ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการปิดคอมพิวเตอร์

แสดงทั้งหมด

ฉันจะปิดเครื่อง (ปิด) คอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น Windows จะทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานที่เรียกว่าโหมดสลีป เมื่อคุณใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะนำไปใช้กับทั้งปุ่มเปิด/ปิดบนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และในส่วนของซอฟต์แวร์ โดยคุณสามารถค้นหาได้โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
รูปภาพของปุ่ม 'เปิด/ปิดเครื่อง' เมื่อพร้อมที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป
ปุ่ม 'เปิด/ปิดเครื่อง' (โหมดสลีป)

โหมดสลีปจะเก็บเอกสารที่เปิดอยู่และโปรแกรมต่างๆ ไว้ในหน่วยความจำและปิดการทำงานของฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นทั้งหมดโดยอัตโนมัติ (โดยปกติแล้วไฟกะพริบหรือไฟที่เปลี่ยนสีบนเคสคอมพิวเตอร์จะแสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังอยู่ในโหมดสลีป) ข้อดีของโหมดสลีปคือ การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่การทำงานที่คุณทำค้างไว้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และใช้พลังงานไฟฟ้าใกล้เคียงกับไฟกลางคืนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการปิดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสิ้นเชิง ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก' แล้วคลิก ปิดเครื่อง ตัวเลือกนี้จะปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ (คุณจะมีโอกาสได้บันทึกงานของคุณ) ปิด Windowsและปิดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการให้ Windows ปิดเครื่องเสมอแทนที่จะเข้าสู่โหมดสลีป เมื่อคุณคลิกปุ่ม เปิด/ปิด (หรือที่ปุ่มของตัวเครื่อง) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มได้ดังนี้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ภายใต้แผนที่เลือก

 3. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 4. บนแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ขยาย ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและฝา ขยาย ปุ่มเปิด/ปิดบนเมนูเริ่ม จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้งานพีซีเคลื่อนที่ ให้คลิก ใช้แบตเตอรี หรือ เสียบปลั๊ก (หรือทั้งสองอย่าง) คลิกลูกศร แล้วคลิก สลีปไฮเบอร์เนต หรือ ปิดเครื่อง

  • ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ให้คลิก การตั้งค่า แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก สลีปไฮเบอร์เนต หรือ ปิดเครื่อง

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เหตุใดคอมพิวเตอร์ของฉันจึงไม่ปิดเครื่อง

เมื่อคุณออกจากโปรแกรม คุณอาจไม่ได้ออกจากโปรแกรมอย่าง "ถูกต้อง" เนื่องจากเหตุผลหลายๆ ประการ โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมจะทำให้ Windows ไม่สามารถปิดเครื่องได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น หน้าจอจะมืดลง และ Windows จะระบุว่าโปรแกรมใดบ้างที่ทำให้ไม่สามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ถึงสาเหตุที่โปรแกรมดังกล่าวทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถปิดเครื่องลงได้

หน้าจอที่มืดลงจะแสดงปุ่มสองปุ่มต่อไปนี้ ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้ และ ยกเลิก การคลิก ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้ จะบังคับโปรแกรมทั้งหมดให้ออกจากระบบ และทำให้กระบวนการในการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกปุ่มนี้ คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่คุณไม่ได้บันทึกไว้ ถ้าโปรแกรมใดก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถปิดเครื่องได้มีข้อมูลที่คุณต้องการบันทึก ให้คลิก ยกเลิก เพื่อย้อนกลับไปที่ Windows และบันทึกงานของคุณ

ในบางครั้ง คุณอาจต้องปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ตอบสนองด้วยตัวคุณเอง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การออกจากโปรแกรมที่ไม่ตอบสนอง

ปุ่ม 'ล็อก' ทำงานอย่างไร

ปุ่ม 'ล็อก' จะป้องกันบุคคลอื่นจากการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจากการดูงานของคุณ ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณจำเป็นต้องเดินออกไปเพื่อเข้าห้องน้ำ หรือไปทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้ในการล็อกหรือปลดล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณยังใช้ระยะเวลาอันสั้นซึ่งรวดเร็วกว่าการปิดเครื่อง หรือนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน เช่น โหมดสลีป

