การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่ปรากฏบนแมปเครือข่าย

แผนผังเครือข่ายคือมุมมองกราฟิกของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่าย โดยจะแสดงวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าว ในบางครั้ง Windows จะไม่สามารถตรวจพบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายได้ หรือไม่สามารถวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนแผนผังได้ ต่อไปนี้คือสาเหตุบางประการสำหรับปัญหาเกี่ยวกับแมปเครือข่ายและวิธีแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไม่ปรากฏบนแผนผังเครือข่าย

ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows Vista และเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย "สถานที่สาธารณะ" Windows ตรวจไม่พบคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นตำแหน่ง "สถานที่สาธารณะ" เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถลองเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายเป็น "ส่วนตัว" หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย "ส่วนตัว" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งเครือข่าย ให้ดูที่ การเลือกที่ตั้งเครือข่าย

  คำเตือน

  • เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย "ส่วนตัว" คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่รอบๆ จะสามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความเสี่ยงต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย จากอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น คุณควรกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย "ส่วนตัว" ให้กับเครือข่ายในสถานที่ที่คุณรู้จัก และสามารถไว้วางใจผู้คนและอุปกรณ์บนเครือข่ายนั้นได้เท่านั้น เช่น ที่บ้านหรือสถานที่ทำงานของคุณ หลีกเลี่ยงการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายนี้ในสถานที่สาธารณะ (เช่น ร้านกาแฟหรือสนามบิน)

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista และปิดการใช้งานโพรโทคอล Link Layer Topology Discovery (LLTD) บน การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายWindows ใช้ LLTD โพรโทคอล เพื่อแมปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บนเครือข่าย เมื่อต้องการเปิดใช้งาน LLTD ให้ทำตาม ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย

  2. คลิกขวาที่ ไอคอนการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โปรแกรมควบคุม I/O ของแมปเปอร์การค้นหาโทโพโลยีแบบลิงก์เลเยอร์ และ อุปกรณ์ตอบสนองการค้นหาโทโพโลยีแบบลิงก์เลเยอร์ แล้วคลิก ตกลง

 • คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows Vista และปิดการค้นหาเครือข่าย เมื่อต้องการเปิดการค้นหาเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. ถ้าการค้นหาเครือข่ายปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร เพื่อขยายส่วนดังกล่าว คลิก เปิดการค้นหาเครือข่าย แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งเครือข่าย ให้ดูที่ การค้นหาเครือข่ายคืออะไร

 • เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows XP และไม่มีการติดตั้งโพรโทคอล LLTD ก่อนที่คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP จะถูกตรวจพบและปรากฏบนแผนผังเครือข่าย คุณจำเป็นต้องติดตั้งโพรโทคอล LLTD บนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ แผนผังเครือข่ายไม่แสดงคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP บนเว็บไซต์ของ Microsoft

 • คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows XP และการตั้งค่าไฟร์วอลล์ ป้องกันWindows ไม่ให้ตรวจพบ ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์และตรวจสอบให้มั่นใจว่าเปิดใช้งานการใช้เครื่องพิมพ์และแฟ้มร่วมกัน หากคุณกำลังใช้ Windows Firewall โปรดดู การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่า Windows Firewall หากกำลังใช้ไฟร์วอลล์อื่น ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับไฟร์วอลล์ของคุณ

 • อุปกรณ์ของคุณไม่สนับสนุนโพรโทคอลที่กำหนดสำหรับ Windows Vista ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อดูว่ามีโลโก้ Windows Vista หรือไม่ หากอุปกรณ์ดังกล่าวมีโลโก้ อุปกรณ์ควรจะปรากฏบนแผนผังเครือข่าย อุปกรณ์หรือข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับโพรโทคอล LLTD หรือแผนผังเครือข่าย

