การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาบางอย่างที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันไม่รู้จักอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธของฉัน

คุณสามารถลองใช้วิธีต่างๆ ดังนี้

 • ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออกแล้วติดตั้งใหม่

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก อุปกรณ์บลูทูธ
  2. เลือกอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังกล่าว แล้วคลิก เอาออก

  3. คลิก เพิ่ม กดปุ่มตั้งค่าใหม่บนอุปกรณ์ดังกล่าว (หรือทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวถูกพบได้โดยทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต) เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตั้งอุปกรณ์และพร้อมให้ตรวจพบแล้ว แล้วคลิก ถัดไป

  4. ถ้าไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า เมื่อพบอุปกรณ์ดังกล่าว ให้เลือกอุปกรณ์ แล้วคลิก ถัดไป

  5. ทำตามคำแนะนำที่เหลือในตัวช่วยสร้าง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเปิดอยู่และยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและเปิดใช้บลูทูธอะแด็ปเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว อีกทั้งตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเปิดใช้แล้วและ ถูกตรวจพบได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเปิดใช้คุณสมบัติการตรวจพบได้ได้อย่างไร ให้อ่านคำแนะนำที่มากับอุปกรณ์หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวโดยใช้โปรแกรมที่ถูกต้อง ถ้าไม่ถูก ให้ติดตั้งอุปกรณ์นั้นใหม่

  • สำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   • เปิด 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

  • สำหรับโทรศัพท์มือถือ ถ้าคุณติดตั้งเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ' โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก อุปกรณ์บลูทูธ
   2. คลิก เพิ่ม

  • สำหรับแป้นพิมพ์หรือเมาส์ ถ้าคุณติดตั้งเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ' โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   1. เชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์แบบมีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

   2. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก อุปกรณ์บลูทูธ
   3. คลิก เพิ่ม

 • อุปกรณ์ดังกล่าวอาจอยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์ของคุณมากเกินไป หรืออยู่ใกล้เกินไป ให้ลองย้ายอุปกรณ์เข้ามาใกล้มากขึ้นหรือไกลออกไปอีกเล็กน้อยจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์ดังกล่าวกับคอมพิวเตอร์ของฉันไม่สามารถสื่อสารกันได้

คุณสามารถลองใช้วิธีต่างๆ ดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวกับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ห่างจากกันในระยะที่เหมาะสม ข้อมูลของอุปกรณ์ควรจะมีระยะห่างที่ถูกต้องแสดงอยู่ด้วย

 • อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ว่างหรือมีการเชื่อมต่อมากเกินไป (ตัวอย่างเช่น อาจมีอุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับบลูทูธอยู่) ให้รอจนกระทั่งอุปกรณ์ดังกล่าวว่าง แล้วลองใหม่อีกครั้ง หรือตั้งค่าอุปกรณ์อื่นๆ ให้ไม่สามารถ ถูกตรวจพบได้ เพื่อลดจำนวนการเชื่อมต่อลง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะปิดใช้คุณสมบัติการตรวจพบได้ได้อย่างไร ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเครื่องพิมพ์ที่รองรับบลูทูธสองเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ โดยเครื่องหนึ่งอยู่ในที่ทำงานของคุณ และอีกเครื่องหนึ่งอยู่ในที่ทำงานของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ' ตรงกับชื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์นั้น โดยการคลิกขวาที่ไอคอนของอุปกรณ์ดังกล่าวในตัวช่วยสร้าง

 • คุณได้แลกเปลี่ยนหมายเลขรหัสผ่านกับอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วหรือยัง อุปกรณ์บางอย่างต้องการ หมายเลขรหัสผ่าน จึงจะสามารถแสดงรายการใน 'อุปกรณ์บลูทูธ' ใน 'แผงควบคุม' ได้

 • เป็นไปได้ว่าคุณอาจพิมพ์หมายเลขรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือเลยเวลาที่กำหนดสำหรับการพิมพ์หมายเลขรหัสผ่าน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดค่า Windows ให้ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เข้ามา โดยถ้าคุณติดตั้งเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธบนคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถตรวจสอบ 'แผงควบคุม' เพื่อหาอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธได้ โดยทำดังนี้

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก อุปกรณ์บลูทูธ
  2. คลิกแท็บ ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ แล้วคลิก ตกลง

 • ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ใกล้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุ (เช่น เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์แบบไร้สาย รีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก์หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างต่างๆ หรือเครือข่ายไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี 802.11) อุปกรณ์เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ ลองย้ายอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังกล่าวให้ห่างออกจากอุปกรณ์อื่นๆ มากขึ้น

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของฉันช้าหรือไม่สม่ำเสมอ

คุณสามารถลองใช้วิธีต่างๆ ดังนี้

 • อุปกรณ์ดังกล่าวกับคอมพิวเตอร์ของคุณอาจอยู่ห่างกันเท่ากับขอบรัศมีที่กำหนดพอดีหรืออยู่ใกล้กันมากเกินไป ให้ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าใกล้คอมพิวเตอร์มากขึ้นหรือไกลออกไปมากขึ้น ข้อมูลของอุปกรณ์ควรจะบอกคุณได้เกี่ยวกับระยะห่างที่ถูกต้อง

 • อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ว่างหรือมีการเชื่อมต่อมากเกินไป ตัวอย่างเช่น อาจมีอุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับบลูทูธอยู่ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ให้รอจนกระทั่งอุปกรณ์ดังกล่าวว่าง แล้วลองใหม่อีกครั้ง หรือตั้งค่าอุปกรณ์อื่นๆ ให้ไม่สามารถ ถูกตรวจพบได้ เพื่อลดจำนวนการเชื่อมต่อลง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะปิดใช้คุณสมบัติการตรวจพบได้ได้อย่างไร ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ใกล้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุ (เช่น เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์แบบไร้สาย รีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก์หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างต่างๆ หรือเครือข่ายไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี 802.11) อุปกรณ์เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ ลองย้ายอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังกล่าวให้ห่างออกจากอุปกรณ์อื่นๆ มากขึ้น

 • อาจมีการตั้งค่าความปลอดภัยใหม่บนอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ปัญหานี้พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะกับแป้นพิมพ์และเมาส์ อุปกรณ์อื่นๆ ก็สามารถมีปัญหาคล้ายๆ กันได้และอาจจำเป็นต้องติดตั้งใหม่

แป้นพิมพ์และเมาส์ที่รองรับบลูทูธของฉันไม่ทำงาน

ลองเอาแป้นพิมพ์หรือเมาส์นั้นออกแล้วติดตั้งใหม่ โดยทำดังนี้

ขั้นแรก ให้เชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์แบบมีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น ถ้าคุณได้ติดตั้งเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก อุปกรณ์บลูทูธ
 2. เลือกแป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังกล่าว แล้วคลิก เอาออก

 3. คลิก เพิ่ม กดปุ่มตั้งค่าใหม่ข้างใต้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ดังกล่าว เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตั้งอุปกรณ์และพร้อมให้ตรวจพบแล้ว แล้วคลิก ถัดไป

 4. ถ้าไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า เมื่อพบอุปกรณ์ดังกล่าว ให้เลือกอุปกรณ์ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าคุณได้ลองทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำๆ แล้ว และคอมพิวเตอร์ของคุณยังคงไม่สามารถค้นพบอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้แบตเตอรีที่ยังมีสภาพใหม่

 5. ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นแป้นพิมพ์ ให้แลกเปลี่ยน หมายเลขรหัสผ่าน กับแป้นพิมพ์นั้น ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเมาส์ ให้คลิก ไม่ใช้หมายเลขรหัสผ่าน ทำตามคำแนะนำที่เหลือในตัวช่วยสร้าง

ฉันจำหมายเลขรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธของฉันไม่ได้

อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณเลือก หมายเลขรหัสผ่าน ของคุณเอง หรือคุณสามารถใช้หมายเลขรหัสผ่านที่ Windows สร้างให้ เมื่อต้องการให้ Windows สร้างหมายเลขรหัสผ่านให้คุณ ให้เรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ' หรือมิเช่นนั้นให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว โปรดสังเกตว่าอุปกรณ์บางชนิดจะใช้ "0000" หรือ "0001" เป็นหมายเลขรหัสผ่าน

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของฉันจากอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ

ถ้าคุณได้ติดตั้งเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก อุปกรณ์บลูทูธ
 2. คลิกแท็บ ตัวเลือก แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ แล้ว

ฉันมีปัญหากับอะแด็ปเตอร์ที่รองรับบลูทูธของฉัน ฉันควรติดต่อขอความช่วยเหลือจากใคร

ติดต่อผู้ให้บริการ (หรือผู้ผลิต) โปรแกรมควบคุมอะแด็ปเตอร์ของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหาผู้ให้บริการโปรแกรมควบคุม

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

 1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกสองครั้งที่ วิทยุบลูทูธ เพื่อขยายส่วนนั้นขึ้นมา

 3. คลิกขวาที่อะแด็ปเตอร์บลูทูธ (วิทยุหรืออุปกรณ์รับส่ง) จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม

 5. ที่ข้างๆ ผู้ให้บริการโปรแกรมควบคุม คุณจะเห็นชื่อของ Microsoft หรือของผู้ให้บริการรายอื่น ติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการรายนั้น

หมายเหตุ

 • Windows บางรุ่นอาจมีคุณลักษณะบลูทูธสำหรับค้นหาอุปกรณ์ที่ต่างจากอุปกรณ์ที่ได้อธิบายถึงในที่นี้

 • รหัสการจับคู่ (Paring code) เป็นอีกคำหนึ่งที่หมายถึงหมายเลขที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ คำว่า 'หมายเลขรหัสผ่าน' และ 'รหัสการจับคู่' มักจะใช้แทนกันได้