เมื่อต้องการค้นหาการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office System รวมทั้ง Word, Outlook, Excel, PowerPoint และอื่นๆ ให้ไปที่เว็บไซต์การปรับปรุงของMicrosoft

หมายเหตุ

  • หากคุณใช้ Microsoft Update เพื่อให้ได้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว Windows Update ในแผงควบคุมจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและแสดงสถานะการปรับปรุงของคุณ