การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งภาพยนตร์ไปยังเทป DV

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการส่งภาพยนตร์ไปยังเทปวิดีโอดิจิทัล (DV)

แสดงทั้งหมด

เหตุใดคอมพิวเตอร์จึงไม่พบกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) เมื่อเสียบกล้องเข้าไป

ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ไม่ได้เปิดกล้อง DV

 • กล้อง DV เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กล้อง DV บางตัวจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายถ้ากล้อง DV อยู่ในโหมดบันทึก (กล้อง) โดยที่มีเทปอยู่ข้างใน และไม่มีการส่งวิดีโอหรือเสียงไปที่หรือมาจากกล้อง

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้แล้วลองอีกครั้ง

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ DV ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล IEEE 1394 หรือสายเคเบิล USB 2.0 อย่างถูกต้อง สายเคเบิล IEEE 1394 เป็นวิธีมาตรฐานในการเชื่อมต่อกล้อง DV เข้ากับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ USB 2.0 เป็นที่นิยมน้อยกว่า

 • ตรวจสอบว่ากล้อง DV เปิดอยู่และอยู่ในโหมด VCR (เล่น)

 • ปิดกล้อง DV สักครู่ แล้วจึงเปิดขึ้นใหม่ในโหมด VCR (เล่น/แก้ไข) ถ้าไม่ได้ผลในครั้งแรก ให้ลองปิดอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้นานขึ้นก่อนจะเปิดขึ้นใหม่เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีเวลาที่จะลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลง

 • ตรวจสอบว่ากล้อง DV เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้องและมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับกล้อง DV คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการทำสิ่งต่อไปนี้

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง

  3. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์

ถ้ากล้อง DV ไม่สนับสนุน DV In จะมีผลอย่างไร

กล้องบางตัวไม่สนับสนุน DV In ซึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถส่งภาพยนตร์ที่เผยแพร่จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นไปยังกล้อง DV ได้ หากต้องการตรวจดูว่ากล้องของคุณสนับสนุน DV In หรือไม่ ให้ตรวจสอบจากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับกล้อง DV ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ กล้องควรจะอยู่ในโหมดใด

กล้อง DV จะต้องอยู่ในโหมดเล่นเพื่อบันทึกภาพยนตร์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ไปยังเทป DV โดยปกติ โหมดเล่นจะเขียน VCR หรือ VTR บอกไว้บนกล้อง

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้แล้วลองอีกครั้ง

 • ตรวจสอบว่ากล้อง DV เปิดอยู่และอยู่ในโหมด VCR (เล่น)

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ DV ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล IEEE 1394 หรือสายเคเบิล USB 2.0 อย่างถูกต้อง อุปกรณ์ที่ใช้หัวต่อแบบ IEEE 1394 และ USB 2.0 โดยปกติจะใช้การเชื่อมต่อ IEEE 1394 เพื่อนำเข้าวิดีโอ

 • ปิดกล้อง DV สักครู่ แล้วจึงเปิดขึ้นใหม่ในโหมด VCR (เล่น) ถ้าไม่ได้ผลในครั้งแรก ให้ลองปิดอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้นานขึ้นก่อนจะเปิดขึ้นใหม่เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีเวลาที่จะลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลง

ฉันไม่สามารถส่งภาพยนตร์ไปยังกล้อง แสดงว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไร

อาจจะเป็นเพราะไม่มีเทปในกล้อง DV ของคุณ ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใส่เทป DV ที่สามารถเขียนได้ไปยังกล้อง แล้วลองบันทึกภาพยนตร์ของคุณลงในเทปอีกครั้ง

ฉันไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์ลงเทปในกล้องได้เนื่องจาก Windows Movie Maker แจ้งว่าเทป DV ถูกป้องกันการเขียน มีความหมายว่าอย่างไรและสามารถแก้ไขได้อย่างไร

เทป DV หลายแบบมีแท็บป้องกันการเขียนที่คุณสามารถเลื่อนเพื่อไม่ให้มีใครบันทึกวิดีโอใหม่ลงบนเทปนี้ได้ คุณสามารถใช้แท็บเหล่านี้เพื่อป้องกันวิดีโอที่มีการบันทึกไว้แล้ว

