การถอนการติดตั้ง Internet Explorer 8

ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับ Windows Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 ได้รับการติดตั้งเป็นการปรับปรุง Windows ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอนการติดตั้ง Internet Explorer 8

  1. เปิด 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้

  3. เลือก Internet Explorer 8 แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อถอนการติดตั้ง Internet Explorer 8

  5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เริ่มการทำงานของ Windows ใหม่

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณถอนการติดตั้งเนื่องจากคุณมีรุ่นที่เก่ากว่า หรือ Internet Explorer 8 ทำงานไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากขั้นตอนที่ 5

  • ถ้าคุณไม่ติดตั้ง Internet Explorer 8 ใหม่ คอมพิวเตอร์ของคุณจะเปลี่ยนกลับไปใช้ Internet Explorer 7 และการปรับปรุงสะสมของ Internet Explorer 7 ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะติดตั้ง Internet Explorer 8 ให้เรียกใช้ Windows Update เพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่พลาดการปรับปรุงล่าสุดของ Internet Explorer 7