การแก้ไขปัญหา Windows Meeting Space

ต่อไปนี้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทั่วๆ ไปเกี่ยวกับ Windows Meeting Space

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่เห็นการประชุมใกล้ๆ ฉัน หรือฉันไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

สาเหตุอาจมีหลายประการดังนี้

 • คุณอาจพิมพ์รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ยืนยันรหัสผ่านการประชุมกับคนที่เชิญคุณ แล้วลองพิมพ์รหัสผ่านใหม่

 • อีกฝ่ายหนึ่งอาจเปิด ไฟร์วอลล์ พอร์ต ไม่ถูกต้อง ขอให้คนนั้นเปิด Windows Firewall ใน 'แผงควบคุม' คลิก อนุญาตให้โปรแกรมผ่าน Windows Firewall แล้วเลือก Windows Meeting Space ถ้าคนๆ นั้นใช้ไฟร์วอลล์คนละตัวกัน ขอให้เขาหรือเธอตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับไฟร์วอลล์นั้นเพื่อหาคำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดพอร์ต

 • คนที่จัดการประชุมอาจเลือกไม่ให้คนอื่นมองเห็นการประชุมได้ ในกรณีนี้ ใครคนหนึ่งในการประชุมต้องเชิญคุณเข้าร่วม

ฉันต้องการเชิญใครสักคนหนึ่ง แต่ไม่มีชื่ออยู่ในรายการในกล่องโต้ตอบ เชิญบุคคล

สาเหตุอาจมีหลายประการดังนี้

 • คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน

  2. คลิกแท็บ เข้าสู่ระบบ

  3. คลิก เข้าสู่ระบบของ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน'

 • คุณจะไม่สามารถ "เห็น" คนอื่นๆ ที่ต้องการประชุมด้วยได้ ถ้าทุกๆ คนไม่ได้อยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน เครือข่ายย่อยคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใหญ่กว่า ถ้าคุณพยายามเชิญใครก็ตามที่อยู่คนละตึกกัน หรือคนละชั้นภายในตึกเดียวกัน คอมพิวเตอร์ของคนๆ นั้นอาจอยู่ต่างเครือข่ายย่อยกัน และจะไม่ถูกตรวจพบโดย Windows Meeting Space อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเชิญคนๆ นั้นได้โดยใช้อีเมลหรือสร้างแฟ้มการเชิญ

 • 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' อาจถูกปิดเนื่องจาก นโยบายกลุ่ม ถามผู้ดูแลระบบของคุณถึงวิธีที่จะให้ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' เปิดใช้งานได้

 • คนๆ นั้นอาจเปิดไฟร์วอลล์พอร์ตไม่ถูกต้อง ขอให้คนนั้นเปิด Windows Firewall ใน 'แผงควบคุม' คลิก อนุญาตให้โปรแกรมผ่าน Windows Firewall แล้วเลือก Windows Meeting Space ถ้าคนๆ นั้นใช้ไฟร์วอลล์คนละตัวกัน ขอให้เขาหรือเธอตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับไฟร์วอลล์นั้นเพื่อหาคำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดพอร์ต

 • คุณอาจเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ใน เครือข่ายแบบเฉพาะกิจ ซึ่งถ้าเป็นดังนั้น คุณไม่สามารถเชิญคนอื่นด้วยกล่องโต้ตอบ เชิญบุคคล หรือส่งการเชิญผ่านทางอีเมลได้ คนที่คุณต้องการเชิญต้องเปิด Windows Meeting Space แล้วคลิก ร่วมการประชุมที่อยู่ใกล้ฉัน

เมื่อต้องการเชิญผ่านทางอีเมลหรือแฟ้มการเชิญ ในกล่องโต้ตอบ เชิญบุคคล ให้คลิก เชิญบุคคลอื่น แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

ฉันส่งการเชิญแล้ว แต่คนๆ นั้นไม่ได้รับ

อาจมีสาเหตุจากสองประการดังนี้

 • คนๆ นั้นอาจเปิดไฟร์วอลล์พอร์ตไม่ถูกต้อง ขอให้คนนั้นเปิด Windows Firewall ใน 'แผงควบคุม' คลิก อนุญาตให้โปรแกรมผ่าน Windows Firewall แล้วเลือก Windows Meeting Space ถ้าคนๆ นั้นใช้ไฟร์วอลล์คนละตัวกัน ขอให้เขาหรือเธอตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับไฟร์วอลล์นั้นเพื่อหาคำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดพอร์ต

 • คนๆ นั้นอาจออกจากระบบของ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' แล้ว ให้คลิก เชิญบุคคล และตรวจสอบว่าคนๆ นั้นยังคงออนไลน์อยู่หรือไม่

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเริ่มต้น Windows Meeting Space

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการสำหรับแก้ไขปัญหาการเริ่มต้น Windows Meeting Space