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องบนแผนผัง

ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows Vista และเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกกำหนดเป็นตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย "สถานที่สาธารณะ" เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่บนเครือข่ายที่ถูกกำหนดเป็นตำแหน่ง “สถานที่สาธารณะ” Windows จะไม่สามารถวางคอมพิวเตอร์บนแผนผังเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถลองเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายเป็น "ส่วนตัว" หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย "ส่วนตัว" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

  คำเตือน

  • เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย "ส่วนตัว" คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่รอบๆ จะสามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความเสี่ยงต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย จากอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น คุณควรกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย "ส่วนตัว" ให้กับเครือข่ายในสถานที่ที่คุณรู้จัก และสามารถไว้วางใจผู้คนและอุปกรณ์บนเครือข่ายนั้นได้เท่านั้น เช่น ที่บ้านหรือสถานที่ทำงานของคุณ หลีกเลี่ยงการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายนี้ในสถานที่สาธารณะ (เช่น ร้านกาแฟและสนามบิน)

 • เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows XP และไม่มีการติดตั้งโพรโทคอล LLTD ก่อนที่คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP จะถูกตรวจพบและอยู่บนแผนผังเครือข่ายในตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณต้องติดตั้งโพรโทคอล Link Layer Topology Discovery (LLTD) บนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแสดงคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP บนแผนผังเครือข่าย ให้ไปที่ แผนผังเครือข่ายไม่แสดงคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP บนเว็บไซต์ของ Microsoft

 • อุปกรณ์ไม่สนับสนุนโพรโทคอลที่กำหนดสำหรับ Windows Vista ซึ่งทำให้อุปกรณ์บางอย่างปรากฏบนแผนผังเครือข่าย แต่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังว่าจะเห็น ตัวอย่างเช่น เราเตอร์ สามารถแสดงเป็นหนึ่งในสามสิ่งต่อไปนี้ เราเตอร์ สวิตช์ และ จุดเข้าใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อดูว่ามีโลโก้ Windows Vista หรือไม่ หากอุปกรณ์ดังกล่าวมีโลโก้ อุปกรณ์ควรจะปรากฏบนแผนผังเครือข่ายอย่างถูกต้อง อุปกรณ์หรือข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับโพรโทคอล LLTD หรือแผนผังเครือข่าย

ข้อความจะปรากฏขึ้นพร้อมกับระบุว่าเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างขั้นตอนการแมป

ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บนเครือข่ายเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ในระหว่างขั้นตอนการแมป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้รอให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เริ่มการทำงานให้เสร็จเรียบร้อย แล้วฟื้นฟูแผนผังเครือข่ายโดยการคลิกปุ่ม 'ฟื้นฟู' รูปภาพของปุ่ม 'ฟื้นฟู'
 • คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย และคุณภาพของสัญญาณแบบไร้สายไม่ดีหรือขาดๆ หายๆ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ย้ายคอมพิวเตอร์ของคุณไปอยู่ใกล้กับเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน

 • อุปกรณ์บนเครือข่าย เช่น ฮับ หรือสวิตช์ทำงานไม่ถูกต้องหรือเข้ากันไม่ได้กับโพรโทคอล Link Layer Topology Discovery (LLTD) ซึ่ง Windows ใช้ในการสร้างแผนผัง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปิดใช้งาน ปิดอุปกรณ์ หรือเอาอุปกรณ์ออกจากเครือข่าย

 • การตอบสนองจากอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายล่าช้าหรือมีเราเตอร์ที่เข้ากันไม่ได้บนเครือข่าย หากมีการตอบสนองล่าช้า ให้รอสักสองถึงสามนาทีแล้วลองฟื้นฟูแผนผังเครือข่ายโดยการคลิกปุ่ม 'ฟื้นฟู' รูปภาพของปุ่ม 'ฟื้นฟู' หากเราเตอร์เข้ากันไม่ได้ ให้ลองปิดการใช้งาน ปิดเราเตอร์ หรือเอาเราเตอร์ออกจากเครือข่าย