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงเทป DV ที่ถูกนำการป้องกันการเขียนออกเพื่อที่จะสามารถบันทึกภาพยนตร์ลงบนเทปได้

รูปภาพของเทป DV ที่ถูกนำการป้องกันการเขียนออก
เทป DV ที่ถูกนำการป้องกันการเขียนออก

ในการแก้ไขปัญหาและบันทึกภาพยนตร์ลงบนเทป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปไม่ได้มีวิดีโอที่คุณต้องการบันทึกโดยตรวจดูเทปในกล้องในโหมด VCR

 2. นำเทปออกจากกล้อง DV ของคุณ

 3. ย้ายแท็บการป้องกันการเขียนบนเทปจาก SAVE ไปที่ REC

 4. ใส่เทปกลับลงไปในกล้อง DV แล้วลองบันทึกลงเทปอีกครั้ง

หลังจากบันทึกภาพยนตร์ลงเทปและเล่นภาพยนตร์ในกล้องหรือทีวีจากกล้อง ฉันเห็นว่าช่วงสองสามวินาทีแรกของภาพยนตร์ขาดหายไป จะแก้ไขได้อย่างไร

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกล้องบางตัวไม่เริ่มบันทึกลงเทปเร็วพอที่จะบันทึกช่วงสองสามวินาทีแรกของภาพยนตร์

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องในช่วงแรกของภาพยนตร์ที่มีสีข้อความและสีพื้นหลังเป็นสีเดียวกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อเรื่อง โปรดดู การเพิ่มชื่อเรื่องภาพยนตร์และรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

ฉันไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์ Windows Movie Maker ทั้งหมดลงบนเทปเมื่อบันทึกในโหมด SP จะต้องทำอย่างไร

สำหรับการบันทึกภาพยนตร์ลงในเทป DV มีโหมดการบันทึกพื้นฐานอยู่สองอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดปริมาณวิดีโอที่คุณสามารถบันทึกไปยังเทป DV ได้แก่ แบบมาตรฐาน (SP) และแบบยาวนาน (LP) ถ้าคุณบันทึกในโหมด SP ความเร็วของเทปจะเร็วกว่าเมื่อคุณบันทึกในโหมด LP แม้ว่าคุณภาพของวิดีโอที่บันทึกจะดีกว่าในโหมด SP แต่ปริมาณของวิดีโอและเสียงที่สามารถบันทึกลงในเทปได้จะลดน้อยลง

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ลดความยาวของภาพยนตร์ของคุณโดยลบรายการจากกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาใน Windows Movie Maker

 • บนกล้อง DV ให้ตั้งโหมดบันทึกไว้ที่ LP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับโหมดการบันทึกบนกล้อง DV ไปที่ LP โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับกล้อง DV ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ถ้าได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าแฟ้มภาพยนตร์ชั่วคราวมีขนาดเกินกว่าขนาดจำกัด FAT32 4 กิกะไบต์ มีความหมายว่าอย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไร

ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นถ้าคุณเผยแพร่แฟ้มภาพยนตร์ที่ยาวกว่าลงในเทป และตำแหน่งที่เก็บชั่วคราวที่ระบุไว้อยู่ในไดรฟ์ข้อมูลหรือพาร์ติชันที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT32 MS‑DOS และระบบปฏิบัติการ Windows บางระบบใช้ระบบแฟ้ม FAT32 เพื่อจัดระเบียบและจัดการแฟ้ม

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ลดความยาวของภาพยนตร์ของคุณโดยลบรายการจากกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาใน Windows Movie Maker

 • แปลงระบบแฟ้มของคุณเพื่อใช้ระบบแฟ้ม NTFS ซึ่งจะไม่มีการจำกัดขนาดแฟ้ม บันทึกโครงการปัจจุบันของคุณใน Windows Movie Maker ปิดโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดอยู่ จากนั้นแปลงระบบแฟ้มของคุณเพื่อใช้ระบบ NTFS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การแปลงไดรฟ์ข้อมูลเป็น NTFS.

 • ถ้าคุณมีพาร์ติชันมากมายบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ และถ้าพาร์ติชันหนึ่งถูกจัดรูปแบบโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่อง ที่เก็บชั่วคราว เลือกพาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS