การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเล่นแฟ้มวิดีโอได้

วิดีโออาจไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

  • แฟ้มดังกล่าวเกิดความเสียหายหรืออยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ลองเปิดแฟ้มในโปรแกรมแก้ไขวิดีโอและบันทึกแฟ้มดังกล่าวใหม่ในรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของแฟ้มวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Media Center ให้ดูที่ ชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุน

  • อาจมีปัญหาเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณที่จำเป็นสำหรับการเล่นแฟ้มดังกล่าว ถ้าคุณลองเปิดแฟ้มวิดีโอในดังกล่าวใน Windows Media Player ตัวแปลงสัญญาณที่เหมาะสมอาจถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัุวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัุวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย เมื่อต้องการเริ่ม Windows Media Player ให้ทำดังต่อไปนี้

    1. บนหน้าจอ เริ่ม ใน Windows Media Center ให้ใช้เมาส์คลิก ย่อเล็กสุด  รูปภาพของปุ่ม 'ย่อเล็กสุด' .
    2. คลิก เริ่ม  รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' บนแถบงาน บนแถบงาน แล้วคลิก Windows Media Player

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถกรอวิดีโอไปข้างหน้าหรือกรอกลับได้

ไม่ใช่วิดีโอทุกรูปแบบจะสนับสนุนการกรอไปข้างหน้าและการกรอกลับ

เหตุใดฉันจึงไม่พบวิดีโอที่ดาวน์โหลดมา

คุณอาจหาวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ Windows Media Center ของคุณไม่พบเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

  • แฟ้มวิดีโอถูกดาวน์โหลดลงในโฟลเดอร์ที่ Windows Media Center ไม่ได้ตรวจสอบเพื่อค้นหาเนื้อหาวิดีโอ ถ้าคุณดาวน์โหลดแฟ้มวิดีโอมาจากเว็บไซต์ คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการคัดลอกแฟ้มวิดีโอนั้น ถ้าคุณดาวน์โหลดแฟ้มวิดีโอลงในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งเป็นประจำ คุณสามารถให้ Windows Media Center ตรวจสอบโฟลเดอร์ดังกล่าว เพื่อให้แฟ้มวิดีโอทั้งหมดที่ดาวน์โหลดลงในโฟลเดอร์ถูกเพิ่มลงในไลบรารีวิดีโอของ Windows Media Center โดยอัตโนมัติ ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อดิจิทัล เพื่อเรียนรู้วิธีการทำให้ Windows Media Center ตรวจสอบโฟลเดอร์

  • Windows Media Center ไม่มีตัวแปลงสัญญาณสำหรับแฟ้มวิดีโอดังกล่าว ถ้า Windows Media Center ไม่มีตัวแปลงสัญญาณ จะไม่สามารถจำแนกว่าแฟ้มดังกล่าวเป็นวิดีโอและแสดงใน รูปภาพ + วิดีโอ ได้ ถ้าคุณลองเปิดแฟ้มดังกล่าวใน Windows Media Player ตัวแปลงสัญญาณอาจถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

  • วิดีโอดังกล่าวจะไม่สามารถดูได้ใน Windows Media Center และต้องเล่นในซอฟต์แวร์วิดีโอที่ดาวน์โหลดมา

  • แฟ้มวิดีโอได้รับการป้องกันและสิทธิการใช้งานสื่อสำหรับแฟ้มดังกล่าวหมดอายุแล้วหรือมีปัญหา ในบางกรณี คุณอาจต้องใช้ Windows Media Player เพื่อดาวน์โหลดสิทธิการใช้งานสื่อที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับแฟ้มวิดีโอที่ได้รับมาจากร้านค้าออนไลน์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานสื่อ ให้ดูที่ Windows Media Player DRM: คำถามที่ถามบ่อย