมีสาเหตุหลายประการที่จะทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

ประการแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟเข้าและเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ขั้นต่อมา ให้ลองปรับปรุง โปรแกรมควบคุม เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ บางครั้งปัญหาของเครื่องพิมพ์เกิดจากซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมไม่ได้รับการปรับปรุง และสามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุด หรือทำการติดตั้งใหม่

หากต้องการหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ลำดับแรกให้ตรวจสอบจาก Windows Update ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำการตรวจหาฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและจะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเมื่อมีโปรแกรมควบคุมใหม่

 1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงแล้วรอในขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. หากพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

แม้ว่าคุณมองไม่เห็นโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุง แต่เป็นไปได้ว่ามีโปรแกรมควบคุมนั้นอยู่ ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณอาจยังไม่ได้จัดหาโปรแกรมดังกล่าวให้กับ Microsoft

ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่มักจะจัดหา โปรแกรมควบคุมล่าสุดไว้บนส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์ของพวกเขา โดยปกติแล้วโปรแกรมควบคุมจะถูกจัดระเบียบตามรุ่นของ Windows และรุ่นของเครื่องพิมพ์ เมื่อคุณพบโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดู การซ่อมแซมหรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

หากเครื่องพิมพ์ของคุณยังไม่ทำงาน โปรดไปยังส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อหาเคล็ดลับการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่น

ฉันเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับปัญหา "ตัวจัดคิว" หรือเครื่องพิมพ์พิมพ์งานได้ช้ากว่าปกติ

ตัวจัดคิวงานพิมพ์ (print spooler) คือ ซอฟต์แวร์ที่เก็บงานพิมพ์บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์หรือในหน่วยความจำเป็นการชั่วคราวจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพร้อมพิมพ์งาน ถ้าคุณรอเอกสารที่พิมพ์นานผิดปกติ หรือถ้าคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวจัดคิวงานพิมพ์ ระบบย่อยตัวจัดคิว หรือทรัพยากรตัวจัดคิว คุณอาจต้องเปลี่ยนการบริการ Print Spooler บนคอมพิวเตอร์และเริ่มการทำงานใหม่

เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ขอแนะนำให้คุณบันทึกงานของคุณแล้วเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อเริ่มการทำงานของการบริการ Print Spooler ใหม่เช่นกัน ถ้าคุณไม่ต้องการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้แทน

เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือเริ่มการทำงานการบริการ Print Spooler ใหม่

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

 1. เปิด 'เครื่องมือบริหาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก เครื่องมือการดูแลระบบ

 2. คลิกสองครั้งที่ บริการ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกขวาที่การบริการ Print Spooler แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. ที่แท็บทั่วไป ถัดจาก ประเภทการเริ่มต้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก อัตโนมัติ แล้ว

 5. ถ้าการบริการไม่ถูกเรียกใช้ ภายใต้ สถานะการบริการ คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตกลง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เครื่องพิมพ์พิมพ์เฉพาะบางส่วนของหน้า พิมพ์หมึกพร่ามัว หรือพิมพ์สีจางหรือสีไม่ถูกต้อง

คุณอาจต้องเปลี่ยนตลับหมึกหรือผงหมึก ตรวจสอบข้อมูลสถานะในคิวการพิมพ์ เพื่อดูข้อความที่แสดงว่าหมึกหรือผงหมึกมีปริมาณเหลือน้อย ถ้าเครื่องพิมพ์มีพื้นที่สถานะหรือพื้นที่แสดงผล คุณสามารถตรวจสอบข้อความที่แสดงว่าหมึกหรือผงหมึกมีปริมาณเหลือน้อยบนเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกหรือผงหมึก และ การดูคิวการพิมพ์

เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ

ใส่ถาดกระดาษใหม่หรือถ้าเครื่องพิมพ์มีถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ถาดใหม่ที่มีขนาดกระดาษตามที่คุณเลือก เมื่อต้องการดูวิธีใส่กระดาษที่ใช้พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีขั้นตอนต่างๆ อยู่ในพื้นที่สถานะหรือพื้นที่การแสดงผลบนเครื่องพิมพ์ด้วย

ถ้าคุณใส่กระดาษแล้วแต่ยังคงได้รับข้อความว่ากระดาษหมด ให้ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์สำหรับเอกสารเพื่อดูว่าคุณเลือกแหล่งหรือถาดกระดาษที่ถูกต้องหรือไม่

กระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ (กระดาษติด)

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหาย ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เพื่อดูวิธีการเอากระดาษที่ติดออก ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์และตำแหน่งที่เกิดปัญหา คุณอาจต้องลองใช้ตัวเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

 • ไปที่เครื่องพิมพ์ ตรวจสอบข้อความในพื้นที่สถานะหรือพื้นที่การแสดงผลบนเครื่องพิมพ์ซึ่งอาจบอกให้คุณทราบตำแหน่งที่เกิดปัญหา จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้เพื่อเอากระดาษที่ติดออก ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อความเกี่ยวกับปัญหา ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ถ้าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับโดเมนเครือข่าย ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ หรือฝ่ายสนับสนุนในบริษัทของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีปุ่มที่คุณสามารถกดค้างไว้ หรือมีตัวเลือกการป้อนกระดาษอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อลองเอากระดาษออกโดยไม่ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย

 • คุณอาจต้องเปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์และเอากระดาษที่ทำให้เกิดปัญหาออก ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่าคุณควรปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์ หรือทำตามขั้นตอนอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย

  คุณควรตรวจสอบด้วยว่าการเปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์จะทำให้การรับประกันหรือข้อตกลงในการซ่อมที่คุณซื้อไว้หรือที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ถูกยกเลิกไปหรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลง ให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์