การใช้ตัวดึงข้อมูล (RSS)

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับตัวดึงข้อมูล (RSS)

แสดงทั้งหมด

ตัวดึงข้อมูลคืออะไร

ตัวดึงข้อมูล หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตัวดึงข้อมูล RSSตัวดึงข้อมูล XML เนื้อหาโดยย่อ หรือ ตัวดึงข้อมูลเว็บ จะเก็บเนื้อหาที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอซึ่งเว็บไซต์เป็นผู้เผยแพร่ โดยปกติแล้วจะใช้สำหรับเว็บไซต์ข่าวสารและสมุดบันทึกบนเว็บ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลชนิดอื่นๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ตัวดึงข้อมูลเพื่อส่งเนื้อหาเสียง (มักจะอยู่ในรูปแบบ MP3) ซึ่งคุณสามารถฟังได้บนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น MP3 ของคุณ ซึ่งจะถูกอ้างอิงเป็น podcasting

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์มีตัวดึงข้อมูล

เมื่อคุณดูเว็บไซต์เป็นครั้งแรก Internet Explorer จะทำการค้นหาตัวดึงข้อมูล ถ้าตัวดึงข้อมูลพร้อมใช้งาน ปุ่ม 'ตัวดึงข้อมูล' รูปภาพปุ่มตัวดึงข้อมูลจะเปลี่ยนสีและจะมีการเล่นเสียง

ฉันจะดูตัวดึงข้อมูลได้อย่างไร

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่ง ปุ่ม 'ตัวดึงข้อมูล' รูปภาพปุ่มตัวดึงข้อมูล จะเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบว่าเว็บเพจนั้นมีตัวดึงข้อมูลที่พร้อมใช้งาน คลิกปุ่ม ฟีดแล้วคลิกตัวดึงข้อมูลที่คุณต้องการดู ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer 8 และเว็บไซต์มี Web Slice ด้วย คุณจะเห็นปุ่ม Web Slice รูปภาพปุ่ม Web Slice เมื่อต้องการรับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ คุณควรจะสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Slice ให้ดูที่ Web Slice: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลได้อย่างไร

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. ไปยังเว็บไซต์ที่มีตัวดึงข้อมูลที่คุณต้องการจะสมัครใช้งาน

  3. คลิกปุ่ม ตัวดึงข้อมูลรูปภาพปุ่มตัวดึงข้อมูล เพื่อค้นหาตัวดึงข้อมูลบนเว็บเพจ
  4. คลิกตัวดึงข้อมูล (หากมีมากกว่าหนึ่งตัวที่พร้อมใช้งานอยู่) ถ้ามีตัวดึงข้อมูลเพียงตัวเดียวที่พร้อมใช้งาน คุณจะไปยังหน้านั้นโดยตรง

  5. คลิก สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนี้

  6. พิมพ์ชื่อสำหรับตัวดึงข้อมูล และเลือกโฟลเดอร์เพื่อสร้างตำแหน่งที่ตั้งให้ตัวดึงข้อมูล

  7. คลิก สมัครใช้งาน

ฉันจะเพิ่มตัวดึงข้อมูลลงในแถบรายการโปรดของ Internet Explorer 8 ได้อย่างไร

การเพิ่มตัวดึงข้อมูลลงใน 'แถบรายการโปรด' สามารถทำได้ด้วยการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มในแถบรายการโปรด ในกล่องโต้ตอบ สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนี้ ถ้าคุณได้สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลไว้แล้ว คุณสามารถคลิกปุ่ม เพิ่มในแถบรายการโปรดรูปภาพปุ่มเพิ่มในแถบรายการโปรด เพื่อเพิ่มตัวดึงข้อมูลลงในแถบรายการโปรดได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบรายการโปรด ให้ดูที่การกำหนดแถบรายการโปรดเอง

ตัวดึงข้อมูลแตกต่างจากเว็บไซต์อย่างไร

ตัวดึงข้อมูลสามารถมีเนื้อหาแบบเดียวกับในเว็บไซต์ แต่มักจะมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างออกไป เมื่อคุณสมัครใช้งาน Internet Explorer จะทำการตรวจสอบเว็บไซต์และดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเห็นว่ามีอะไรใหม่ๆ นับตั้งแต่ที่คุณเข้าไปที่ตัวดึงข้อมูลครั้งล่าสุด

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่ต้อง โดยทั่วไปมักจะสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลได้ฟรี

ฉันจะดูตัวดึงข้อมูลที่สมัครใช้งานไว้ได้อย่างไร

คุณสามารถดูตัวดึงข้อมูลได้บนแท็บ 'ตัวดึงข้อมูล' ใน 'ศูนย์กลางรายการโปรด' เมื่อต้องการดูตัวดึงข้อมูลของคุณใน Internet Explorer 8 ให้คลิกปุ่ม รายการโปรด แล้วคลิก ตัวดึงข้อมูล ใน Internet Explorer 7 ให้คลิกปุ่ม ศูนย์กลางรายการโปรดรูปภาพปุ่มศูนย์กลางรายการโปรด แล้วคลิก ตัวดึงข้อมูล

โปรแกรมอื่นๆ สามารถแสดงตัวดึงข้อมูลที่ฉันสมัครใช้งานไว้ได้หรือไม่

ได้ Internet Explorer จะส่ง 'รายการตัวดึงข้อมูลทั่วไป' ให้กับโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการอนุญาตให้คุณสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลโดยใช้ Internet Explorer และอ่านจากโปรแกรมอื่นๆ เช่น ไคลเอ็นต์อีเมลหรือWindows Sidebar

RSS หมายถึงอะไร

ตัวย่อ RSS มาจากคำว่า Really Simple Syndication และถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างตัวดึงข้อมูล

ตัวดึงข้อมูลมาจากรูปแบบใด

รูปแบบที่ธรรมดาที่สุดคือ RSS และ Atom รูปแบบของตัวดึงข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงด้วยรุ่นใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ Internet Explorer สนับสนุน RSS 0.91, 1.0 และ 2.0 และ ATOM .3, 1.0 . รูปแบบของตัวดึงข้อมูลเว็บทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับ XML (Extensible Markup Language) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แบบข้อความที่ใช้ในการอธิบายและกระจายข้อมูลและเอกสารที่ถูกจัดโครงสร้างไว้แล้ว