WordPad คือโปรแกรมประมวลผลคำระดับพื้นฐานซึ่งรวมอยู่ในWindows โปรแกรมประมวลผลคำเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้สร้าง แก้ไข ดู และพิมพ์เอกสารที่เป็นข้อความ การใช้ WordPad ทำให้คุณสามารถพิมพ์จดหมาย รายงานหนังสือ และเอกสารแบบง่ายๆ อย่างอื่นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อความที่แสดง ย้ายประโยคและย่อหน้าในเอกสารอย่างรวดเร็ว คัดลอกและวางข้อความภายในและระหว่างเอกสารได้อีกด้วย

หน้าต่าง WordPad

เมื่อต้องการเปิด WordPad ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม', คลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิก เบ็ดเตล็ด และจากนั้น คลิก WordPad
รูปภาพของหน้าต่าง WordPad
หน้าต่าง WordPad

โปรแกรม WordPad ประกอบด้วยส่วนหลัก 4 ส่วน คือ

แถบเครื่องมือ แถบเครื่องแสดงปุ่มต่างๆ สำหรับคำสั่งพื้นฐาน รวมถึงการบันทึกและการพิมพ์ หากต้องการทราบว่าแต่ละปุ่มมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ให้วางตัวชี้เมาส์ค้างไว้บนปุ่ม จะมีกล่องข้อความแสดงหน้าที่ของปุ่มผุดขึ้น

แถบการจัดรูปแบบ แถบการจัดรูปประกอบด้วยปุ่มต่างๆ ที่คุณใช้จัดรูปแบบข้อความในเอกสาร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกแบบอักษร สี และการจัดตำแหน่งให้กับข้อความของคุณได้

ไม้บรรทัด ใช้ไม้บรรทัดตรวจสอบเค้าโครงและการวางข้อความในเอกสารของคุณ

พื้นที่เอกสาร พื้นที่นี้คือส่วนที่คุณใช้พิมพ์เอกสาร เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ และใช้จัดรูปแบบตามที่ต้องการ

การพิมพ์ข้อความ

เมื่อคุณพร้อมเริ่มงาน ให้พิมพ์ข้อความลงในพื้นที่เอกสารของ WordPad เส้นแนวตั้งที่กระพริบอยู่เรียกว่าเคอร์เซอร์ รูปภาพของเคอร์เซอร์ เป็นตัวบอกตำแหน่งที่จะแสดงข้อความถัดไปซึ่งคุณพิมพ์ หากต้องการย้ายเคอร์เซอร์ภายในข้อความ ให้คลิกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้เคอร์เซอร์ปรากฏ

การพิมพ์ด้วย WordPad แตกต่างจากการใช้เครื่องพิมพ์ดีด คือคุณไม่ต้องกด ENTER เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ เพราะโปรแกรม WordPad จะทำให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์จนถึงสุดบรรทัดในแต่ละบรรทัด ในกรณีที่คุณต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้กด ENTER

การเลือกข้อความ

เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการทำบางสิ่งบางอย่างกับข้อความในเอกสารของคุณ เช่น คัดลอกหรือจัดรูปแบบข้อความ คุณต้องเลือกข้อความก่อนเป็นอันดับแรก ในการเลือกข้อความให้วางตัวชี้เมาส์ไว้ทางซ้ายของข้อความที่คุณต้องการเริ่มการเลือก ที่ตำแหน่งตัวชี้นั้น คลิกปุ่มเมาส์ทางซ้ายค้างไว้ในขณะที่คุณลากตัวชี้จนครอบคลุมข้อความที่ต้องการเลือก ข้อความที่เลือกจะได้รับการเน้น เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณปล่อยปุ่มเมาส์

รูปภาพของข้อความที่เลือกใน WordPad
ข้อความที่เลือกใน Notepad

การคัดลอกและการย้ายข้อความ

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความส่วนหนึ่งในเอกสารไปปรากฏในส่วนอื่น คุณมีวิธีย้ายข้อความได้ 2 วิธีโดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความขึ้นใหม่ คือให้คัดลอกและวางข้อความนั้นไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรือย้ายข้อความนั้นไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

ข้อความที่คุณคัดลอกจะไปอยู่บน คลิปบอร์ด คุณจึงสามารถวางข้อความนั้นลงในตำแหน่งที่แตกต่างไปได้ โดยที่ข้อความเดิมยังได้รับการเก็บรักษาไว้

แต่ในกรณีที่คุณย้ายข้อความไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ข้อความเดิมจะไม่ได้รับการจัดเก็บ วิธีนี้อาจเป็นประโยชน์หากคุณต้องจัดเรียงประโยคและย่อหน้าในเอกสารขึ้นใหม่

