ระดับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะให้การตอบสนองต่อ สปายแวร์ และซอฟท์แวร์ที่ไม่พึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งได้อย่างไร ในขณะที่ Windows Defender จะแนะนำให้คุณกำจัดสปายแวร์ออกไป, แต่ก็ไม่ใช่ว่าซอฟท์แวร์ที่ตรวจพบจะเป็นพวก ซอฟท์แวร์ชั่วร้าย หรือไม่เป็นที่ต้องการไปเสียทั้งหมด ข้อมูลในตารางนี้สามารถที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะต้องทำอะไร ถ้าหาก Windows Defender ซอฟท์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ระดับการแจ้งเตือน
ความหมายของมันคืออะไร
ต้องทำอะไรบ้าง

ความรุนแรง

โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็น ซอฟท์แวร์ชั่วร้าย มีลักษณะการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง หรือ ผิดปรกติ, นั้นก็คล้าย ๆ กับ ไวรัส หรือ เวิร์ม ต่าง ๆ , ซึ่งมีผลกระทบทางด้านลบกับความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, อีกทั้งยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย

กำจัดซอฟท์แวร์ประเภทนี้ออกไปทันที

สูง

โปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ แล้วส่งผลกระทบทางด้านลบกับความเป็นส่วนตัว หรือ สร้างความเสียหายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, ยกตัวอย่างเช่น, ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ เปลี่ยนแปลงค่าการติดตั้งต่าง ๆ, โดยที่คุณไม่ทราบ หรือ ไม่ได้ให้ความยินยอม

กำจัดซอฟท์แวร์ประเภทนี้ออกไปทันที

ปานกลาง

โปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบกับความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจนไปส่งผลกระทบกระเทือนทางด้านลบ กับประสบการณ์ในการประมวลผลของคุณ, ยกตัวอย่างเช่น, การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว หรือ การเปลี่ยนแปลงค่าการติดตั้งต่าง ๆ เป็นต้น

กลับไปทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ ของการแจ้งเตือน เพื่อดูว่าทำไมซอฟท์แวร์ตัวนี้จึงได้ถูกตรวจจับ ถ้าหากว่าคุณไม่ชอบวิธีการทำงานต่าง ๆ ของซอฟท์แวร์ หรือ ถ้าหากว่าคุณไม่รู้จักและไม่ให้ความเชื่อถือกับผู้เผยแพร่, ก็ให้พิจารณาปิดกั้น (blocking) หรือ ถอดถอน (removing) ซอฟท์แวร์นั้นออกไป

ต่ำ

ซอฟท์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่งนั้นอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานต่าง ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, แต่ก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในข้อตกลงกับเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้งาน (licensing terms) ซึ่งจะถูกนำมาแสดงเวลาที่คุณทำการติดตั้งซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์ประเภทนี้ตามปรกติแล้วก็ไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรเวลาที่รันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ทำการติดตั้งมันโดยปราศจากความรู้ ถ้าหากว่าคุณไม่แน่ใจว่าจะยอมรับมันดีหรือไม่, ก็ให้กลับไปทบทวนดูรายละเอียดต่าง ๆ ของการแจ้งเตือน หรือ ทำการตรวจสอบดูว่าคุณรู้จักและให้ความเชื่อถือกับผู้เผยแพร่ซอฟท์แวร์ตัวนั้น ๆ

ยังไม่มีการจัดระดับเอาไว้

โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งตามปรกติแล้วก็ใช้การได้ดี ถ้าหากว่าพวกมันไม่ได้รับการติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยปราศจากความรู้

ถ้าหากว่าคุณรู้จักและให้ความเชื่อถือกับซอฟท์แวร์ตัวนี้, ก็อนุญาตให้มันรันได้ ถ้าหากว่าคุณไม่รู้จักซอฟท์แวร์ หรือแม้แต่ผู้เผยแพร่, ก็ให้กลับไปทบทวนดูรายละเอียดต่าง ๆ ของการแจ้งเตือน เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ถ้าหากว่าเป็นคุณเป็นสมาชิกของ SpyNet community, ก็ให้ตรวจสอบการจัดอันดับต่าง ๆ จากใน community เพื่อดูว่าผู้ใช้งานคนอื่น ๆ เค้าให้ความเชื่อถือซอฟท์แวร์ตัวนั้นกันหรือไม่