การแก้ไขปัญหาเดสก์ท็อประยะไกล

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ต่อไปนี้เป็นสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถลองทำได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อความแสดงความผิดพลาดที่คุณพบ

หน่วยความจำไม่เพียงพอ ปิดโปรแกรมอื่นๆ ของคุณ แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณหรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การป้องกันปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อย)

เครือข่ายขัดข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณเปิดอยู่ (เครือข่ายภายในบ้านเท่านั้น) สายอีเทอร์เน็ตต่ออยู่กับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (เครือข่ายแบบใช้สายเท่านั้น) ของคุณ สวิตซ์แบบไร้สายของคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่ (คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่บนเครือข่ายไร้สายเท่านั้น) และการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณต้องกำลังทำงานอยู่ หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณหรือผู้ที่ติดตั้งเครือข่ายของคุณ

ไม่พบคอมพิวเตอร์ระยะไกล ติดต่อผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ระยะไกล เพื่อตรวจสอบชื่อคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์ชื่ออย่างถูกต้อง หากคุณยังเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ลองพิมพ์ ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลแทน

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องที่บ้านกับคอมพิวเตอร์บนโดเมนขององค์กรต้องใช้ขั้นตอนระดับปานกลางเพื่อทำแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ วิธีการหนึ่งในการทำเช่นนั้นคือการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ไปยังเครือข่ายขององค์กร อีกวิธีการหนึ่งก็คือการใช้เซิร์ฟเวอร์ Terminal Services Gateway หากคุณพบปัญหาในการใช้วิธีการเหล่านี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของคุณ

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่บ้านสองเครื่องผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการทำเช่นนั้นจำเป็นต้องมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าเราเตอร์ การแมปพอร์ต และที่อยู่ IP

ถ้าการรับรองความถูกต้อง ถูกเปิดใช้งานอยู่ คุณต้องพิมพ์ชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น Computer1.Example.com) ลงบนแท็บ 'ทั่วไป' ของกล่องโต้ตอบ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' สำหรับคำจำกัดความของชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ "ชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์คืออะไร" ใน เดสก์ท็อประยะไกล: คำถามที่ถามบ่อย

 • เมื่อต้องการค้นหาว่ามีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องอยู่ที่ระดับใด

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

  2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง

 • เมื่อต้องการค้นหาชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

  • เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

  ชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์จะแสดงภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ Workgroup

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้อื่นๆ ของปัญหาการเชื่อมต่อ

 • พอร์ตของเดสก์ท็อประยะไกลอาจจะถูกบล็อกโดย ไฟร์วอลล์

  ถ้าคุณใช้ Windows Firewall อยู่ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิด Windows Firewall โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Firewall

  2. คลิก อนุญาตให้โปรแกรมผ่านระบบไฟร์วอลล์ของ Windows ได้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เดสก์ท็อประยะไกล

  ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสำหรับ 'เดสก์ท็อประยะไกล' (มักจะเป็น 3389) เปิดอยู่

 • การเชื่อมต่อระยะไกลอาจไม่เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล เมื่อต้องการแก้ไข

  1. บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าระยะไกล ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ในส่วน 'เดสก์ท็อประยะไกล' คลิก อนุญาตให้เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้เดสก์ท็อประยะไกลรุ่นใดก็ได้ หรือ อนุญาตให้เชื่อมต่อเฉพาะจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่มีการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่าย

  4. คลิก ตกลง

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อระยะไกลถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีรหัสผ่าน เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านให้กับบัญชีของคุณ ให้ดูที่ การป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยรหัสผ่าน

 • คอมพิวเตอร์ระยะไกลอาจจะไม่มีเวลายอมรับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อได้อีกในตอนนี้ รอสักครู่หนึ่ง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ถ้าคุณเห็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกลแล้ว แต่คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้เพิ่มตัวคุณเองไปยัง 'กลุ่มผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล' หรือกลุ่มใดๆ ที่มีสิทธิ์ในการดูแลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล (หรือขอให้ผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกลทำสิ่งนี้) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้เข้าในกลุ่ม

ฉันไม่สามารถคัดลอกข้อความจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ของฉัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนเส้นทางคลิปบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลแล้ว โดยทำเช่นนี้

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทรัพยากรท้องถิ่น

 3. ภายใต้ ทรัพยากรและอุปกรณ์ท้องถิ่น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิปบอร์ด แล้วคลิก เชื่อมต่อ

เมื่อฉันย่อกล่องโต้ตอบ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ลงให้เล็กสุด หน้าจอของฉันว่างเปล่า

การใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านสามารถเป็นสาเหตุได้ อย่าย่อกล่องโต้ตอบ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ลงเล็กสุด ถ้าคุณมีโปรแกรมรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรืออย่าใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ไม่มีโปรแกรมรักษาหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

เมื่อโปรแกรมรักษาหน้าจอปรากฏบนเดสก์ท็อประยะไกล ค่าเริ่มต้นคือไม่มีโปรแกรมรักษาหน้าจอ เหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องปกติ

ข้อมูลประจำตัวที่บันทึกไว้ของฉันไม่ทำงาน

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน ตามค่าเริ่มต้นคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึกข้อมูลประจำตัวของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล แต่คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลนี้ได้

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ gpedit.mscแล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. ในส่วน การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งที่ แม่แบบการดูแล คลิกสองครั้งที่ ระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ การมอบหมายข้อมูลประจำตัว

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกสองครั้งที่ อนุญาตข้อมูลประจำตัวที่ได้รับการบันทึกที่มีการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ NTLM เท่านั้น

 4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก เปิดใช้งาน แล้วคลิก แสดง

 5. คลิกกล่องโต้ตอบ แสดงเนื้อหา คลิก เพิ่ม พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ระยะไกล (เซิร์ฟเวอร์) ในรูปแบบนี้ คือ TERMSRV\<computername> แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ “TERMSRV” ตามที่แสดง <computername> สามารถเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ระยะไกลเฉพาะ (เช่น TERMSRV/myremotepc) หรือใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อรวมกลุ่มของคอมพิวเตอร์ (เช่น TERMSRV/* หรือ TERMSRV/*.corp.com). <computername> ควรตรงกับชื่อที่คุณป้อนลงในกล่อง 'คอมพิวเตอร์' ใน 'เดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลดังกล่าว