ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เช่น หนอน) เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ยังช่วยหยุดไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

การตั้งค่าสามารถทำได้ 3 วิธีบนแท็บทั่วไปใน Windows Firewall ต่อไปนี้คือการทำงานและการนำการตั้งค่าแต่ละวิธีไปใช้งาน

เปิด (แนะนำ)

การตั้งค่านี้จะเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อ Windows Firewall เปิดอยู่ โปรแกรมส่วนใหญ่จะถูกบล็อกการติดต่อสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ ถ้าคุณต้องการเลิกบล็อกโปรแกรม คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมไปที่รายการข้อยกเว้นได้ (ในแท็บ 'ข้อยกเว้น') ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถส่งรูปถ่ายไปกับข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้จนกว่าจะเพิ่มโปรแกรมการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเข้าไปในรายการข้อยกเว้น เมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมเข้าไปในรายการข้อยกเว้น ให้ดูที่ การอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่าน Windows Firewall

บล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด

การตั้งค่านี้จะบล็อกความพยายามที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหมดที่จะเข้าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้การป้องกันระดับสูงสุดกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะในโรงแรมหรือสนามบิน หรือเมื่อหนอนคอมพิวเตอร์กำลังแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ต การตั้งค่าวิธีนี้จะทำให้คุณไม่ได้รับแจ้งเมื่อ Windows Firewall บล็อกโปรแกรมต่างๆ ส่วนโปรแกรมในรายการข้อยกเว้นจะได้รับการละเว้น

เมื่อคุณเลือก บล็อกการเชื่อมต่อที่เข้ามาทั้งหมด คุณยังคงดูเว็บเพจส่วนใหญ่ได้ สามารถส่งและรับอีเมล รวมทั้งส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้

ปิด (แนะนำ)

หลีกเลี่ยงการใช้การตั้งค่านี้ ถ้าคุณไม่มีไฟร์วอลล์อีกตัวเรียกใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะการปิด Windows Firewall อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ (และ เครือข่าย ของคุณในกรณีที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากแฮกเกอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เช่น หนอน) มากขึ้น

หมายเหตุ

  • ถ้าการตั้งค่าไฟร์วอลล์บางค่าทำไม่ได้ และคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ โดเมน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำลังควบคุมการตั้งค่าเหล่านั้นผ่านทาง นโยบายกลุ่ม