การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าแฟ้มใน Windows Movie Maker

ต่อไปนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาบางส่วนเกี่ยวกับการนำเข้าแฟ้มใน Windows Movie Maker

แสดงทั้งหมด

ถ้าได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าเนื้อหาถูกป้องกันโดยใช้เทคโนโลยีจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (Digital Rights Management) มีความหมายว่าอย่างไร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามนำเข้าเสียงหรือวิดีโอที่ถูกป้องกันด้วยเทคโนโลยีจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (Digital rights management - DRM) DRM เป็นเทคโนโลยีที่ยินยอมให้ผู้สร้างและผู้เผยแพร่ เช่น บริษัทผู้บันทึกและสตูดิโอภาพยนตร์ ควบคุมวิธีการใช้และจัดจำหน่ายแฟ้มเสียงและวิดีโอดิจิทัลของตน แฟ้มสื่อดิจิทัลที่ได้รับการป้องกันจะไม่สามารถนำเข้าใน Windows Movie Maker ได้

ถ้าฉันต้องการนำเข้าแฟ้มวิดีโอหรือเสียงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Movie Maker จะต้องทำอย่างไร

รูปแบบแฟ้มเสียงและวิดีโอบางอย่างไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Movie Maker และไม่สามารถนำเข้าได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีแฟ้มวิดีโอหรือเสียงที่ไม่ได้รับการสนับสนุน คุณอาจจะใช้โปรแกรมแก้ไขวิดีโอที่ไม่ใช่ Microsoft เพื่อแปลงแฟ้มให้อยู่ในรูปแบบที่ Windows Movie Maker สนับสนุน แล้วจึงนำเข้าแฟ้มเสียงหรือวิดีโอที่ได้ใน Windows Movie Maker สำหรับบางแฟ้ม คุณจะต้องติดตั้งตัวแปลงสัญญาณก่อนที่จะใช้แฟ้มเหล่านั้นใน Windows Movie Maker ได้

ถ้า Windows Movie Maker หยุดตอบสนองเมื่อฉันพยายามเล่นแฟ้มที่นำเข้ามา จะต้องทำอย่างไร

มีน้อยครั้งที่แฟ้มชนิดที่ Windows Movie Maker ไม่สนับสนุนอาจทำให้ Windows Movie Maker หยุดตอบสนอง แต่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากตัวกรองวิดีโอที่ไม่เข้ากัน คุณสามารถตรวจสอบว่าได้ติดตั้งตัวกรองใดและกำหนดให้ Windows Movie Maker หลีกเลี่ยงการโหลดตัวกรองเฉพาะโดยเริ่มการทำงาน Windows Movie Maker ใหม่

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าตัวกรองวิดีโอของคุณ บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ความเข้ากันได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองวิดีโอ ให้ดูที่ ตัวกรองวิดีโอ: คำถามที่ถามบ่อย.

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถนำเข้าวิดีโอจากเว็บแคมหรือแหล่งวิดีโอแอนะล็อก

Windows Movie Maker ไม่สนับสนุนการนำเข้าวิดีโอจากเว็บแคมหรือแหล่งวิดีโอแอนะล็อก เช่น VCR ถ้าต้องการใช้วิดีโอจากเว็บแคมของคุณ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องที่บันทึกวิดีโอลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นนำเข้าแฟ้มวิดีโอที่ได้ใน Windows Movie Maker