การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Windows Mail

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับ Windows Mail

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่สามารถรับอีเมลได้

มีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายอย่าง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยการเริ่มการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ และลองเปิดเว็บเพจดู ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บเพจดังกล่าว การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจทำงานไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 • ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณพยายามรับอีเมลจากบัญชีผู้ใช้อีเมลดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ Windows Mail อาจมีการตั้งค่าสำหรับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ถูกต้อง คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างถูกต้อง

  เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. ค้นหาข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลดังกล่าว ให้ดูที่ จะค้นหาข้อมูลบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้จากที่ใด

  3. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก บัญชี

  4. ภายใต้ จดหมาย ให้คลิกที่บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  5. คลิกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบว่ารายการต่างๆ ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ และ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ตรงกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

   หมายเหตุ

   • ถ้าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของรหัสผ่านของคุณอาจไม่ถูกต้อง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าสู่ระบบโดยใช้ Secure Password Authentication หรือถ้ากล่องกาเครื่องหมายดังกล่าวถูกเลือกอยู่แล้ว ให้ล้างออก

  6. หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ บัญชีอินเทอร์เน็ต

  7. คลิก ส่ง/รับ เพื่อลองเรียกอีเมลของคุณใหม่

 • ถ้าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกต้องและคุณยังคงไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่า Windows Mail ให้ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก บัญชี

  3. ภายใต้ จดหมาย ให้คลิกที่บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บ ขั้นสูง

   • ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการรับอีเมล ภายใต้ จดหมายขาเข้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิีร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อที่มีการรักษาความปลอดภัย (SSL)

   • ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งอีเมล ภายใต้ จดหมายขาออก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิีร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อที่มีการรักษาความปลอดภัย (SSL)

   หมายเหตุ

   • ถ้าข้อมูลการติดตั้งจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณระบุว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขพอร์ต สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ให้ใส่หมายเลขพอร์ตที่ผู้ให้บริการอีเมลของคุณให้มาลงในกล่อง จดหมายขาเข้า สำหรับพอร์ตขาเข้า และกล่อง จดหมายขาออก สำหรับพอร์ตขาออก

  5. หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ บัญชีอินเทอร์เน็ต

  6. คลิก ส่ง/รับ เพื่อลองเรียกอีเมลของคุณใหม่

 • ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัท ไฟร์วอลล์ของบริษัทอาจจะป้องกันการเข้าถึงผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อดูว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณได้หรือไม่ หรือมีไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ที่จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงอีเมลของคุณหรือไม่

ฉันสามารถรับข้อความอีเมล แต่ไม่สามารถส่งได้

ถ้าคุณรับข้อความอีเมลได้สำเร็จ แต่ไม่สามารถส่งข้อความได้ แสดงว่า Windows Mail มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกที่ใช้สำหรับส่งข้อความ ต่อไปนี้คือสาเหตุต่างๆ ที่น่าจะเป็นไปไ้ด้

 • ถ้าคุณไม่เคยส่งอีเมลโดยใช้ Windows Mail ได้สำเร็จมาก่อน บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณอาจมีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง อันดับแรก ให้ทำตามขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณในส่วนของ "ฉันไม่สามารถรับอีเมลได้" ในหัวข้อวิธีใช้นี้ ถ้าคุณตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณมีการใส่ข้อมูลถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของคุณ เพื่อที่เวลาส่งอีเมลคุณจะเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีเมลของคุณ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อดูว่าจำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้องสำหรับการส่งอีเมลหรือไม่

  เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องเมื่อส่งอีเมล

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก บัญชี

  3. ภายใต้ จดหมาย ให้คลิกที่บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การพิสูจน์สิทธิ์

  5. ถ้าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้ในการส่งอีเมลไม่ใช่ข้อมูลเดียวกับที่คุณใช้สำหรับรับข้อความ ให้คลิก การตั้งค่า คลิก เข้าสู่ระบบโดยใช้ แล้วใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับส่งอีเมล

 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หลายรายจำเป็นต้องให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายของตนโดยตรง เพื่อใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกของผู้ให้บริการดังกล่าว ถ้าคุณใช้พีซีแบบเคลื่อนที่และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ ISP รายอื่น (เช่น เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายในโรงแรม) คุณอาจจะสามารถรับอีเมล แต่ไม่สามารถส่งได้ ISP บางรายจะอนุญาตให้คุณส่งอีเมลเมื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายอื่นได้ ถ้าคุณใช้การรับรองความถูกต้องในขณะที่ส่ง ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อใช้การรับรองความถูกต้องเมื่อส่งอีเมล ถ้า ISP ของคุณไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้ คุณจะต้องหาชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกสำหรับ ISP ที่คุณใช้อยู่ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าใน Windows Mail เพื่อใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลดังกล่าว

  เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก บัญชี

  3. ภายใต้ จดหมาย ให้คลิกที่บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ แล้วใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลใหม่ลงในกล่อง จดหมายขาออก (SMTP)

  5. ถ้าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกใหม่ต้องมีการรับรองความถูกต้อง ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ของฉันต้องใช้การพิสูจน์สิทธิ์

  6. คลิก การตั้งค่า คลิก เข้าสู่ระบบโดยใช้ แล้วใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกดังกล่าว

ฉันไม่สามารถดูหรือบันทึกแฟ้มที่แนบมาได้

Windows Mail จะบล็อกการเข้าถึงสิ่งที่แนบบางชนิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับคำแนะนำวิธีการเข้าถึงแฟ้มที่ถูกบล็อก ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมาใน Windows Mail ได้

การเชื่อมโยงในข้อความที่ฉันได้รับไม่สามารถใช้ได้

ถ้า Windows Mail พิจารณาว่าข้อความใดอาจเป็นอีเมลฟิชชิ่ง ก็จะทำการบล็อกการเข้าถึงการเชื่อมโยงทั้งหมดในข้อความดังกล่าว ถ้าคุณแน่ใจว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องและคุณต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมโยงในข้อความ ให้เปิดข้อความดังกล่าว จากนั้น บนแถบข้อมูล ให้คลิก ยกเลิกการบล็อก เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงในข้อความ

เมื่อฉันคลิกที่การเชื่อมโยงอีเมลในเว็บเบราว์เซอร์ของฉัน เป็นการเปิดโปรแกรมอีเมลอีกโปรแกรมหนึ่งแทนที่จะเปิด Windows Mail

นั่นหมายความว่าอีกโปรแกรมหนึ่งถูกตั้งค่าให้เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้เปิดข้อความใน Windows Mail แทน คุณจะต้องตั้งค่า Windows Mail ให้เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้น

เมื่อต้องการตั้งค่า Windows Mail ให้เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้น

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น ที่อยู่ติดกับ โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่ใช่ตัวจัดการจดหมายเริ่มต้น ถ้าไม่มีปุ่ม 'ทำเป็นค่าเริ่มต้น' อยู่ แสดงว่า Windows Mail ถูกตั้งค่าให้เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นอยู่แล้ว

เมื่อฉันค้นหาอีเมล ในผลลัพธ์การค้นหาแสดงข้อความที่ตรงกับการค้นหาของฉันไม่ครบทั้งหมด

เมื่อ Windows Mail ดาวน์โหลดข้อความ จะทำการเพิ่มที่อยู่อีเมล และชื่อเรื่องของข้อความลงในดัชนีการค้นหาทันที อย่างไรก็ตาม ส่วนเนื้อหาของข้อความดังกล่าวจะถูกทำดัชนีพร้อมกับแฟ้ม Windows อื่นๆ ทั้งหมดของคุณ และอาจไม่ได้ถูกเพิ่มลงในดัชนีทันที รอสักครู่แล้วลองทำการค้นหาใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำแฟ้มดัชนีต่างๆ ของ Windows ให้ดูที่ การปรับปรุงการค้นหาของ Windows โดยใช้ดัชนี: คำถามที่ถามบ่อย

นอกจากนี้ Windows Mail จะค้นหาข้อความจากโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกส่ง' ข้อความในโฟลเดอร์ 'กล่องขาเข้า' 'กล่องขาออก' และโฟลเดอร์อื่นๆ จะไม่ถูกรวมในผลลัพธ์การค้นหา