การใช้รูปภาพเป็นตัวรักษาหน้าจอ

คุณสามารถสร้างตัวรักษาหน้าจอส่วนตัวได้โดยการแสดงรูปภาพและวิดีโอที่คุณเลือกไว้ในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่งเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. เปิด 'การตั้งค่าตัวรักษาหน้าจอ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก ภาพพักหน้าจอ

  2. คลิกรายการ ตัวรักษาหน้าจอ แล้วคลิก รูปถ่าย

  3. ถ้าคุณต้องการระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการใช้ในตัวรักษาหน้าจอของคุณ หรือปรับเปลี่ยนความเร็วของการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก การตั้งค่า หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก บันทึก

  4. คลิก ตกลง

การทำภาพของโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณให้ดูดีขึ้น

ถ้าต้องการให้ภาพโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณมีคุณภาพสูง (รวมทั้งชุดรูปแบบและช่วงการเปลี่ยนภาพ) คุณจำเป็นต้องมีคะแนนย่อย 3.0 ในประเภท 'กราฟิก' ใน Windows Experience Index ชุดรูปแบบบางชุดต้องใช้การ์ดแสดงผลที่มีคุณลักษณะเรียกว่า Vertex Shader 2.0 เพื่อให้การนำเสนอภาพนิ่งทั้งหมดแสดงผลได้อย่างเต็มที่ คุณอาจต้องปรับรุ่นการ์ดแสดงผลให้เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