การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งภาพยนตร์ในข้อความอีเมล

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการส่งภาพยนตร์ในข้อความอีเมลใน Windows Movie Maker

แสดงทั้งหมด

ภาพยนตร์อาจจะใหญ่เกินกว่าที่จะส่งเป็นสิ่งแนบไปกับอีเมลได้หรือไม่

ได้ คุณอาจจะมีปัญหาในการส่งแฟ้มภาพยนตร์ขนาดใหญ่เนื่องด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการอีเมลกำหนดขีดจำกัดขนาดแฟ้มของสิ่งที่แนบไปกับอีเมล ถ้าต้องการทราบขีดจำกัดขนาดที่ผู้ให้บริการอีเมลของคุณกำหนดสำหรับการส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบไปกับอีเมล ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมล ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขีดจำกัดขนาดของแฟ้มแนบที่ผู้ให้บริการอีเมลกำหนดไว้ คุณสามารถลบบางรายการจากกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาในโครงการของคุณ แล้วเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณอีกครั้งเพื่อลดขนาดแฟ้มภาพยนตร์ของคุณ

 • Windows Movie Maker อาจได้รับการตั้งค่าให้จำกัดขนาดสิ่งที่แนบไปกับอีเมล เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. คลิกแท็บ ขั้นสูง จากนั้น ในกล่อง ขนาดแฟ้มที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งภาพยนตร์เป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล ให้เลือกขนาดแฟ้มสูงสุดที่คุณต้องการ

การแนบภาพยนตร์ที่สร้างไว้ไปกับอีเมลโดยใช้ 'เผยแพร่ภาพยนตร์' ไม่สามารถทำได้ แสดงว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไร

โปรแกรมอีเมลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด MAPI จะไม่อนุญาตให้มีการแนบสิ่งที่แนบไปกับอีเมลโดยอัตโนมัติ โปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด MAPI ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถลองแนบภาพยนตร์ไปพร้อมกับข้อความอีเมลด้วยตัวคุณเองหรือใช้โปรแกรมอีเมลอื่น

การแนบภาพยนตร์ไปกับข้อความอีเมลด้วยตนเอง

 1. หลังจากสร้างภาพยนตร์แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล ให้คลิก บันทึกสำเนาภาพยนตร์ของฉันบนคอมพิวเตอร์ของฉัน.

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อแฟ้มภาพยนตร์ที่ได้บันทึกไว้ จากนั้นคลิก บันทึก

 3. เริ่มโปรแกรมอีเมลของคุณ สร้างข้อความใหม่ จากนั้น แนบแฟ้มภาพยนตร์ที่ได้บันทึกไว้ไปกับข้อความ

 4. ส่งข้อความพร้อมกับภาพยนตร์ที่แนบไว้

การใช้โปรแกรมอีเมลอื่น

 • การระบุโปรแกรมอีเมลใหม่ที่อนุญาตให้แนบสิ่งที่แนบไปกับข้อความเมลโดยอัตโนมัติ แล้วเริ่ม 'เผยแพร่ภาพยนตร์' อีกครั้ง จากนั้นคลิก อีเมล เพื่อลองส่งภาพยนตร์ของคุณเป็นสิ่งที่แนบไปกับอีเมล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ โปรดดู การเปลี่ยนโปรแกรมอีเมลเริ่มต้น ใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows