กลุ่มผู้ใช้คือชุดของ บัญชีผู้ใช้ ที่ทั้งหมดมี สิทธิ์ ความปลอดภัยเหมือนกัน บางครั้งจะเรียกกลุ่มผู้ใช้ว่าเป็น กลุ่มความปลอดภัย

บัญชีผู้ใช้หนึ่งสามารถเป็นสมาชิกของ กลุ่ม ได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้กันมากที่สุดสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้มาตรฐานและกลุ่มผู้ดูแล แต่ยังมีกลุ่มอื่นๆ อีก บ่อยครั้งที่มีการเรียกบัญชีผู้ใช้ตามกลุ่มผู้ใช้ที่บัญชีผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ (ตัวอย่างเช่น บัญชีในกลุ่มผู้ใช้มาตรฐานจะเรียกว่า บัญชีมาตรฐาน) ถ้าคุณมีบัญชีผู้ดูแล คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้แบบกำหนดเอง ย้ายบัญชีจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง และเพิ่มหรือเอาบัญชีออกจากกลุ่มต่างๆ ได้ เมื่อคุณสร้างกลุ่มผู้ใช้แบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกสิทธิ์ที่จะมอบหมายได้

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มผู้ใช้

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium

 1. เปิด Microsoft Management Console โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ mmc ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน'

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน' อาจเป็นเพราะไม่ได้เพิ่ม สแน็ปอิน ลงใน Microsoft Management Console ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งสแน็ปอิน

  1. ใน Microsoft Management Console ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่ม/เอาสแน็ปอินออก

  2. คลิก ผู้ใช้และกลุ่มในเครื่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  3. คลิก คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  4. คลิก ตกลง

 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ กลุ่ม

 4. คลิก การกระทำ แล้วคลิก สร้างกลุ่ม

 5. พิมพ์ชื่อกลุ่มและคำอธิบาย

 6. คลิก เพิ่ม แล้วพิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้

 7. คลิก ตรวจสอบชื่อ แล้วคลิก ตกลง

 8. คลิก สร้าง