การคัดลอกและวางข้อความไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนเมนู แก้ไข คลิก คัดลอก

 3. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อความที่คัดลอกมา

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ

 • หากต้องการคัดลอกข้อความที่คุณเลือกอย่างรวดเร็ว ให้กด CTRL+C และกด CTRL+V เพื่อวางข้อความ

การย้ายข้อความไปยังตำแหน่งอื่น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ชี้เมาส์ไปยังข้อความที่คุณเลือก แล้วจึงคลิกปุ่มเมาส์ทางซ้ายค้างไว้

 3. ลากข้อความที่เลือกไว้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความไปปรากฏในเอกสารของคุณ

การแทรกและการลบข้อความ

WordPad ช่วยให้คุณแทรกและลบข้อความในตำแหน่งที่คุณต้องการได้แบบง่ายๆ หากต้องการแทรกข้อความ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อความ จากนั้นเพียงพิมพ์ข้อความลงไป เมื่อจะลบข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการลบ และกดปุ่ม DELETE

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณพิมพ์ผิดพลาดในขณะแก้ไขข้อความในเอกสาร คุณสามารถยกเลิกข้อความที่ผิดได้ตลอดเวลา โดยกด CTRL+Z เพื่อยกเลิกการกระทำครั้งล่าสุดของคุณ

การจัดรูปแบบเอกสารของคุณ

การจัดรูปแบบหมายถึงลักษณะและการจัดเรียงเอกสารของคุณที่ปรากฏ WordPad ช่วยคุณเปลี่ยนการจัดรูปแบบในเอกสารได้อย่างง่ายๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกใช้แบบและขนาดอักษรที่มีให้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังสร้างสีให้กับข้อความของคุณได้เกือบทุกสีที่ต้องการ คุณยังเปลี่ยนลักษณะการจัดตำแหน่งเอกสารของคุณได้โดยสะดวกเช่นกัน

การเปลี่ยนแบบอักษร ลักษณะอักษร หรือขนาดอักษร

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร

 3. ในกล่อง แบบอักษร ให้พิมพ์หรือเลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

 4. ในกล่อง ลักษณะแบบอักษร ให้พิมพ์หรือเลือกลักษณะอักษรที่คุณต้องการ

 5. ในกล่อง ขนาด ให้พิมพ์หรือเลือกขนาดอักษรที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถใช้คำสั่งบนแถบการจัดรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดอักษร และลักษณะอักษรได้เช่นกัน

การเปลี่ยนสี

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก แบบอักษร

 3. ภายใต้สี ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

นี่คือภาพของเอกสารที่คุณได้เปลี่ยนการใช้แบบอักษรและสีต่างๆ

รูปภาพของการจัดรูปแบบข้อความใน WordPad
การจัดรูปแบบข้อความใน WordPad

การเปลี่ยนการจัดตำแหน่ง

คุณสามารถจัดตำแหน่งข้อความในเอกสาร (หรือย่อหน้าในเอกสาร) ได้ทั้งระยะขอบซ้าย กึ่งกลาง หรือระยะขอบขวา

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดตำแหน่ง

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า

 3. ในกล่องการจัดตำแหน่ง คลิกการจัดตำแหน่งตามที่คุณต้องการ

รูปภาพนี้แสดงการจัดตำแหน่งย่อหน้าในรูปแบบต่างๆ กัน

รูปภาพของการจัดตำแหน่งข้อความใน WordPad
การจัดตำแหน่งข้อความใน WordPad

การบันทึกเอกสารของคุณ

คุณควรบันทึกเอกสารของคุณเป็นระยะๆ ในขณะที่ทำงานเอกสารนั้น เพราะเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณหยุดทำงานด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะไม่สูญเสียงานของคุณไปด้วย การบันทึกเอกสารยังช่วยให้คุณกลับมาใช้งานได้อีกในภายหลังถ้าคุณต้องการทำงานนั้นต่อ

การบันทึกเอกสาร

 • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เคยบันทึกเอกสารนั้นมาก่อน โปรแกรมจะขอให้คุณใส่ชื่อเอกสารและตำแหน่งที่เก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. ในกล่อง บันทึกใน คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร

  2. ในกล่องชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อเอกสารของคุณ

  3. คลิก บันทึก

การพิมพ์เอกสาร

บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ใช้กล่อง ช่วงของหน้า และกล่อง จำนวนสำเนา เพื่อระบุหน้าเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์รวมทั้งจำนวนชุดพิมพ์ เมื่อเสร็จแล้ว คลิกพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ ดูที่การเริ่มต้นการพิมพ์