การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพยนตร์ไปยังคอมพิวเตอร์

ต่อไปนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพยนตร์ใน Windows Movie Maker

แสดงทั้งหมด

หากฉันได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่าแฟ้มภาพยนตร์มีขนาดเกิน 4 กิกะไบต์ ควรทำอย่างไร

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้หากภาพยนตร์ที่คุณเผยแพร่มีขนาดแฟ้มเกินกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งเป็นขนาดที่กำหนดโดยระบบแฟ้ม FAT32 ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นกับภาพยนตร์ขนาดยาวที่มีการเผยแพร่ด้วยการตั้งค่าสูงในไดรฟ์ข้อมูลหรือพาร์ติชันที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT32

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ลดความยาวของภาพยนตร์โดยการเอารายการออกจากกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาใน Windows Movie Maker แล้วลองเผยแพร่ภาพยนตร์ใหม่อีกครั้ง

 • เลือกการตั้งค่าคุณภาพหรือขนาดแฟ้มที่ต่ำลงเมื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าภาพยนตร์: คำถามที่ถามบ่อย.

 • หากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์มีการแบ่งหลายพาร์ติชัน และมีหนึ่งพาร์ติชันที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS ให้เผยแพร่ภาพยนตร์ไปยังพาร์ติชัน NTFS ระบบแฟ้มของ NTFS จะรองรับแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์

 • หากคุณบันทึกภาพยนตร์ที่เผยแพร่ลงในเทปและฮาร์ดดิสก์ของคุณมีหลายพาร์ติชัน และหากมีหนึ่งพาร์ติชันที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS คุณสามารถใช้พาร์ติชันนั้นเป็นตำแหน่งที่เก็บชั่วคราวได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บชั่วคราว ให้ทำดังต่อนี้

  1. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. ในกล่อง ที่เก็บชั่วคราว ให้เลือกไดรฟ์ที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS

 • แปลงระบบแฟ้มของคุณไปใช้ระบบแฟ้ม NTFS ระบบแฟ้มของ NTFS จะรองรับแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การแปลงไดรฟ์ข้อมูลเป็นรูปแบบ NTFS.

หากได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่ามีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอที่จะเผยแพร่ภาพยนตร์ ฉันควรทำอย่างไร

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ลดความยาวของภาพยนตร์โดยการเอารายการจากกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาใน Windows Movie Maker

 • เลือกการตั้งค่าคุณภาพหรือขนาดแฟ้มที่ต่ำลงเมื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าภาพยนตร์: คำถามที่ถามบ่อย.

 • การเผยแพร่ภาพยนตร์ในตำแหน่งที่มีเนื้อที่ดิสก์ว่างมากขึ้น

หากได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่าไม่สามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ได้เพราะไม่มีตำแหน่งที่ตั้งนั้น ฉันควรทำอย่างไร

ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ไปยังไดรฟ์จัดเก็บแบบถอดได้และไดรฟ์นั้นถูกยกเลิกการเชื่อมต่อหรือไม่พร้อมใช้งาน ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณเลือกที่จะเผยแพร่ภาพยนตร์ไปยังไดรฟ์เครือข่ายและตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่สามารถใช้งานได้

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • หากคุณระบุไดรฟ์จัดเก็บแบบถอดได้เป็นตำแหน่งที่ตั้งในการเผยแพร่ ให้ตรวจสอบว่าไดรฟ์หรือสื่อแบบถอดได้ยังคงมีอยู่และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง

 • หากคุณระบุไดรฟ์เครือข่ายเป็นตำแหน่งที่ตั้งในการเผยแพร่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคเบิลเครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณจะเยแพร่ภาพยนตร์นั้นยังคงมีอยู่

 • ระบุตำแหน่งที่ตั้งในการเผยแพร่บนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณ

หากไม่สามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ได้เพราะแฟ้มต้นฉบับบางส่วนหายไป ฉันสามารถค้นหาแฟ้มเหล่านี้และใส่กลับคืนใน Windows Movie Maker ได้อย่างไร

ปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้หากคุณพยายามเผยแพร่ภาพยนตร์หลังจากแฟ้มต้นฉบับของคลิปในโครงการอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มถูกย้าย เปลี่ยนชื่อหรือลบออกไป

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • หาตำแหน่งแฟ้มต้นฉบับดั้งเดิมและย้ายหรือคัดลอกแฟ้มนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณนำเข้ามาใน Windows Movie Maker ครั้งแรก เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มที่หายไป ให้คลิกคลิปที่หายไปในบานหน้าต่าง 'โครงการ' หรือ 'คอลเลกชัน' คลิก แก้ไข แล้วคลิก เรียกดูแฟ้มที่หายไป

 • ตรวจสอบว่าตำแหน่งของเครือข่ายยังคงมีอยู่ หากแฟ้มต้นฉบับถูกกำหนดตำแหน่งเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันเมื่อนำเข้ามาใน Windows Movie Maker ครั้งแรก