ถ้าคุณมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง หรือคุณกำลังติดตั้งโปรแกรมหรือเกมที่แสดงว่าต้องใช้โปรแกรมควบคุม รุ่นใหม่กว่าที่คุณกำลังติดตั้ง คุณควรตรวจสอบ Windows Update สำหรับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว นอกจากนี้ คุณอาจต้องการตั้งค่า Windows Update ให้ตรวจสอบการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

ทางเลือกที่สามคือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ด้วยตนเอง

แสดงทั้งหมด

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Windows Update

คุณสามารถตรวจสอบ Windows Update ได้ตลอดเวลา เพื่อดูว่าพบโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้นได้ถ้าต้องการ โดยทำดังต่อไปนี้

 1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง

 3. เมื่อต้องการดูว่าโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงพร้อมใช้งานหรือไม่ ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่พร้อมใช้Windows Update จะแสดงโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วใดๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ถ้าการปรับปรุงมีอยู่ ให้คลิกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ติดตั้ง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การตั้งค่า Windows เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงที่แนะนำ

แม้ว่าคุณจะตั้งค่า Windows Update ให้ทำการติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญโดยอัตโนมัติสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่โปรแกรมดังกล่าวอาจจะไม่ได้ถูกตั้งค่าให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดที่พบให้กับฮาร์ดแวร์ของคุณ เนื่องจากไม่ใช่ทุกโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการจัดประเภทว่าสำคัญ หากต้องการการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมทั้งหมด คุณต้องเปิดใช้งานการปรับปรุงที่แนะนำ โดยใช้วิธีการตั้งค่า Windows ดังต่อไปนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

 3. คลิก ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (แนะนำ)

 4. ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมการปรับปรุงที่แนะนำเมื่อดาวน์โหลด ติดตั้งหรือแจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับการปรับปรุง แล้วคลิก ตกลง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  รูปภาพของตัวเลือกสำหรับเลือกวิธีการที่ Windows ติดตั้งการปรับปรุง
  เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ ให้ตั้งค่า Windows ให้ดาวน์โหลดการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

วิธีที่ดีที่สุดคือให้ Windows ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณควรหลีกเลี่ยงการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง เว้นเสียแต่ว่า Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของคุณ แต่คุณสามารถขอรับโปรแกรมด้วยวิธีอื่นได้ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคขอให้คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากดิสก์หรือจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

 1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ให้ค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการปรับปรุง แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์

 3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม แล้วทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

 • ข้อมูลเครื่องพิมพ์ไม่ได้รวมอยู่ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' คุณสามารถตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้วหรือไม่ หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองได้โดยการเปิด 'เครื่องพิมพ์' ใน 'แผงควบคุม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเพิ่มหรือการเอาเครื่องพิมพ์ออก

 • เมื่อต้องการทราบว่าฮาร์ดแวร์ของคุณ (หรือฮาร์ดแวร์ที่คุณจะซื้อ) เข้ากันได้กับ Windows Vista หรือไม่ ให้ไปที่เว็บไซต์ Windows Vista Hardware Compatibility List (HCL) โดยในเว็บไซต์นี้จะมีรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบว่าสามารทำงานกับ Windows Vista ได้อยู่อย่างครบถ้วน มีอุปกรณ์มากกว่า 24 ประเภทที่คุณสามารถค้นหาได้