การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดีวีดีและภาพยนตร์ใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการเล่นดีวีดีและการแสดงข้อมูลภาพยนตร์ใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดเสียงแบบดิจิทัลจึงไม่ทำงานสำหรับดีวีดี

เสียงดีวีดีจะกำหนดโดยการกำหนดค่าลำโพงที่คุณเลือกใน ตั้งค่าลำโพง ชนิดการเชื่อมต่อเสียงที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับลำโพงหรือเครื่องรับสเตอริโอของคุณ และการตั้งค่าเสียงดีวีดีใน Windows Media Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าลำโพงใน Windows Media Center ให้ดูที่ การตั้งค่าลำโพง

นอกจากนี้ ความพร้อมใช้งานของเสียงแบบดิจิทัลยังขึ้นอยู่กับตัวเลือกต่างๆ ที่ถูกเปิดใช้งานโดยฮาร์ดแวร์ด้านเสียงที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของฮาร์ดแวร์ด้านเสียงของคุณ โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เหตุใดวิดีโอของดีวีดีจึงผิดเพี้ยน

วิดีโอของดีวีดีอาจผิดเพี้ยนหากมีโปรแกรมประยุกต์สำหรับเล่นดีวีดีอื่นติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากโปรแกรมเล่นดีวีดีต่างๆ จะติดตั้งซอฟต์แวร์ซึ่งใช้ถอดรหัสวิดีโอของดีวีดีเพื่อให้สามารถเล่นได้ที่แตกต่างกัน ให้ลองเอาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเล่นดีวีดีอื่นออกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เหตุใดดีวีดีจึงไม่สามารถเล่นได้

ดีวีดีอาจไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากสาเหตุตั้งแต่หนึ่งสาเหตุขึ้นไป ต่อไปนี้เป็นรายการของสาเหตุที่เป็นไปได้และบางขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติเพื่อพยายามแก้ไขปัญหานี้

 • มีโปรแกรมประยุกต์สำหรับเล่นดีวีดีอื่นติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งป้องกันไม่ให้ Windows Media Center เล่นดีวีดีดังกล่าว ให้ลองปิดหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สำหรับเล่นดีวีดีอื่นดังกล่าว

 • ไดรฟ์ดีวีดีของคุณถูกปิดใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าไดรฟ์ดีวีดีรอมของคุณถูกเปิดใช้งานอยู่

 • ความละเอียดของการแสดงผลหรือชนิดการเชื่อมต่อของคุณไม่สนับสนุนเทคโนโลยีการป้องกันการคัดลอกซึ่งจำเป็นสำหรับการเล่นดีวีดี คุณอาจจะต้องเปลี่ยนความละเอียดของการแสดงผลของคุณเป็น 640x480 หรือ 720x480 หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลระหว่างจอภาพกับคอมพิวเตอร์ของคุณไปใช้สายเคเบิล DVI หรือ VGA โปรดดูที่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับโทรทัศน์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายเคเบิลชนิดต่างๆ

 • ไดรฟ์ดีวีดีรอมของคุณไม่สามารถเล่นดีวีดีชนิดนั้นได้ ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์ดีวีดีรอมบางชนิดสามารถอ่านได้เฉพาะแผ่น DVD+R หรือ DVD-R เท่านั้น ถ้าคุณเขียนวิดีโอดีวีดีลงในแผ่นดีวีดีที่บันทึกได้ชนิดที่ไดรฟ์ดีวีดีรอมไม่สนับสนุน ดีวีดีดังกล่าวจะไม่สามารถเล่นได้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดีวีดีมีรหัสภูมิภาคที่แตกต่างออกไปและไม่สามารถเล่นได้

ดีวีดีบางแผ่นจะถูกเข้ารหัสสำหรับการเล่นเฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น ดังนั้น ถ้าคุณซื้อดีวีดีในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งแล้วพยายามจะเล่นบนเครื่องเล่นดีวีดีหรือคอมพิวเตอร์ที่ซื้อในประเทศหรือภูมิภาคอื่น ดีวีดีนั้นอาจจะไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากการกำหนดรหัสภูมิภาคสำหรับดีวีดีดังกล่าว

เหตุใดข้อมูลภาพยนตร์หรือภาพหน้าปกจึงไม่แสดงใน Windows Media Center

ข้อมูลภาพยนตร์และภาพหน้าปกอาจไม่แสดงเนื่องจากสาเหตุใดๆ ต่อไปนี้

 • คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Windows Media Center จึงไม่สามารถเรียกข้อมูลและภาพหน้าปกดังกล่าวได้

 • ไม่มีข้อมูลภาพยนตร์และรูปในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

 • ไม่มีข้อมูลภาพยนตร์และรูปสำหรับภาพยนตร์หรือดีวีดีปัจจุบัน

 • เมื่อคุณตั้งค่า Windows Media Center คุณได้เลือกไม่ให้ดาวน์โหลดข้อมูลซีดี ดีวีดี และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  2. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก ตัวเลือกการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียกรูปหน้าปกอัลบั้มซีดี ข้อมูลสื่อสำหรับดีวีดีและภาพยนตร์ และบริการทางอินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ต

  4. คลิก บันทึก

ฉันจะเปลี่ยนโปรแกรมที่เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' เมื่อฉันเสียบอุปกรณ์หรือใส่ดิสก์ได้อย่างไร

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. เมื่อไม่ต้องการให้เห็นกล่องโต้ตอบของ 'เล่นอัตโนมัติ' อีก ให้เลือก ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือดิสก์ ถ้าต้องการเลือกการกระทำในแต่ละครั้งที่คุณต่อสายอุปกรณ์หรือใส่ดิสก์ ให้เลือก ถามทุกครั้ง เมื่อต้องการให้โปรแกรมเปิดโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้ง ให้เลือกโปรแกรม