 • ขอให้คุณแน่ใจว่าได้เข้าสู่ระบบด้วย บัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ไม่ใช่บัญชี guest

 • IPv6 ต้องเปิดใช้งานสำหรับ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย อย่างน้อยหนึ่งการ์ด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน IPv6 โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ Windows Contacts ของคุณไม่เสียหายหรือสามารถเข้าถึงได้

  • เปิด Windows Contacts โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Contacts

 • ขอให้แน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ว่างใน ฮาร์ดดิสก์ อย่างน้อย 12 เมกะไบต์ (MB)

 • ตรวจสอบดูว่าบริการที่จำเป็นยังทำงานอยู่หรือไม่

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'เครื่องมือบริหาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก เครื่องมือการดูแลระบบ

  2. คลิกสองครั้งที่ บริการ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ขอให้แน่ใจว่าบริการต่อไปนี้ทำงานอยู่ ได้แก่ Peer Name Resolution Protocol, Peer Networking Grouping, Peer Networking Identity Manager และ การจำลองแบบ DFS

   หมายเหตุ

   • ถ้าผู้ดูแลเครือข่ายของคุณปิดบริการที่จำเป็นไว้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งต้องมีในการเปิดบริการกลับขึ้นมา

 • ขอให้แน่ใจว่าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้ปิดใช้งานคุณลักษณะระบบเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ของ Windows

ฉันเชื่อมต่อการประชุมไม่ได้ หรือคนอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อการประชุมของฉันได้

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการสำหรับการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อใน Windows Meeting Space

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและคนที่คุณต้องการประชุมด้วยทั้งหมดล้วนอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน

 • คุณจะไม่สามารถ "เห็น" คนอื่นๆ ที่ต้องการประชุมด้วยได้ ถ้าทุกๆ คนไม่ได้อยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน เครือข่ายย่อยคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใหญ่กว่า ถ้าคุณพยายามเชิญใครก็ตามที่อยู่คนละตึกกัน หรือคนละชั้นภายในตึกเดียวกัน คอมพิวเตอร์ของคนๆ นั้นอาจอยู่ต่างเครือข่ายย่อยกัน และจะไม่ถูกตรวจพบโดย Windows Meeting Space อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเชิญคนๆ นั้นได้โดยใช้อีเมลหรือสร้างแฟ้มการเชิญ

 • ถ้าคุณพยายามประชุมกับคนอื่นๆ จากบริษัทอื่น และบริษัทของคุณหรือบริษัทอื่นนั้นใช้ IPsec การใช้นโยบาย IPsec ที่แตกต่างกันอาจกันคุณจาก "การเห็น" ซึ่งกันและกัน หรือกันคุณจากการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้

 • ตรวจสอบดูว่าบริการที่จำเป็นนั้นยังทำงานอยู่หรือไม่

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'เครื่องมือบริหาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก เครื่องมือการดูแลระบบ

  2. คลิกสองครั้งที่ บริการ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการต่อไปนี้ทำงานอยู่ คือ Peer Name Resolution Protocol, Peer Networking Grouping, Peer Networking Identity Manager และ การจำลองแบบ DFS

   หมายเหตุ

   • ถ้าผู้ดูแลเครือข่ายของคุณปิดบริการที่จำเป็นไว้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งต้องมีในการเปิดบริการกลับขึ้นมา

 • IPv6 ต้องเปิดใช้งานสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งการ์ด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน IPv6 โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP

 • ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่นนอกเหนือจาก Windows Firewall ไฟร์วอลล์นั้นอาจบล็อกการเชื่อมต่อได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับไฟร์วอลล์ของคุณ

ฉันสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายของฉันเมื่อตั้งค่าหรือเข้าร่วมประชุมบนเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ

คุณเชื่อมต่อได้เฉพาะเครือข่ายไร้สายเครือข่ายเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง ดังนั้นคุณจึงอาจสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันของคุณถ้าคุณเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะกิจโดยการตั้งค่าหรือเข้าร่วมประชุม

ฉันได้รับข้อความบ่งบอกว่าใครคนหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนแฟ้มของฉันหลังจากที่ฉันเพิ่มแฟ้ม

ระหว่างช่วงเวลาที่คุณได้เพิ่มแฟ้มและรับข้อความ คนอื่นอาจสามารถปรับเปลี่ยนแฟ้มได้ ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือว่า โปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณได้เปลี่ยนข้อมูลเมตาของแฟ้ม (ข้อมูลเมตา คือข้อมูลที่อธิบายเนื้อหา คุณภาพ เงื่อนไข หรือลักษณะอื่นของแฟ้ม) เมื่อโปรแกรมสแกนแฟ้มหาไวรัส ในกรณีนี้ข้อความจะบ่งบอกว่าแฟ้มที่ใช้ร่วมกันได้มีการปรับเปลี่ยน แม้จะไม่มีการเปลี่ยนเนื้อหาของแฟ้มนั้นจริงก็ตาม

