การตั้งค่าการนำเข้าวิดีโอ: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าการนำเข้าภาพวิดีโอใน 'การนำเข้าวิดีโอ'

แสดงทั้งหมด

รูปแบบวิดีโอคืออะไร

รูปแบบวิดีโอที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดชนิดของแฟ้มวิดีโอ ซึ่งให้คุณเป็นผู้เลือกชนิดแฟ้มสำหรับภาพวิดีโอที่คุณนำเข้าจากวิดีโอเทปแบบดิจิทัลมาในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ'

ฉันสามารถเลือกรูปแบบวิดีโอใดได้บ้าง

คุณสามารถเลือกนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปให้เป็นแฟ้ม Windows Media Video (WMV) หรือเป็นแฟ้มที่ใช้รูปแบบเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัล (DV) อย่างเช่น แฟ้มวิดีโอ Audio Video Interleaved (AVI) เป็นต้น คุณยังสามารถเลือกที่จะปล่อยให้ 'การนำเข้าวิดีโอ' สร้างแฟ้ม WMV สำหรับ คลิป แต่ละคลิปบนวิดีโอเทปของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าวิดีโอเทปของคุณมีคลิปอยู่แปดคลิป 'การนำเข้าวิดีโอ' จะสามารถสร้างแฟ้ม WMV แปดแฟ้มแยกจากกันได้

ต้องพิจารณาอะไรบ้างเมื่อเลือกรูปแบบวิดีโอสำหรับภาพวิดีโอที่นำเข้า

รายการต่อไปนี้จะแนะนำบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกรูปแบบวิดีโอ

  • โปรแกรมแก้ไขภาพวิดีโอที่คุณวางแผนจะใช้เพื่อแก้ไขภาพวิดีโอที่นำเข้า. เลือกนำเข้าภาพวิดีโอในรูปแบบวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนโดยโปรแกรมแก้ไขภาพวิดีโอที่คุณวางแผนจะใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรแกรมแก้ไขภาพวิดีโอของคุณสนับสนุนการแก้ไขแฟ้มวิดีโอ AVI หรือแฟ้ม MPEG-2 ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว) ถ้าคุณวางแผนจะใช้โปรแกรมแก้ไขภาพวิดีโอที่สนับสนุนการแก้ไขแฟ้ม WMV และคุณวางแผนที่จะใช้คลิปแต่ละคลิปในวิดีโอที่แก้ไขแล้วของคุณ ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)

  • แผนการบันทึกภาพยนตร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วกลับลงวิดีโอเทป. ถ้าคุณวางแผนที่จะบันทึกภาพยนตร์ที่แำก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วของคุณกลับลงเทปอีก ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)

  • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ได้. ถ้าคุณมีภาพวิดีโอและเสียงจำนวนมากที่ต้องการนำเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณ ควรพิจารณาถึงเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ว่ามีเหลือเท่าใดด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกที่จะนำเข้าภาพวิดีโอเป็นแฟ้ม AVI ภาพวิดีโอความยาวหนึ่งชั่วโมงจะใช้เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ประมาณ 13 กิกะไบต์ (GB) ขณะที่ภาพวิดีโอความยาวเดียวกันนี้หากนำเข้าและบันทึกเป็นแฟ้ม WMV จะใช้เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ประมาณ 1 GB เท่านั้น

  • อัตราส่วนกว้างยาวของภาพวิดีโอต้นฉบับบนวิดีโอเทป. ภาพวิดีโอของคุณอาจถูกบันทึกให้มีอัตราส่วนกว้างยาว 16:9 (จอกว้าง) หรือ 4:3 (มาตรฐาน) ขึ้นอยู่กับกล้อง DV และการตั้งค่ากล้องเมื่อบันทึกภาพวิดีโอต้นฉบับลงเทป เลือกรูปแบบวิดีโอและการตั้งค่าอัตราส่วนกว้างยาวใน 'การนำเข้าวิดีโอ' ให้เหมือนกับภาพวิดีโอที่บันทึกอยู่ในเทป

  • ทรัพยากรระบบของคอมพิวเตอร์. ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรระบบแบบจำกัด เช่น มีตัวประมวลผลที่ทำงานช้า มี RAM น้อย หรือฮาร์ดดิสก์มีเนื้อที่ว่างเหลือไม่มากนัก ให้ลองนำเข้าวิดีโอเป็นรูปแบบแฟ้ม WMV แทน AVI วิธีนี้จะช่วยป้องกันปัญหาในการนำเข้าภาพวิดีโอ เช่น ภาพวิดีโอมีเฟรมกระตุก เป็นต้น

  • เฟรมกระตุก. ถ้าคุณยอมให้มีเฟรมกระตุกในระหว่างกระบวนการนำเข้าได้ ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว) ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเฟรมภาพวิดีโอกระตุก ควรนำเข้าวิดีโอเป็นแฟ้ม WMV

อะไรเป็นตัวกำหนดว่าแฟ้มวิดีโอจะถูกสร้างขึ้นกี่แฟ้มเมื่อฉันนำเข้าภาพวิดีโอ

เมื่อคุณเลือกที่จะนำเข้าภาพวิดีโอเป็นแฟ้ม WMV หลายๆ แฟ้ม 'การนำเข้าวิดีโอ' จะจดจำตำแหน่งในวิดีโอที่มีการแบ่งฉากเกิดขึ้น และจะสร้างแฟ้ม WMV ให้กับแต่ละคลิปแยกจากกันโดยเฉพาะ เมื่อคุณเลือกที่จะนำเข้าวิดีโอเทปของคุณให้เป็นแฟ้ม WMV หรือ AVI แบบแฟ้มเดี่ยว วิดีโอที่คุณนำเข้าจากกล้อง DV นั้นมักจะถูกนำเข้าและบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอแฟ้มเดียวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ดี ในบางครั้งอาจมีการสร้างแฟ้มวิดีโอมากกว่าหนึ่งแฟ้ม เนื่องจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • รูปแบบของภาพวิดีโอบนเทปเปลี่ยนไป. ถ้าแต่แรกเริ่มภาพวิดีโอบนเทปถูกบันทึกโดยใช้รูปแบบวิดีโอชนิดหนึ่ง และถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบวิดีโออีกชนิดหนึ่ง แฟ้มวิดีโอใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่รูปแบบวิดีโอของภาพวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าส่วนหนึ่งของวิดีโอถูกบันทึกไว้เป็นรูปแบบวิดีโอ NTSC จากนั้นส่วนถัดไปของวิดีโอในเทปนี้ถูกบันทึกเป็นรูปแบบวิดีโอ PAL แฟ้มวิดีโอใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อวิดีโอที่บันทึกไว้มีการสลับจากรูปแบบ NTSC ไปเป็น PAL

  • อัตราส่วนกว้างยาวของภาพวิดีโอบนเทปเปลี่ยนไป. ถ้าแต่แรกเริ่มภาพวิดีโอบนเทปถูกบันทึกที่อัตราส่วนกว้างยาวค่าหนึ่ง และถูกเปลี่ยนไปเป็นอัตราส่วนกว้างยาวอีกค่าหนึ่ง แฟ้มวิดีโอใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่อัตราส่วนกว้างยาวของวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าภาพวิดีโอส่วนหนึ่งถูกบันทึกไว้ที่ 16:9 (จอกว้าง) และจากนั้นการตั้งค่าการบันทึกบนกล้องได้ถูกเปลี่ยนเป็น 4:3 (มาตรฐาน) แฟ้มวิดีโอใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อภาพวิดีโอที่บันทึกไว้มีการสลับจาก 16:9 เป็น 4:3