ต่อไปนี้เป็นคำตอบบางส่วนสำหรับคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Windows Update ทางออนไลน์

แสดงทั้งหมด

การปรับปรุงคืออะไร

การปรับปรุงคือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปในซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการทำงานของคอมพิวเตอร์ และช่วยพัฒนาประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

ฉันจะค้นหาการปรับปรุงได้จากที่ใด

สำหรับการปรับปรุงWindows รวมทั้ง Internet Explorer หรือโปรแกรมใดๆ ที่มาพร้อมกับ Windowsให้ไปที่การปรับปรุงWindowsในแผงควบคุม:

  1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ค้นหาการปรับปรุง

เราขอแนะนำให้คุณเปิดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ซึ่ง Windows สามารถติดตั้งการปรับปรุงใหม่ได้เมื่อการปรับปรุงนั้นพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office System โปรดดู การปรับปรุง Microsoft Office สำหรับโปรแกรมปรับปรุงของโปรแกรมอื่นและอุปกรณ์ที่คุณใช้ ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่หรือผู้ผลิต

ฉันจำเป็นต้องดาวโหลดและติดตั้งการปรับปรุงหรือไม่

ใช่ การปรับปรุงจะไม่มีผลหากไม่ได้ทำการติดตั้ง และหากจะติดตั้งการปรับปรุง คุณต้อง ดาวโหลด การปรับปรุงมาที่คอมพิวเตอร์ของคุณเสียก่อน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ Windows ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงให้คุณโดยอัตโนมัติ ดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนให้คุณทราบเพื่อให้คุณติดตั้งการปรับปรุงเอง หรือแจ้งเตือนให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงใหม่ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนวิธีกำหนดให้Windows ติดตั้งหรือแจ้งเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

การปรับปรุงประเภทใดบ้างที่สามารถ Windowsติดตั้งได้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญและการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ หรือให้ติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงที่สำคัญเท่านั้น การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงที่แนะนำสามารถจัดการกับปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยพัฒนาประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงที่เป็นทางเลือกจะไม่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ และ การเปลี่ยนวิธีการที่ Windows ติดตั้งหรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงที่เลือกได้อื่นๆ

  1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกค้นหาการปรับปรุงแล้วรอในระหว่างที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. หากพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่พร้อมใช้

  4. เลือกการปรับปรุงที่เลือกได้ตามต้องการ แล้วคลิก ติดตั้ง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเปลี่ยนวิธีกำหนดให้Windows ติดตั้งหรือแจ้งเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงและการติดตั้งการปรับปรุงWindows

ฉันควรจะปรับปรุงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมของฉันบ่อยเำพียงใด

บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ การปรับปรุงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันหรือซ่อมแซมปัญหาที่ทราบแล้ว และการปรับปรุงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับWindowsวิธีการติดตั้งการปรับปรุงที่ง่ายที่สุดคือการเปิดใช้การปรับปรุงอัตโนมัติ Windowsจะติดตั้งการปรับปรุงที่ออกใหม่เมื่อพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลืมติดตั้งการปรับปรุง

คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง หรือคุณอาจประสบปัญหาไร้สาระเกี่ยวกับWindows หรือโปรแกรมที่ใช้

ฉันสามารถรับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

ได้ สำหรับWindowsและโปรแกรมที่มาพร้อมกับWindowsเช่น Internet Explorer เพียงแค่เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ สำหรับโปรแกรมอื่น ๆ ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้จัดพิมพ์หรือผู้ผลิตว่าคุณสามารถรับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

การปรับปรุงมีราคาเท่าใด

การปรับปรุงจากMicrosoftสำหรับผลิตภัณฑ์ของMicrosoftไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นบริการสนับสนุนและบำรุงรักษา สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ตรวจสอบจากผู้จัดพิมพ์ของโปรแกรมและผู้ผลิตอุปกรณ์ว่าให้บริการการปรับปรุงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ แต่คุณอาจต้องชำระค่าโทรศัพท์ในประเทศและต่างประเทศและค่าบริการอินเทอร์เน็ตในระหว่างการดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงจากผู้จัดพิมพ์หรือผู้ผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คุณใช้

ทำไมฉันต้องติดตั้งการปรับปรุงบางอย่างแยกต่างหาก ก่อนหรือหลังการติดตั้งการปรับปรุงอื่นๆ

โดยปกติเนื่องจากการปรับปรุงดังกล่าวต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผล ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องติดตั้งการปรับปรุงสำหรับการปรับปรุงWindowsก่อนที่คุณจะสามารถตรวจหาการปรับปรุงอื่นๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีอื่นๆ อาจเป็นได้ว่าการปรับปรุงนั้นเป็นเวอร์ชันใหม่หรือเป็นชุดบริการของซอฟต์แวร์ที่กำลังเรียกใช้อยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมที่จะติดตั้งการปรับปรุงดังกล่าว คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณเสียก่อน หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญแล้ว Windows จะถามว่าคุณต้องการติดตั้งการปรับปรุงแบบเดี่ยวหรือแบบโปรแกรมเฉพาะโดยตัวโปรแกรมเอง

ฉันใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น พวกเราทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงเดียวกันหรือไม่

ได้ การปรับปรุงจะถูกนำไปใช้กับWindowsและโปรแกรมอื่นๆ ของคุณโดยไม่สนใจว่าใครเป็นผู้ใช้

ฉันมีเครือข่ายภายในบ้าน ฉันสามารถปรับปรุงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของฉันในทีเดียวได้ไหม

ไม่ได้ คุณต้องเปิดใช้การปรับปรุงอัตโนมัติหรือตรวจหาการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่นที่แตกต่างกัน จะต้องการโปรแกรมปรับปรุงที่แตกต่างกัน Windows จะตรวจจับว่าโปรแกรมปรับปรุงไหนจะใช้สำหรับแต่ละกรณี แต่คุณไม่สามารถ เช่น ใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 2000

ฉันสามารถเอาการปรับปรุงออกได้หรือไม่

คุณสามารถเอาการปรับปรุงบางอย่างออกได้ แต่ต้องไม่ใช่การปรับปรุงที่มีผลต่อแฟ้มของระบบปฏิบัติการที่สำคัญ คุณควรจะเอาการปรับปรุงออกเมื่อคุณแน่ใจว่าการปรับปรุงนั้นก่อให้เกิดปัญหาเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเอาการปรับปรุงออก