ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับการเอาการปรับปรุง ออก

แสดงทั้งหมด

ฉันต้องการเอาการปรับปรุงออกแต่ไม่ทราบวิธี

เนื่องจากการปรับปรุงสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจึงไม่ควรเอาการปรับปรุงออก นอกเสียจากคุณจะแน่ใจว่าการปรับปรุงนั้นก่อให้เกิดปัญหา หากคุณแน่ใจว่าต้องการเอาปรับปรุงออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การปรับปรุงที่ติดตั้งไว้' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก โปรแกรม จากนั้นภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิก ดูโปรแกรมปรับปรุงที่ได้รับการติดตั้ง

 2. เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันคิดว่าการปรับปรุงที่เพิ่งติดตั้งก่อให้เกิดปัญหา แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรจะเอาออกหรือไม่

เนื่องจากการปรับปรุงสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจึงไม่ควรเอาการปรับปรุงออก นอกเสียจากคุณจะแน่ใจว่าการปรับปรุงนั้นก่อให้เกิดปัญหา ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์โดยตรวจหาการแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรวจหาแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ หากไม่พบการแก้ไขปัญหาที่ต้องการ ให้ตรวจดูประวัติการปรับปรุง Windows เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูประวัติการปรับปรุง

 3. เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง ให้คลิกสองครั้ง

คุณยังสามารถค้นหากลุ่มข่าวสารหรือชุมชนออนไลน์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงได้ด้วย ลองใช้กลุ่มการอภิปรายของ Windows Update ที่ เว็บไซต์กลุ่มการอภิปรายของ Microsoft

หากการปรับปรุงเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ คุณอาจจะไม่สามารถเอาการปรับปรุงนั้นออกได้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หรือกลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคในบริษัทของคุณ ก่อนที่จะเอาการปรับปรุงนั้นออก

ฉันได้พยายามที่จะเอาการปรับปรุงออก แต่ไม่สำเร็จ

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายซึ่งใช้นโยบายกลุ่มในการจัดการการปรับปรุง การตั้งค่าทั่วทั้งเครือข่ายดังกล่าวสามารถป้องกันไม่ให้คุณเอาการปรับปรุงออกได้ ในกรณีอื่นๆ คุณอาจจะไม่สามารถเอาการปรับปรุงออกได้เนื่องจากการปรับปรุงนั้นเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ หากคุณคิดว่าการปรับปรุงที่คุณไม่สามารถเอาออกได้ก่อให้เกิดปัญหา ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือกลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคประจำองค์กรของคุณ

การปรับปรุงที่ฉันเอาออกไปแล้วกลับติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติ

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งการตั้งค่านโยบายกลุ่ม กำหนดว่าจะต้องติดตั้งการปรับปรุงใดบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง การตั้งค่าทั่วทั้งเครือข่ายดังกล่าวสามารถติดตั้งการปรับปรุงที่จำเป็นซึ่งคุณเอาออกไปแล้วใหม่ได้

คุณยังอาจตั้งค่าWindows ไว้ให้ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากไม่ต้องการให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุง คุณต้อง ซ่อนไว้

 1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง จากนั้นเมื่อ Windows พบการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน

 3. คลิกขวาที่การปรับปรุงที่คุณไม่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ซ่อนโปรแกรมปรับปรุง ในครั้งต่อไปที่คุณตรวจหาการปรับปรุง การปรับปรุงนั้นจะไม่ถูกเลือกหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันได้รับข้อเสนอการปรับปรุงที่ฉันไม่ต้องการจาก Windows อยู่ตลอดเวลา

คุณสามารถเลือกให้ Windows หยุดเสนอการปรับปรุงนี้แก่คุณได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง จากนั้นเมื่อ Windows พบการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน

 3. คลิกขวาที่การปรับปรุงที่คุณไม่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ซ่อนโปรแกรมปรับปรุง ในครั้งต่อไปที่คุณตรวจหาการปรับปรุง การปรับปรุงนั้นจะไม่ถูกเลือกหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันติดตั้งการปรับปรุง (หรือการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม) แล้วตอนนี้อุปกรณ์ของฉันก็ไม่ทำงาน

คุณอาจจะต้องกลับไปใช้โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้น ให้ตรวจดูโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือเอาโปรแกรมควบคุมนั้นออกแล้วเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ฉันต้องการดูว่าฉันได้เอาการปรับปรุงออกเป็นผลสำเร็จหรือไม่

หากสำเร็จ การปรับปรุงจะไม่ปรากฏในการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้อีกต่อไป

 • เปิด 'การปรับปรุงที่ติดตั้งไว้' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก โปรแกรม จากนั้นภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิก ดูโปรแกรมปรับปรุงที่ได้รับการติดตั้ง