เมื่อต้องการล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก'

เมื่อล็อกแล้ว Windows จะแสดงหน้าจอต้อนรับ

รูปภาพของหน้าจอต้อนรับ
หน้าจอต้อนรับ

เมื่อต้องการปลดล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณและทำงานต่อ ให้ป้อนรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรหัสผ่านใหม่ ให้ดูที่ การป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยรหัสผ่าน

โหมดสลีปคืออะไร

โหมดสลีปเป็นสถานะการประหยัดพลังงาน โหมดสลีปจะบันทึกเอกสารและโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ และจะอนุญาตให้คอมพิวเตอร์สามารถกลับมาทำงานในแบบการใช้พลังงานเต็มที่ได้อย่างรวดเร็ว (โดยปกติจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที) เมื่อคุณต้องการที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้ง การทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่สถานะสลีปจะเหมือนกับการหยุดเครื่องเล่นดีวีดีชั่วคราว คอมพิวเตอร์จะหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที และพร้อมที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อคุณต้องการทำงานต่อ

เมื่อต้องการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป ให้คลิกปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง บนเมนู เริ่ม หรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก'
รูปภาพของตัวเลือก 'สลีป' บนเมนูของปุ่ม 'ล็อก'
ตัวเลือก 'สลีป' ที่อยู่บนเมนูของปุ่ม 'ล็อก'

โดยปกติแล้วคุณสามารถนำ พีซีเคลื่อนที่ เข้าสู่โหมดสลีปได้โดยการปิดฝา คอมพิวเตอร์บางเครื่องจะมีปุ่มสลีปบนเคส ซึ่งมักจะอยู่ใกล้กับสวิตช์เปิด/ปิด

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการพลังงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่ใช้งานในช่วงระยะหนึ่งเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือการลบแผนการใช้พลังงาน (ชุดรูปแบบ)

ในขณะที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป ไฟของฮาร์ดแวร์อาจกะพริบช้าๆ หรือเปลี่ยนสี เหตุการณ์เช่นนี้ปกติ

ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ คุณสามารถทำงานต่อได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องก็แตกต่างกันออกไป คุณอาจปลุกคอมพิวเตอร์ได้โดยการกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ โดยการคลิกปุ่มเมาส์ หรือการเปิดฝา พีซีเคลื่อนที่ ให้ตรวจสอบเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ถ้าฉันจะไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์สักระยะหนึ่ง ฉันควรปิดเครื่องหรือนำเครื่องเข้าสู่โหมดสลีปหรือไม่

ถ้าเพียงแค่สองสามชั่วโมง หรือแม้กระทั่งชั่วข้ามคืน โดยทั่วไปแล้วการนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งโดยการคลิกปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง บนเมนู เริ่ม หรือโดยการปิดฝาพีซีเคลื่อนที่ (นอกจากนี้คอมพิวเตอร์บางเครื่องยังมีปุ่มโหมดสลีปโดยเฉพาะบนเคสคอมพิวเตอร์)

ข้อดีของการเลือกโหมดสลีปมากกว่าการปิดเครื่องคือ

 • งานทั้งหมดของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งาน เช่น ขนาดและตำแหน่งหน้าต่างจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อคุณปลุกเครื่องของคุณขึ้นจากโหมดสลีป คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานโปรแกรมใหม่ หรือเปิดแฟ้มใหม่เหมือนที่คุณต้องทำถ้าคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • แม้ว่า Windows จะมีการใช้พลังงานในโหมดสลีป แต่เป็นการใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือ เท่ากับประมาณหนึ่งในสิบที่จำเป็นต้องใช้ถ้าคุณปล่อยให้คอมพิวเตอร์ทำงานไปเรื่อยๆ โดยทั่วไปแล้วพีซีเคลื่อนที่จะใช้พลังงาน 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ต่อหนึ่งชั่วโมงในโหมดสลีป

