ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

Windows Media Center สนับสนุนสัญญาณโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สัญญาณโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ที่คุณสามารถรับและดูได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

 • ชนิดของเครื่องรับโทรทัศน์ที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center

 • ชนิดของเสาอากาศที่คุณเชื่อมต่อกับเครื่องรับ Windows Media Center ของคุณ

 • ชนิดของสัญญาณโทรทัศน์ที่คุณสามารถรับได้ในตำแหน่งที่คุณอยู่ ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพในบริเวณพื้นที่โดยรอบ

 • ประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่และมาตรฐานที่ใช้สำหรับการออกอากาศ

 • ชนิดของการจัดผังรายการโดยผู้ให้บริการในระบบเคเบิลหรือระบบดาวเทียมที่คุณสมัครเป็นสมาชิก

 • ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบเคเบิลหรือระบบดาวเทียมของคุณ

 • ทรัพยากรระบบที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center ซึ่งรวมถึงทรัพยากรระบบเช่น ความเร็วของตัวประมวลผล หน่วยความจำ และความสามารถของการ์ดแสดงผลกราฟิก รวมทั้งช่องเสียบการ์ดที่มีอยู่และพอร์ต USB

Windows Media Center สนับสนุนสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัลในหลายระบบ ตัวอย่างของระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกรวมถึง ระบบ NTSC, PAL และ SECAM การส่งสัญญาณในระบบดาวเทียมแบบแอนะล็อก (รวมทั้งเนื้อหาของรายการโทรทัศน์แบบแอนะล็อกที่เข้ารหัสไว้) กำลังจะค่อยๆ เลิกใช้เนื่องจากหลายประเทศเปลี่ยนไปใช้โทรทัศน์แบบดิจิทัล สัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกจะมีการรับสัญญาณผ่านอุปกรณ์รวมสัญญาณโทรทัศน์ในระบบเคเบิล หรือทางอากาศโดยใช้เสาอากาศ ตัวอย่างของระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่ปัจจุบันมีการนำไปใช้ทั่วโลกได้แก่ระบบ ATSC, ISDB-T, DVB-T และ DVB-S โดยทั่วไปแล้วระบบสัญญาณโทรทัศน์เหล่านี้จะมีการรับสัญญาณผ่านอุปกรณ์รวมสัญญาณในระบบเคเบิลแบบดิจิทัล ผ่านทางอากาศโดยใช้เสาอากาศ หรือผ่านระบบดาวเทียม ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลประเภทต่างๆ

 • ATSC Advanced Television Systems Committee (ATSC) เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานโทรทัศน์แบบดิจิทัลใหม่สำหรับสหรัฐอเมริกา แม้ว่าแคนาดา เม็กซิโก และเกาหลีต่างก็มีการนำมาตรฐานนี้ไปใช้ด้วยเช่นกัน มาตรฐานใหม่ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงภาพแบบจอกว้างในอัตราส่วน 16:9 โดยมีขนาดสูงสุดถึง 1920×1080 พิกเซล—ซึ่งเป็นความละเอียดของการแสดงผลที่สูงกว่ามาตรฐานก่อนหน้านี้กว่าหกเท่า ปัจจุบัน Windows Media Center สนับสนุนระบบ ATSC ในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเท่านั้น

 • QAM Quadrature Amplitude Modulation (QAM) เป็นมาตรฐานสำหรับระบบเคเบิลแบบดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา Windows Media Center สนับสนุนสัญญาณแบบ QAM ด้วยเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา

 • ISDB Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) เป็นรูปแบบการออกอากาศโทรทัศน์แบบดิจิทัลและเสียงแบบดิจิทัลที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศสามารถแปลงไปเป็นรูปแบบดิจิทัลได้ ISDB-T (ตัว "T" บ่งบอกถึงสัญญาณที่รับผ่านเสาอากาศแทนที่จะเป็นสัญญาณในระบบเคเบิลหรือระบบดาวเทียม) ยังไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Media Center

 • DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) เป็นมาตรฐานของสมาคม DVB ภาคพื้นยุโรปสำหรับการส่งสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่ผ่านเสาอากาศ DVB-T เป็นรูปแบบการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลที่นิยมนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด และได้รับการสนับสนุนในทุกตำแหน่งที่ตั้งใน Windows Media Center (จำเป็นต้องมีการ์ดเครื่องรับ DVB-T สำหรับการใช้ระบบดังกล่าว) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน DVB-T ให้ดูที่ เว็บไซต์ของ DVB

  ถ้าคุณอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปและมีเสาอากาศที่สนับสนุนสถานีที่ใช้ระบบ DVB-T การตรวจหาโดย Windows Media Center อาจมีการระบุสถานีที่คุณไม่ได้รับ หากเกิดกรณีเช่นนั้น คุณสามารถเอาสถานีดังกล่าวที่คุณไม่ได้รับออกได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขสถานี

 • DVB-S Digital Video Broadcasting Satellite (DVB-S) เป็นวิธีการออกอากาศโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่มีการส่งสัญญาณด้วยดาวเทียมในทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ไม่ว่าสัญญาณแบบดิจิทัลดังกล่าวจะสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือมีการเก็บค่าสมาชิกก็ตาม Windows Media Center จำเป็นต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนมาตรฐานการออกอากาศนี้ โพรโทคอลการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม DVB-S สร้างขึ้นโดยโครงการ Digital Video Broadcasting ซึ่งเป็นองค์การอุตสาหกรรมที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับโทรทัศน์แบบดิจิทัล

  โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นระบบโทรทัศน์ที่มีการส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมที่กำลังโคจรอยู่ซึ่งจะรับสัญญาณ ขยายสัญญาณ แล้วส่งสัญญาณดังกล่าวกลับมายังพื้นโลก สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล แม้ว่าโทรทัศน์มาตรฐานส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นรูปแบบแอนะล็อก เพื่อให้สามารถเล่นบนสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกได้ ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจะแปลงสัญญาณแบบดิจิทัลให้อยู่ในรูปแบบแอนะล็อกที่โทรทัศน์มาตรฐานรู้จักและสามารถเล่นได้ สัญญาณแบบดิจิทัลสำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีสองชนิด ได้แก่

  • สัญญาณที่สามารถรับชมได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก DVB-S เป็นระบบสัญญาณหลักสำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่สามารถรับชมได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก เนื้อหาของรายการชนิดนี้มีให้บริการทั่วโลกและได้รับความนิยมในทวีปยุโรป

  • สัญญาณที่มีการเก็บค่าสมาชิกเพื่อรับชม สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ส่งตรงถึงบ้าน (DTH) ส่วนใหญ่จะมีการเข้ารหัสไว้ ดังนั้นจึงสามารถดูได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกโดยเสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น สมาชิกจะได้รับกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์จากผู้ให้บริการโทรทัศน์ของตนเอง ซึ่งกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวจะถอดรหัสสัญญาณสำหรับรายการที่เข้ารหัสไว้ Windows Media Center สนับสนุนเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ส่งตรงถึงบ้าน (DTH) โดยผ่านกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ดังกล่าว