การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ (อุปกรณ์ป้อนข้อมูลชนิดอื่น)

Windows มีคุณลักษณะสองอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ ได้แก่ การรู้จำเสียง (ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงในการทำงานกับ Windows) และแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อความโดยเลือกอักขระบนหน้าจอ)

คุณสามารถเปิดหรือปรับการตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะเหล่านี้ได้บนหน้า ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

  1. เปิดหน้า การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้ีเมาส์หรือแป้นพิมพ์ โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย คลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้ีเมาส์หรือแป้นพิมพ์

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ได้แก่

    • ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานทั้งหมด คุณสามารถเลือกแป้นต่างๆ ได้โดยใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ หรือสามารถใช้แป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์มาตรฐาน

    • ใช้การรู้จำเสียง ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเสียงของคุณเอง คุณสามารถใช้ไมโครโฟนพูดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและตอบสนอง รวมทั้งใช้บอกข้อความได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการรู้จำเสียง ให้ดูที่ การตั้งค่าการรู้จำเสียง