 • เมื่ออยู่ในโหมดสลีป Windows ยังคงสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงได้ และยังสามารถดำเนินการงานบำรุงรักษาอื่นๆ ที่ทำเป็นประจำได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง บางบริษัทจึงต้องการให้พนักงานนำเครื่องเข้าสู่โหมดสลีปมากกว่าที่จะปิดเครื่องเมื่อถึงเวลากลับบ้านในช่วงเย็น

แต่มีบางกรณีที่คุณควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งหมด เช่น เมื่อคุณติดตั้งการ์ดหน่วยความจำใหม่ หรือฮาร์ดแวร์อื่น ถ้าคุณจะไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์สักสองสามวัน คุณก็ควรที่จะปิดเครื่อง

ข้อมูลของฉันปลอดภัยหรือไม่ในระหว่างที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป

ได้ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดสลีป Windows จะบันทึกเอกสารและโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ไว้ในหน่วยความจำ ตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่ถูกตัดไฟกะทันหัน งานของคุณก็จะปลอดภัย

ถ้าแบตเตอรี่พีซีเคลื่อนที่ ของคุณถึงระดับแบตเตอรี่ใกล้หมดในขณะที่อยู่ในโหมดสลีป Windows จะบันทึกเอกสารและโปรแกรมต่างๆ ที่เปิดอยู่ไว้ในฮาร์ดดิสก์และปิดคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสถานะการประหยัดพลังงานที่รู้จักกันในชื่อไฮเบอร์เนต เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง Windows จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการกลับมาทำงานต่อ แต่งานทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกไว้

เมื่อต้องการป้องกันคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปจากการสูญเสียข้อมูล Windows มีคุณลักษณะใหม่ที่เรียกว่า ไฮบริดสลีป เมื่อคุณนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป ไฮบริดสลีปจะบันทึกเอกสารและโปรแกรมที่เปิดอยู่ของคุณไว้ในหน่วยความจำและฮาร์ดดิสก์โดยอัตโนมัติ ถ้าเกิดกรณีไฟดับขึ้นอย่างกะทันหัน Windows สามารถคืนค่างานของคุณจากดิสก์ได้

เมื่อเปิดใช้งานโหมดไฮบริดสลีป การคลิก สลิป บนเมนู เริ่ม จะเป็นการนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดไฮบริดสลีปโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดใช้งานโหมดไฮบริดสลีป หรือถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนการใช้งานโหมดไฮบริดสลีป การคลิก สลีป จะเป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป

เคล็ดลับ

โหมดไฮเบอร์เนตคืออะไร

ไฮเบอร์เนตเป็นสถานะการประหยัดพลังงาน เช่นเดียวกับโหมดสลีป แต่ในขณะที่โหมดสลีปบันทึกการตั้งค่าของคุณในหน่วยความจำ และใช้พลังงานในปริมาณน้อย โหมดไฮเบอร์เนตจะบันทึกเอกสารและโปรแกรมที่เปิดอยู่ของคุณไปไว้ในฮาร์ดดิสก์แล้วปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ในสถานะการประหยัดพลังงานทั้งหมดของ Windows โหมดไฮเบอร์เนตจะใช้พลังงานน้อยที่สุด

เมื่อต้องการนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกลูกศรขนาดเล็กที่อยู่ถัดจากปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก'แล้วคลิก ไฮเบอร์เนต

Windows จะนำพีซีเคลื่อนที่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตโดยอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่ของคุณถึงระดับแบตเตอรี่ใกล้หมด

บนพีซีเคลื่อนที่ ให้ใช้โหมดไฮเบอร์เนตเมื่อคุณทราบว่าคุณจะไม่ใช้พีซีเคลื่อนที่ของคุณเป็นระยะเวลานาน และไม่มีโอกาสชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างช่วงเวลานั้น

ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ คุณสามารถทำงานต่อได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องก็แตกต่างกันออกไป คุณอาจปลุกคอมพิวเตอร์ได้โดยการกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ โดยการคลิกปุ่มเมาส์ หรือการเปิดฝาพีซีเคลื่อนที่ ให้ตรวจสอบเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

