การปรับรุ่นจาก Windows XPเป็น Windows Vista

บทความนี้จะพูดถึงตัวเลือกการติดตั้งที่มีอยู่สำหรับคุณในการปรับรุ่นจาก Windows XP เป็น Windows Vista วิธีการปรับรุ่นของคุณขึ้นอยู่กับคำตอบ 3 ข้อนี้

  • คุณมี Windows Vista ที่ปรับรุ่นแล้วหรือที่เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นสมบูรณ์หรือไม่ คำอธิบายอยู่ที่ด้านหน้ากล่องผลิตภัณฑ์ของ Windows Vista หรือที่ใบตอบรับการขายออนไลน์

    ด้วยรุ่นที่ปรับแล้ว คุณสามารถติดตั้ง Windows Vista ได้หากคุณเป็นเจ้าของ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Vista รุ่นที่ตรงตามมาตรฐานและได้รับอนุญาต ด้วยรุ่นสมบูรณ์ คุณสามารถปรับรุ่น เมื่อเป็นไปได้ หรือทำการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมดแม้ว่าจะไม่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • Windows รุ่นที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบันอนุญาตให้คุณทำการปรับรุ่นไปเป็น Windows Vista รุ่นที่คุณซื้อหรือไม่ สำหรับความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าจะทำการปรับรุ่นหรือทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ดูที่ตารางในหัวข้อนี้ในภายหลัง

  • คุณต้องการรักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรมหรือไม่

    การปรับรุ่นจะช่วยรักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรม การติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมดไม่ช่วยรักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคืนค่าแฟ้มหลังการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ไปที่ วิธีคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลของคุณหลังทำการติดตั้งแบบกำหนดเอง ทางออนไลน์

คุณยังต้องตัดสินใจด้วยว่าจะติดตั้ง Windows Vista รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่Windows 32 บิตและ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย

คำเตือน

  • ถ้าคุณมี Windows Vista รุ่น 32 บิตที่ปรับรุ่นแล้ว คุณต้องเริ่มปรับรุ่น ในขณะที่กำลังเรียกใช้งาน Windows รุ่นที่ใช้อยู่

  • หากคุณกำลังใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิตที่ปรับรุ่นแล้ว เพื่อปรับรุ่น Windows XP Professional รุ่น 64 บิต คุณต้องทำการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด

สำหรับคำแนะนำในการปรับรุ่น หรือการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ดูที่ การติดตั้งและการติดตั้งใหม่Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับรุ่น Windows รุ่น 32 บิต ให้ไปที่ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (32 บิต) ทางออนไลน์

ตัวเลือกการติดตั้งใดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกการติดตั้งที่มีอยู่เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows XP รุ่นหนึ่งเป็น Windows Vista อีกรุ่นหนึ่ง

Windows XP Home Edition เป็น สิ่งที่ต้องทำ
Windows XP Home Edition เป็น

Windows Vista Home Basic

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Home Edition เป็น

Windows Vista Home Premium

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Home Edition เป็น

Windows Vista Business

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Home Edition เป็น

Windows Vista Ultimate

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Home Edition เป็น

Windows Vista (รุ่น 64 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Professional (32 บิต) เป็น สิ่งที่ต้องทำ
Windows XP Professional (32 บิต) เป็น

Windows Vista Home Basic

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Professional (32 บิต) เป็น

Windows Vista Home Premium

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Professional (32 บิต) เป็น

Windows Vista Business

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Professional (32 บิต) เป็น

Windows Vista Ultimate

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Professional (32 บิต) เป็น

Windows Vista (รุ่น 64 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Professional x64 Edition เป็น สิ่งที่ต้องทำ
Windows XP Professional x64 Edition เป็น

Windows Vista Home Basic

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Professional x64 Edition เป็น

Windows Vista Home Premium

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Professional x64 Edition เป็น

Windows Vista Business

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Professional x64 Edition เป็น

Windows Vista Ultimate

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Professional x64 Edition เป็น

Windows Vista (รุ่น 64 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Tablet PC Edition เป็น สิ่งที่ต้องทำ
Windows XP Tablet PC Edition เป็น

Windows Vista Home Basic

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Tablet PC Edition เป็น

Windows Vista Home Premium

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Tablet PC Edition เป็น

Windows Vista Business

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Tablet PC Edition เป็น

Windows Vista Ultimate

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Tablet PC Edition เป็น

Windows Vista (รุ่น 64 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2002 Edition เป็น สิ่งที่ต้องทำ
Windows XP Media Center 2002 Edition เป็น

Windows Vista Home Basic

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2002 Edition เป็น

Windows Vista Home Premium

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2002 Edition เป็น

Windows Vista Business

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2002 Edition เป็น

Windows Vista Ultimate

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2002 Edition เป็น

Windows Vista (รุ่น 64 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2004 Edition เป็น สิ่งที่ต้องทำ
Windows XP Media Center 2004 Edition เป็น

