การถอนการติดตั้ง Windows Vista ในระบบมัลติบูต

คุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Windows Vista อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนรหัสที่เริ่มต้นระบบปฏิบัติการได้ (มักเรียกว่ารหัสมาสเตอร์บูต) แล้วจึงเอา Windows Vista ออกจากระบบมัลติบูตและกลับสู่ Windows XP หรือ Windows 2000 คุณจำเป็นต้องมีดิสก์การติดตั้ง Windows Vista สำหรับขั้นตอนนี้

คำเตือน

 • ก่อนที่คุณจะเริ่มถอนการติดตั้ง ให้สำรองข้อมูลของโปรแกรม แฟ้มและค่าต่างๆ ไว้ก่อน การเอา Windows Vista ออกคือขั้นตอนในระดับสูงซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณสูญหาย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล ให้ค้นหาคำว่า "สำรองข้อมูล" จาก "บริการช่วยเหลือและวิธีใช้"

 1. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows Vista

 2. คลิกปุ่ม เริ่มปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิกขวา พร้อมรับคำสั่ง แล้วจึงคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. พิมพ์ [ตัวอักษรไดรฟ์ดีวีดี]:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force แล้วจึงกด ENTER

  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตัวอักษรไดรฟ์ดีวีดีคือ F ให้พิมพ์ f:\boot\ bootsect.exe /nt52 ALL /force

 4. นำแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows Vista ออก

 5. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

  คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มทำงานใน Windows รุ่นก่อนหน้าที่คุณติดตั้งไว้

 6. ลบแฟ้มและโฟลเดอร์ของ Windows Vista เช่น แฟ้มโปรแกรม ผู้ใช้ และโฟลเดอร์ Windows ด้วยตัวเอง

  หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถเอา Windows Vista ออกได้โดยการฟอร์แมตพาร์ติชันใหม่ในที่ที่ติดตั้งไว้ แต่ควรทำเฉพาะเมื่อพาร์ติชันนั้นไม่อยู่ในพาร์ติชันการเริ่มระบบเท่านั้น การฟอร์แมตพาร์ติชันการเริ่มระบบใหม่อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเริ่มทำงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาร์ติชันการเริ่มต้นระบบ โปรดดูที่ พาร์ติชันระบบและพาร์ติชันการเริ่มระบบคืออะไร