การปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น Windows Vista

บทความนี้จะพูดถึงตัวเลือกการติดตั้งที่มีอยู่สำหรับคุณในการปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น Windows Vista

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบ

  • ปรับรุ่น การปรับรุ่นจะช่วยรักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรม คุณไม่สามารถปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น Windows Vista ได้

  • ติดตั้งใหม่ทั้งหมด การติดตั้งใหม่ทั้งหมดไม่ช่วยรักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคืนค่าแฟ้มหลังการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ไปที่ วิธีคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลของคุณหลังทำการติดตั้งแบบกำหนดเอง ทางออนไลน์

  • รุ่นที่ปรับแล้ว ด้วยรุ่นที่ปรับแล้ว คุณสามารถติดตั้ง Windows Vista ได้หากคุณเป็นเจ้าของ Windows 2000, Windows XPหรือ Windows Vista รุ่นที่ตรงตามมาตรฐานและได้รับอนุญาต

  • รุ่นสมบูรณ์ ด้วยรุ่นสมบูรณ์ของ Windows Vista คุณสามารถปรับรุ่น เมื่อเป็นไปได้ หรือทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดแม้ว่าจะไม่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะมีคำอธิบายรุ่นที่ปรับแล้วหรือรุ่นสมบูรณ์อยู่ที่ด้านหน้ากล่องผลิตภัณฑ์ของ Windows Vista หรือที่ใบตอบรับการขายออนไลน์

คุณยังต้องตัดสินใจด้วยว่าจะติดตั้ง Windows Vista รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่Windows 32 บิตและ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย

ตัวเลือกการติดตั้งใดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกการติดตั้งเมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 2000 รุ่นหนึ่งเป็นWindows Vista อีกรุ่นหนึ่ง

เมื่อต้องการปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น สิ่งที่ต้องทำ
เมื่อต้องการปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น

Windows Vista Home Basic (32 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น

Windows Vista Home Premium (32 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น

Windows Vista Business (32 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น

Windows Vista Ultimate (32 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น

Windows Vista (รุ่น 64 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

สำหรับคำแนะนำในการปรับรุ่น หรือการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ดูที่ การติดตั้งและการติดตั้งใหม่Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับรุ่น Windows รุ่น 32 บิต ให้ไปที่ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (32 บิต) ทางออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับรุ่น Windows รุ่น 64 บิต ให้ไปที่ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (64 บิต) ทางออนไลน์

การปรับรุ่นเป็น Windows Vista รุ่น 32 บิต

คุณไม่สามารถปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น Windows Vista ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้รุ่นที่ปรับแล้ว (หรือรุ่นสมบูรณ์) ของ Windows Vista เพื่อทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดสำหรับ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ Home Basic, Home Premium, Business หรือ Ultimate

คำเตือน

  • ถ้าคุณมี Windows Vista รุ่น 32 บิตที่ปรับรุ่นแล้ว คุณต้องเริ่มการติดตั้งในขณะที่กำลังเรียกใช้งานWindowsรุ่นที่ใช้อยู่

การปรับรุ่นเป็น Windows Vista รุ่น 64 บิต

คุณไม่สามารถปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็นWindows Vista รุ่น 64 บิตได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้รุ่นที่ปรับแล้ว (หรือรุ่นสมบูรณ์) ของ Windows Vistaรุ่น 64 บิต เพื่อทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดสำหรับ Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business หรือ Ultimate รุ่น 64 บิต

คำเตือน

  • เริ่มการติดตั้งโดยใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งWindows Vista 64 บิตลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วจึงเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณต้องเริ่มการติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิตโดยใช้แผ่นดิสก์รุ่น 64บิตเนื่องจากการติดตั้ง Windows จะไม่ทำงานบนWindows รุ่น 32 บิต