เมื่อพยายามใช้เอกสารประกอบการบรรยายที่มีนามสกุลแฟ้ม .efs ร่วมกัน กลับไม่ได้ผล

แฟ้ม Encrypting File System (EFS) ใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายร่วมกันไม่ได้

การประชุมใน Windows Meeting Space ของฉันทำงานช้ามาก

การตั้งค่าการจัดการพลังงานในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพของ Windows Meeting Space ได้ ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการพลังงานในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วตรวจสอบประสิทธิภาพดูว่ามีการปรับปรุงหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการพลังงาน

คนอื่นๆ ในการประชุมเห็นพื้นที่สีดำขนาดใหญ่บนหน้าจอของพวกเขา ขณะที่ฉันใช้โปรแกรมหรือเดสก์ท็อปของฉันร่วมกัน

ถ้ามีหน้าต่างอื่นอยู่ข้างหน้ารายการที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน หน้าต่างที่อยู่ข้างหน้านั้นจะดูเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำบนคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ทำหน้าต่างที่อยู่ข้างหน้าให้ ย่อเล็กสุด

เมื่อฉันแสดงตัวอย่างลักษณะรายการที่ใช้ร่วมกันที่จะปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคนอื่น รายการนั้นกลับปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง

คุณอาจเห็นรูปที่ดูเหมือนกับ

รูปภาพของ 'ภาพเหลื่อมซ้อนไม่รู้จบ'
"ภาพเหลื่อมซ้อน" (telescoping effect)

นั่นเป็นเพราะว่าขณะที่คุณดูจอแสดงผลเดสก์ท็อปของคุณ ซึ่งแสดงผลเดสก์ท็อปของคนอื่นอยู่ด้วย ภาพเหล่านั้นเกิดการซ้อนๆ กันไม่มีที่สิ้นสุด คุณไม่ต้องกังวลเมื่อใช้รายการร่วมกัน เพราะรายการนั้นจะปรากฏที่หน้าจอของทุกคนอย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำกับเอกสารประกอบการบรรยายไม่ได้รับการบันทึกในแฟ้มดั้งเดิม

Windows Meeting Space สร้างเอกสารประกอบการบรรยายเป็นรุ่นที่ซ้ำกันขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำนั้นจะเกิดกับสำเนาตัวที่ทำซ้ำ ไม่ใช่กับเอกสารดั้งเดิม เมื่อต้องการบันทึกเอกสารประกอบการบรรยายจากการประชุม ให้ลากเอกสารนั้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก

การเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำกับเอกสารประกอบการบรรยายสูญหายไป

ถ้าคุณแก้ไขเอกสารประกอบการบรรยายและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แต่มีใครอีกคนหนึ่งแก้ไขเอกสารประกอบการบรรยายในเวลาเดียวกัน แล้วบันทึกทีหลังคุณ การเปลี่ยนแปลงของคนนั้นจะได้รับการบันทึก ไม่ใช่ของคุณ

เอกสารประกอบการบรรยายของฉันมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ฉันไม่ใช่คนเปลี่ยน

คนอื่นอาจเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการบรรยายได้ ดังนั้นจึงอาจมีคนอื่นในการประชุมที่ปรับเปลี่ยนเอกสารนั้น (การเปลี่ยนแปลงทำได้ทีละคนเท่านั้น)

โปรแกรมบางโปรแกรมไม่ปรากฏอยู่ในรายการของโปรแกรมที่จะใช้ร่วมกัน

ให้ลองใช้แฟ้มโปรแกรมร่วมกันกับตัวแฟ้มนั้นเอง หรือถ้ายังทำงานไม่ได้ ให้ใช้เดสก์ท็อปของคุณร่วมกัน

ฉันควบคุมโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันในการประชุมไม่ได้

เป็นเหตุผลทางด้านความปลอดภัย โปรแกรมบางโปรแกรมต้องการสิทธิ์ระดับผู้ดูแลในการใช้งาน และไม่อนุญาตให้คนอื่นควบคุม ถ้าต้องการให้สามารถควบคุมได้อีก คนๆ นั้นซึ่งเปิดโปรแกรมขึ้นมาต้องปิดก่อน แล้วเริ่มโปรแกรมขึ้นใหม่ในฐานะ ผู้ใช้มาตรฐาน หรือคลิกที่จุดๆ หนึ่งบนเดสก์ท็อปด้านนอกโปรแกรม

ไม่ปรากฏสิ่งใดขึ้นเมื่อฉันพิมพ์รหัสผ่านโดยใช้ตัวแก้ไขวิธีการนำเข้า (IME)

คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอักขระ เพื่อพิมพ์รหัสผ่านโดยใช้ IME

ฉันไม่รู้วิธีการเข้าถึงแถบงานนำเสนอโดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ ให้กด ALT+S