การใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีจอแสดงผล (ปรับให้เหมาะสำหรับผู้พิการทางสายตา)

Windows มีคุณลักษณะหลายอย่างที่ทำให้คุณใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผลได้ เช่น คุณสามารถใช้การอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอได้โดยใช้ 'ผู้บรรยาย' หรือสามารถให้ Windows อธิบายกิจกรรมหน้าจอสำหรับคุณ

คุณสามารถเปิดหรือปรับการตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะเหล่านี้ได้บน ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีเพจแสดงผล ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

  1. เปิดหน้า การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอภาพ โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย คลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอภาพ

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ได้แก่

    • เปิด 'ผู้บรรยาย' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'ผู้บรรยาย' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows 'ผู้บรรยาย' จะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏอยู่) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์

    • เปิด 'การบรรยายเสียง' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้ 'การบรรยายเสียง' ทำงานเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows 'การบรรยายเสียง' จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอ

    • ปิดภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะปิดลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว เช่น ลักษณะพิเศษการค่อยๆ เลือนหายไป เมื่อปิดหน้าต่างและองค์ประกอบอื่นๆ

    • กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนของ Windows ควรเปิดอยู่นานเพียงใด ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะเวลาที่การแจ้งเตือนจะแสดงอยู่บนหน้าจอก่อนที่การแจ้งเตือนนั้นจะปิดลง