การใช้ส่วนช่วยดำเนินการเพื่อค้นหาที่อยู่ ให้นิยามคำ และทำงานอื่นๆ เกี่ยวกับข้อความที่เลือก

ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับ Windows Internet Explorer 8

คุณสามารถใช้ส่วนช่วยดำเนินการกับข้อความที่คุณเลือกบนเว็บเพจเพื่อทำงานเช่น เปิดดูที่อยู่บนถนนในเว็บไซต์แผนที่ หรือค้นหานิยามของคำในพจนานุกรม คุณยังสามารถเลือกบริการเว็บหรือเว็บไซต์ที่ส่วนช่วยดำเนินการใช้เพื่อจัดการกับงานประเภทต่างๆ Internet Explorer 8 มาพร้อมกับส่วนช่วยดำเนินการที่คัดสรรแล้วรวมอยู่ด้วยตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเพิ่มหรือเอาส่วนช่วยดำเนินการออกได้หากต้องการ

เมื่อคุณติดตั้ง Internet Explorer 8 เป็นครั้งแรก คุณสามารถยอมรับส่วนช่วยดำเนินการเริ่มต้นที่เลือกมาให้ หรือคุณสามารถเลือกส่วนช่วยดำเนินการของคุณเองจากรายการส่วนช่วยดำเนินการออนไลน์ รายการของส่วนช่วยดำเนินการใหม่ได้รับการปรับปรุงอยู่บ่อยๆ ดังนั้นคุณควรกลับมาตรวจสอบเป็นครั้งคราว

การใช้ส่วนช่วยดำเนินการ

เมื่อต้องการใช้ส่วนช่วยดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเว็บเพจที่มีข้อความที่คุณต้องการใช้ส่วนช่วยดำเนินการ และเลือกข้อความ

 3. คลิกปุ่ม ส่วนช่วยดำเนินการรูปภาพปุ่มส่วนช่วยดำเนินการ เพื่อแสดงรายการส่วนช่วยดำเนินการ

ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือแต่ละส่วนช่วยดำเนินการ คุณจะเห็นตัวอย่างของข้อมูลหรือเนื้อหา ในหลายกรณี การแสดงตัวอย่างจะบอกสิ่งที่คุณต้องการรู้ เช่นนิยามหรือคำแปลของคำ หรือมิฉะนั้น ให้คลิกส่วนช่วยดำเนินการ Internet Explorer จะเปิดบริการเว็บโดยใช้ข้อความที่คุณได้เน้น

คุณยังสามารถใช้ส่วนช่วยดำเนินการจากเพจของแท็บใหม่ด้วยข้อความที่คุณได้คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด เช่น จากข้อความอีเมลหรือเอกสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับที่อยู่ในอีเมลซึ่งคุณต้องการรู้เส้นทาง คุณสามารถคัดลอกที่อยู่ลงในคลิปบอร์ด เปิด Internet Explorer และเปิดแท็บใหม่ บนเพจของแท็บใหม่ ภายใต้ ใช้ส่วนช่วยดำเนินการ ให้คลิก แสดงข้อความที่คัดลอก ถ้าคุณต้องการตรวจสอบข้อความที่คุณคัดลอก จากนั้นคลิก 'ส่วนช่วยดำเนินการ' ที่คุณเลือกสำหรับแผนที่

การรับส่วนช่วยดำเนินการใหม่

ในขณะที่ Internet Explorer มาพร้อมกับส่วนช่วยดำเนินการที่คัดเลือกไว้เพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งาน คุณอาจต้องการดูส่วนช่วยดำเนินการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการหาส่วนช่วยดำเนินการใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. ใน จัดการ Add-on ภายใต้ ชนิด Add-on ให้คลิก ส่วนช่วยดำเนินการ เพื่อแสดงรายการของส่วนช่วยดำเนินการปัจจุบันของคุณ

 4. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก ค้นหาส่วนช่วยดำเนินการเพิ่มเติม

 5. บนเว็บเพจผู้ให้บริการของ Internet Explorer ให้คลิกประเภท แล้วคลิกบริการที่คุณต้องการ

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มส่วนช่วยดำเนินการ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังเพิ่มส่วนช่วยดำเนินการใหม่ ให้คลิก เพิ่ม เมื่อคุณเพิ่มส่วนช่วยดำเนินการ คุณยังสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าตัวให้บริการนี้เป็นตัวให้บริการเริ่มต้นของประเภทส่วนช่วยดำเนินการนี้

  • ถ้าคุณกำลังแทนที่ส่วนช่วยดำเนินการที่มีอยู่ ให้คลิก แทนที่

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าไว้ใจเว็บไซต์ที่แสดงรายการในเขตข้อมูล จาก ได้หรือไม่ ให้คลิก ยกเลิก

การใช้ส่วนช่วยดำเนินการที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

ขณะที่คุณมีส่วนช่วยดำเนินการหนึ่งเป็นค่าเริ่มต้นเสมอสำหรับส่วนช่วยดำเนินการแต่ละประเภท คุณก็ยังสามารถเพิ่มส่วนช่วยดำเนินการในแต่ละประเภทได้อีก เมื่อคุณเพิ่มส่วนช่วยดำเนินการใหม่ลงในประเภทใดประเภทหนึ่ง คุณสามารถดูได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเว็บเพจที่มีข้อความที่คุณต้องการใช้ส่วนช่วยดำเนินการ และเลือกข้อความ

 3. คลิกปุ่ม ส่วนช่วยดำเนินการรูปภาพปุ่มส่วนช่วยดำเนินการ เพื่อแสดงรายการส่วนช่วยดำเนินการ ชี้ไปที่ ส่วนช่วยดำเนินการทั้งหมด แล้วคลิกส่วนช่วยดำเนินการที่คุณต้องการใช้

การจัดการส่วนช่วยดำเนินการของคุณ

เมื่อต้องการจัดการส่วนช่วยดำเนินการของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. ใน จัดการ Add-on ภายใต้ ชนิด Add-on ให้คลิก ส่วนช่วยดำเนินการ เพื่อแสดงรายการของส่วนช่วยดำเนินการปัจจุบันของคุณ

 4. คลิกส่วนช่วยดำเนินการในรายการ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะของส่วนช่วยดำเนินการ ให้คลิกปุ่ม เปิดใช้งานปิดใช้งานตั้งเป็นค่าเริ่มต้น หรือ เอาออกโดยเป็นค่าเริ่มต้น ให้สังเกตว่าปุ่มอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสถานะปัจจุบันของส่วนช่วยดำเนินการ

  • คุณสามารถดูโฮมเพจสำหรับบริการส่วนช่วยดำเนินการ หรือจากไซต์ที่มีการติดตั้งส่วนช่วยดำเนินการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทของส่วนช่วยดำเนินการ ให้คลิก เปลี่ยน ที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูล ประเภท ในพื้นที่สถานะที่ด้านล่างของ 'จัดการ Add-on'

  • เมื่อต้องการค้นหาและเพิ่มส่วนช่วยดำเนินการเพิ่มเติม ให้คลิก ค้นหาส่วนช่วยดำเนินการเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของ 'จัดการ Add-on'

  • เมื่อต้องการเอาส่วนช่วยดำเนินการออก ให้คลิก เอาออก

 5. เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ปิด