การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับรูปภาพใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดรูปภาพจึงไม่แสดงใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่รูปภาพอาจไม่แสดงใน Windows Media Center พร้อมทั้งวิธีการทำให้รูปภาพแสดงใน Windows Media Center

  • ชนิดแฟ้มของรูปภาพดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Media Center ตัวอย่างเช่น รูปภาพดิจิทัลที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลและถูกบันทึกในรูปแบบแฟ้ม RAW จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Media Center สำหรับชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุน ให้ดูที่ ชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุน

  • ชนิดแฟ้มได้เปลี่ยนไปเป็นชนิดแฟ้มที่ไม่ได้รับการสนับสนุน เช่น รูปขนาดย่อ หรือเกิดความเสียหาย คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปด้วยการเปิดแฟ้มในโปรแกรมแก้ไขรูปถ่าย แล้วบันทึกรูปดังกล่าวใหม่เป็นชนิดแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Media Center

  • แฟ้มดังกล่าวถูกซ่อนอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าแฟ้มไม่ได้ถูกซ่อนอยู่ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูคุณสมบัติแฟ้ม ให้ดูที่ การดูคุณสมบัติของแฟ้ม

คุณภาพของรูปภาพต่ำ

เมื่อเปลี่ยนแปลงแฟ้มและบันทึกโดยใช้คุณลักษณะการแต่งภาพใน Windows Media Center แฟ้มดังกล่าวจะถูกบีบอัด การเปลี่ยนแปลงและการบันทึกรูปภาพซ้ำๆ อาจลดคุณภาพของรูปภาพลงได้ เพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพดังกล่าวเป็นรูปที่มีคุณภาพสูงเพื่อจะใช้เริ่มต้น โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับกล้องดิจิทัลหรืออุปกรณ์จับภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การแก้ไขรูปภาพ

เมื่อต้องการแน่ใจว่าคุณมีสำเนาของรูปภาพต้นฉบับ ให้ลองพิจารณาการบันทึกต้นฉบับรูปภาพของคุณลงในโฟลเดอร์หนึ่งและสำเนาของรูปภาพแต่ละรูปลงในอีกโฟลเดอร์หนึ่งที่จะใช้สำหรับการแก้ไขโดยเฉพาะ ถ้าคุณมีสำเนาที่สำรองไว้และมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับรูปภาพฉบับที่มีการแก้ไข คุณสามารถย้อนกลับไปยังรูปภาพต้นฉบับได้ทุกเมื่อ

ฉันไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้หลังจากที่แก้ไขรูปดังกล่าวใน Windows Media Center

รายการต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้บางอย่างที่คุณอาจไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในรูปถ่ายของคุณใน Windows Media Center และแสดงวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

  • แฟ้มดังกล่าวเสียหาย ให้ลองเปิดรูปภาพในโปรแกรมแก้ไขรูปถ่ายเพื่อดูว่าคุณสามารถแก้ไขรูปภาพในโปรแกรมนั้นได้หรือไม่ หากสามารถแก้ไขได้ ให้ลองเปลี่ยนแปลงและบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงในรูปถ่ายของคุณโดยใช้โปรแกรมนั้น

  • ่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ไม่เพียงพอในการจัดเก็บรูปภาพที่มีการแก้ไขลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนี้ ให้เพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ จากนั้นลองทำการเปลี่ยนแปลงและบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงในรูปถ่ายของคุณอีกครั้งใน Windows Media Center

  • มีการตั้งค่าคุณสมบัติแฟ้มให้เป็นอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เอาคุณสมบัติอ่านอย่างเดียวออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของแฟ้ม ให้ดูที่ การดูคุณสมบัติของแฟ้ม

ฉันจะเปลี่ยนโปรแกรมที่เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' เมื่อฉันเสียบอุปกรณ์หรือใส่ดิสก์ได้อย่างไร

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

  2. เมื่อไม่ต้องการให้เห็นกล่องโต้ตอบของ 'เล่นอัตโนมัติ' อีก ให้เลือก ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือดิสก์ ถ้าต้องการเลือกการกระทำในแต่ละครั้งที่คุณต่อสายอุปกรณ์หรือใส่ดิสก์ ให้เลือก ถามทุกครั้ง เมื่อต้องการให้โปรแกรมเปิดโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้ง ให้เลือกโปรแกรม