การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้นหา

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับการค้นหาแฟ้ม

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่ทราบว่าจะทำการค้นหาได้อย่างไร

เมื่อต้องการเริ่มต้นค้นหา คุณสามารถใช้กล่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของทุกๆ โฟลเดอร์ ซึ่งจะทำการค้นหาโฟลเดอร์ปัจจุบันและโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณต้องการตั้งค่าการค้นหาที่ครอบคลุมมากขึ้น ให้เปิดโฟลเดอร์ 'ค้นหา'

  • เปิด 'ค้นหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก ค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

Windows ไม่พบแฟ้มที่ฉันทราบว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์

เหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ คุณกำลังค้นหาชุดตำแหน่งที่ตั้งที่จำกัดไว้ 'ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดทำดัชนี' ซึ่งเป็นชุดของแฟ้มที่ใช้โดยค่าเริ่มต้น จะประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งส่วนใหญ่ที่คุณอาจต้องการค้นหา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขยายการค้นหาได้โดยการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมลงในการค้นหาปัจจุบันในโฟลเดอร์ 'ค้นหา' ด้วยวิธีการดังนี้

  1. ในบานหน้าต่าง 'ค้นหา' ให้คลิก การค้นหาขั้นสูง

  2. คลิกเมนู ที่ตั้ง แล้วคลิก ทุกที่

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณต้องการค้นหาชุดตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะโดยไม่ค้นหาทั้งคอมพิวเตอร์ ให้คลิกเมนู ที่ตั้ง แล้วคลิก เลือกที่ตั้งสำหรับการค้นหา

การค้นหาไม่พบแฟ้มที่เป็นของผู้ใช้รายอื่น

ด้วยเหตุผลด้านการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะมีเฉพาะแฟ้มของคุณเท่านั้นที่ถูกเพิ่มลงในดัชนี และโดยค่าเริ่มต้น ก็จะมีการค้นหาเฉพาะแฟ้มของคุณเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนการค้นหาเพื่อให้แฟ้มที่เป็นของผู้ใช้รายอื่นปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

  1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มของผู้ใช้ที่คุณต้องการค้นหา โดยทั่วไปแล้วคือ C:\Users\User โดยที่ User คือชื่อของบุคคลที่เป็นเจ้าของแฟ้มที่คุณจะค้นหา ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ทำการค้นหา แฟ้มของผู้ใช้คนดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

การค้นหาบางอย่างใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณกำลังค้นหาในตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งไม่มีการจัดทำดัชนี การค้นหาอาจใช้เวลานาน เนื่องจาก Windows ต้องตรวจสอบแฟ้มแต่ละแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งนั้นในระหว่างการค้นหา คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวลงในดัชนี เพื่อเร่งการค้นหาให้เร็วขึ้นได้ในคราวต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงการค้นหาของ Windows โดยใช้ดัชนี: คำถามที่ถามบ่อย

หมายเหตุ

  • ุคุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นลงในดัชนี ตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายไม่สามารถจัดทำดัชนีได้ การค้นหาจึงมักใช้เวลานานกว่าโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเสมอ

ฉันไม่พบแฟ้มระบบหรือแฟ้มโปรแกรม

เมื่อต้องการทำให้การค้นหาที่ทำเป็นประจำรวดเร็วขึ้น แฟ้มระบบและแฟ้มโปรแกรมจะไม่มีการใส่ไว้ในดัชนี ถ้าคุณต้องการค้นหาแฟ้มระบบหรือแฟ้มโปรแกรม ให้เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของการค้นหาปัจจุบันในโฟลเดอร์ 'ค้นหา' จาก 'ดัชนี' เป็น 'ทุกที่' หรือเลือกตำแหน่งที่การค้นหาพิเศษ เช่น ฮาร์ดดิสก์หรือโฟลเดอร์เฉพาะ โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณค้นหาตำแหน่้งที่ตั้งที่ไม่ได้จัดทำดัชนี การค้นหาของคุณจะใช้เวลานานกว่าปกติ

ฉันไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายไปยังดัชนี

เฉพาะแฟ้มและโฟลเดอร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้นที่สามารถเพิ่มไปยังดัชนี ซึ่งหมายความว่าการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายจะใช้เวลานานกว่าการค้นหาแฟ้มที่อยู่บนคอมพิวเตอร์