Windows Vista Home Basic

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2004 Edition เป็น

Windows Vista Home Premium

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Media Center 2004 Edition เป็น

Windows Vista Business

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2004 Edition เป็น

Windows Vista Ultimate

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Media Center 2004 Edition เป็น

Windows Vista (รุ่น 64 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2005 Edition เป็น สิ่งที่ต้องทำ
Windows XP Media Center 2005 Edition เป็น

Windows Vista Home Basic

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2005 Edition เป็น

Windows Vista Home Premium

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Media Center 2005 Edition เป็น

Windows Vista Business

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

Windows XP Media Center 2005 Edition เป็น

Windows Vista Ultimate

สิ่งที่ต้องทำ

ปรับรุ่น

Windows XP Media Center 2005 Edition เป็น

Windows Vista (รุ่น 64 บิต)

สิ่งที่ต้องทำ

ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ก่อนที่จะปรับรุ่น ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ก่อน

ก่อนที่คุณจะปรับรุ่น คุณควรตรวจสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ก่อน ให้ไปที่ Upgrade Advisor Windows Vista บนเว็บไซต์ของ Microsoft หรือคุณอาจเรียกใช้ 'โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น' ในระหว่างการปรับรุ่น โดยคลิก ตรวจสอบความเข้ากันได้ออนไลน์ ในหน้า ติดตั้งWindows

การปรับรุ่นจาก Windows XP Home Edition เป็น Windows Vista (32 บิต)

หากคุณติดตั้ง Windows XP Home Edition ไว้แล้ว คุณสามารถทำการปรับรุ่นหรือทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดเพื่อติดตั้งWindows Vista รุ่นต่อไปนี้ Home Basic, Home Premium, Business หรือ Ultimate

การปรับรุ่นจาก Windows XP Professional เป็น Windows Vista (32 บิต)

หากคุณติดตั้ง Windows XP Professional ไว้แล้ว คุณสามารถทำการปรับรุ่นเป็น Windows Vista Business หรือ Windows Vista Ultimate ได้ คุณสามารถทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดสำหรับ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ Home Basic, Home Premium, Business หรือ Ultimate

การปรับรุ่นจาก Windows XP Tablet PC Edition เป็น Windows Vista (32 บิต)

หากคุณติดตั้ง Windows XP Tablet PC Edition ไว้แล้ว คุณสามารถทำการปรับรุ่นเป็น Windows Vista Business หรือ Windows Vista Ultimate ได้ คุณสามารถทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดสำหรับ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ Home Basic, Home Premium, Business หรือ Ultimate

การปรับรุ่นจาก Windows XP Media Center Edition เป็น Windows Vista (32 บิต)

หากคุณติดตั้ง Windows XP Media Center Edition 2004 หรือ Windows XP Media Center Edition 2005 ไว้แล้ว คุณสามารถทำการปรับรุ่นเป็น Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate ได้

หากคุณติดตั้งWindows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 หรือ Windows XP Media Center Edition 2005 ไว้แล้ว คุณสามารถทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดสำหรับ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ Home Basic, Home Premium, Business หรือ Ultimate

การปรับรุ่นWindows XP Professional จากรุ่น 64 บิตเป็นWindows Vista รุ่น 64 บิต

คุณสามารถใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิตที่ปรับรุ่นแล้ว อย่างไรก็ตาม หากต้องการดำเนินการ คุณต้องทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ดูที่ การติดตั้งและการติดตั้งWindowsใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับรุ่น Windows รุ่น 64 บิต ให้ไปที่ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (64 บิต) ทางออนไลน์

การปรับรุ่นจาก Windows XP รุ่น 32 บิตเป็น Windows Vista รุ่น 64 บิต

คุณไม่สามารถปรับรุ่นจาก Windows XP รุ่น 32 บิต ไปเป็น Windows Vista รุ่น 64 บิต อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Windows Vista ที่ปรับรุ่นแล้ว เพื่อทำการติดตั้งWindows Vista รุ่น 64 บิตใหม่ทั้งหมดได้

สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ดูที่ การติดตั้งและการติดตั้งWindowsใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับรุ่น Windows รุ่น 64 บิต ให้ไปที่ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (64 บิต) ทางออนไลน์

คำเตือน

  • เริ่มการติดตั้งโดยใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista รุ่น 64 บิตลงในดิสก์ไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณต้องเริ่มการติดตั้งWindows Vista รุ่น 64 บิตโดยใช้แผ่นดิสก์ Windows Vista รุ่น 64 บิตเนื่องจากการติดตั้ง Windows จะไม่ทำงานบน Windows รุ่น 32 บิต