การปรับรุ่นเป็น Windows Vista รุ่นอื่น

ไม่มี Windows Anytime Upgrade ให้ใช้งานใน Windows Vista

ถ้าคุณเรียกใช้ Windows Vista และต้องการปรับปรุงพีซีของคุณ ให้ไปที่ ปรับรุ่นเป็น Windows 7 ทางออนไลน์