เมื่อฉันเห็นข้อความว่าผลลัพธ์การค้นหาอาจแสดงช้าเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งไม่มีการจัดทำดัชนีไว้ มีความหมายว่าอย่างไร

เมื่อคุณค้นหาในโฟลเดอร์ 'ค้นหา' หรือเมนู 'เริ่ม' คุณจะได้รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการค้นหาจะมีเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดทำดัชนีไว้เท่านั้น ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการค้นหาในโฟลเดอร์ 'ค้นหา' หรือถ้าคุณเปิดโฟลเดอร์ที่ไม่มีอยู่ในดัชนี และการค้นหา การค้นหาจะใช้เวลานานขึ้น นอกจากนี้ การค้นหาภายนอกดัชนีจะมองหาแฟ้มตามชื่อแฟ้มเท่านั้น ในขณะที่การค้นหาด้วยดัชนีจะมีการจัดเรียงประเภทตามคุณสมบัติและเนื้อหาแฟ้ม ถ้าคุณมักต้องค้นหาในตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เวลานาน คุณควรใส่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวไว้ในดัชนี

เมื่อฉันเห็นข้อความว่าผลลัพธ์การค้นหาอาจไม่ครบทั้งหมดเนื่องจากแฟ้มต่างๆ ยังคงมีการจัดทำดัชนีอยู่ มีความหมายว่าอย่างไร

Windows จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ข้อมูลนี้มีการเก็บไว้ในดัชนีWindows ต้องปรับปรุงดัชนีเป็นระยะๆ ถ้าคุณทำการค้นหาในขณะมีการปรับปรุงดัชนี ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด

เมื่อฉันเห็นข้อความว่าการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออาจต้องใช้เวลานาน มีความหมายว่าอย่างไร

ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายและอุปกรณ์สื่อไม่สามารถเพิ่มลงในดัชนีของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้จึงต้องใช้เวลานานกว่าการค้นหาแฟ้มที่จัดทำดัชนีไว้บนคอมพิวเตอร์

เมื่อฉันเห็นข้อความว่าฉันไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่มีสื่อปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งการค้นหา มีความหมายว่าอย่างไร

มีปัญหาเกิดขึ้นกับการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกไว้อย่างน้อยหนึ่งแห่ง สาเหตุที่พบโดยทั่วไปคือ คุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ มีความเป็นไปได้ว่าคุณเลือกอุปกรณ์สื่อที่ถอดออกได้ แต่ไม่มีสื่ออยู่ (เช่น การ์ดหน่วยความจำหรือซีดี) ในอุปกรณ์ ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและลองค้นหาอีกครั้ง

เมื่อฉันใช้กล่องค้นหา เหตุใดบางครั้งการค้นหายังไม่เริ่มจนกว่าจะกดปุ่ม ENTER

ถ้าคุณกำลังค้นหาในตำแหน่งที่ตั้ง ที่ไม่ได้จัดทำดัชนีไว้ คุณต้องกด ENTER เพื่อเริ่มการค้นหา โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้จัดทำดัชนีไว้ การค้นหาของคุณจะใช้เวลานานกว่าปกติ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแฟ้มใดที่ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

แฟ้มในดัชนี จะได้รับการค้นหาอย่างรวดเร็ว โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มที่ใช้กันทั่วไปทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีการจัดทำดัชนีไว้ ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดทำดัชนีประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ (เช่น 'เอกสาร' 'รูปภาพ' 'เพลง' และ 'วิดีโอ') รวมถึงอีเมลและแฟ้มออฟไลน์ แฟ้มที่ไม่ได้จัดทำดัชนีได้แก่ แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มระบบ ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวไม่ได้จัดทำดัชนีไว้ เนื่องจากคุณแทบไม่ต้องค้นหาแฟ้มเหล่านั้น จึงไม่มีการใส่แฟ้มไว้ในดัชนีที่ทำให้การค้นหารวดเร็วขึ้น

เมื่อต้องการดูรายการตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดซึ่งมีการจัดทำดัชนีไว้ ให้เปิด 'ตัวเลือกการจัดทำดัชนีและการค้นหา'

  • เปิด 'ตัวเลือกการค้นหาและทำดรรชนี' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา และคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

    ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดทำดัชนีจะแสดงในรายการ ทำดัชนีที่ตั้งเหล่านี้