โหมดไฮบริดสลีปคืออะไร

โหมดไฮบริดสลีป เป็นคุณลักษณะการประหยัดพลังงานใหม่อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเป็นหลัก โหมดไฮบริดสลีปจะบันทึกเอกสารและโปรแกรมที่เปิดอยู่ของคุณไปไว้ในหน่วยความจำและฮาร์ดดิสก์ของคุณ แล้วนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่สถานะที่ใช้พลังงานต่ำ

โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปจะไม่มีการสำรองพลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งแตกต่างจาก พีซีเคลื่อนที่ ดังนั้น ถ้าเกิดกรณีไฟดับขึ้นกะทันหัน คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปในโหมดสลีปมาตรฐานอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

แต่ในกรณีที่เปิดโหมดไฮบริดสลีปอยู่ Windows สามารถคืนค่างานของคุณจากฮาร์ดดิสก์ได้ โดยทั่วไปแล้ว ไฮบริดสลีปจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

เมื่อเปิดใช้งานโหมดไฮบริดสลีป การคลิก สลีป จะเป็นการนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดไฮบริดสลีปโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดใช้งานโหมดไฮบริดสลีป หรือถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนการใช้งานโหมดไฮบริดสลีป การคลิก สลีป จะเป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป

การเปิดหรือปิดโหมดไฮบริดสลีป

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ภายใต้แผนที่เลือก

 3. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 4. บนแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ขยาย สลีป ขยาย อนุญาตไฮบริดสลีป จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้พีซีเคลื่อนที่ ให้คลิก ใช้แบตเตอรี หรือ เสียบปลั๊ก (หรือทั้งสองอย่าง) แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก เปิด

  • ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ให้คลิก การตั้งค่า แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก เปิด

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

โหมดสลีปและไฮบริดสลีปแตกต่างกันอย่างไร

โหมดสลีปจะบันทึกเอกสารและโปรแกรมที่เปิดอยู่ของคุณไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่สถานะที่ใช้พลังงานต่ำ โหมดไฮบริดสลีปจะบันทึกเอกสารและโปรแกรมที่เปิดอยู่ของคุณไปไว้ในหน่วยความจำและฮาร์ดดิสก์ของคุณ แล้วนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่สถานะที่ใช้พลังงานต่ำ

ข้อดีของโหมดไฮบริดสลีปคือ ถ้าเกิดกรณีไฟดับขึ้น Windows สามารถคืนค่างานของคุณจากฮาร์ดดิสก์ได้ ถ้าเกิดกรณีไฟฟ้าดับขึ้น เมื่อมีการบันทึกงานของคุณไว้ในหน่วยความจำเพียงอย่างเดียว งานของคุณจะสูญหาย

ฉันสามารถปลุกคอมพิวเตอร์ของฉันให้ออกจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตได้อย่างไร

ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ คุณสามารถทำงานต่อได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องก็แตกต่างกันออกไป คุณอาจปลุกคอมพิวเตอร์ได้โดยการกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ โดยการคลิกปุ่มเมาส์ หรือการเปิดฝา พีซีเคลื่อนที่ ให้ตรวจสอบเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

โหมดสลีปจะใช้แบตเตอรี่ของพีซีเคลื่อนที่ของฉันจนหมดหรือไม่

ไม่ โหมดสลีปต้องการพลังงานน้อยมาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าใกล้เคียงกับไฟกลางคืน ถ้าแบตเตอรี่ในพีซีเคลื่อนที่ ของคุณเปิดอยู่และถึงระดับแบตเตอรี่ใกล้หมดเต็มที่ Windows จะบันทึกเอกสารและโปรแกรมที่เปิดอยู่ของคุณไปไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณใช้ แล้วจึงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานแบตเตอรี่หมด

ฉันสามารถป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของฉันเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

คุณสามารถปรับระยะเวลาที่คอมพิวเตอร์ของคุณรอก่อนการเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต หรือป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ปิดตัวเองลงได้ แต่คุณควรดำเนินการอย่างระมัดระวังดังนี้ ใน พีซีเคลื่อนที่ ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ การป้องกันไม่ให้เข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ถ้าแบตเตอรี่หมด ต่อไปนี้คือวิธีการป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ภายใต้แผนที่เลือก

 3. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 4. บนแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ขยาย สลีป ขยาย สลีปหลังจาก จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้พีซีเคลื่อนที่ ให้คลิก ใช้แบตเตอรี หรือ เสียบปลั๊ก (หรือทั้งสองอย่าง) แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก ไม่ใช้งาน

  • ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ให้คลิก การตั้งค่า แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก ไม่ใช้งาน.

 5. ขยาย ไฮเบอร์เนตหลังจาก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้พีซีเคลื่อนที่ ให้คลิก ใช้แบตเตอรี หรือ เสียบปลั๊ก (หรือทั้งสองอย่าง) แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก ไม่ใช้งาน

  • ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ให้คลิก การตั้งค่า แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก ไม่ใช้งาน.

 6. ถ้าคุณต้องการให้เปิดจอแสดงผลไว้ด้วย ให้ขยาย จอแสดงผล แล้วขยาย ปิดจอแสดงผลหลังจาก จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้พีซีเคลื่อนที่ ให้คลิก ใช้แบตเตอรี หรือ เสียบปลั๊ก (หรือทั้งสองอย่าง) แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก ไม่ใช้งาน

  • ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ให้คลิก การตั้งค่า แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก ไม่ใช้งาน.

 7. คลิก ตกลง แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เกิดอะไรขึ้นกับตัวเลือก 'ปิดเครื่อง' และ 'เริ่มการทำงานใหม่' จาก Windows XP

ตัวเลือก 'ปิดเครื่อง' และ 'เริ่มการทำงานใหม่' พร้อมให้ใช้งานอยู่บนเมนูของปุ่ม 'ล็อก' เมื่อต้องการดูตัวเลือกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก'
รูปภาพของตัวเลือก 'ปิดเครื่อง' บนเมนูของปุ่ม 'ล็อก'
เมนูของปุ่ม 'ล็อก' จะเสนอตัวเลือกสองสามรายการสำหรับการปิดเครื่อง

ในเมนูนี้ คุณยังสามารถออกจากระบบ ล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณ เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือสลับผู้ใช้โดยไม่ต้องออกจากระบบโดยใช้ การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อฉันคลิกปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ได้หรือไม่

ตามค่าเริ่มต้น Windows จะนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป เมื่อคุณคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้การคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่องนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป ไฮเบอร์เนต หรือปิดเครื่องได้ (การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่คุณทำยังสามารถนำไปใช้กับปุ่มเปิด/ปิดบนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองได้อีกด้วย) เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ภายใต้แผนที่เลือก

 3. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 4. บนแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ขยาย ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและฝา ขยาย ปุ่มเปิด/ปิดบนเมนูเริ่ม จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้งานพีซีเคลื่อนที่ ให้คลิก ใช้แบตเตอรี หรือ เสียบปลั๊ก (หรือทั้งสองอย่าง) คลิกลูกศร แล้วคลิก สลีปไฮเบอร์เนต หรือ ปิดเครื่อง

  • ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ให้คลิก การตั้งค่า แล้วคลิกลูกศร จากนั้นคลิก สลีปไฮเบอร์เนต หรือ ปิดเครื่อง

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เหตุใดฉันจึงไม่พบตัวเลือก สลีป หรือ ไฮเบอร์เนต ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

ถ้าคุณไม่พบโหมดสลีป คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สนับสนุนโหมดดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใดโหมดสลีปจึงไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าไม่พบตัวเลือกไฮเบอร์เนต ผู้ดูแลระบบ ของคุณอาจปิดตัวเลือกดังกล่าวไว้ หรือคุณอาจเปิด โหมดไฮบริดสลีปไว้