การดูวิดีโอแบบเต็มหน้าจอใน Windows Media Player

คุณสามารถดูวิดีโอ รายการโทรทัศน์ ดีวีดี หรือเพลงแบบการแสดงภาพประกอบเพลงใน Windows Media Player ในโหมดเต็มหน้าจอ เมื่อโปรแกรมเล่นอยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถควบคุมการเล่นด้วยตัวควบคุมบนหน้าจอซึ่งจะปรากฏที่ด้านบนสุดของวีดิโอ หรือคุณสามารถใช้ปุ่มหรือตัวควบคุมต่างๆ บนเมาส์ที่เข้ากันได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการควบคุมการเล่นด้วยตัวควบคุมบนหน้าจอ

 1. ขณะที่วิดีโอกำลังเล่นหรือหยุดชั่วคราว ให้คลิกปุ่ม ดูแบบเต็มหน้าจอรูปภาพปุ่ม 'ดูแบบเต็มหน้าจอ'หรือกด ALT+ENTER

  เมื่อคุณสลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ ตัวควบคุมของโปรแกรมเล่นอาจจะปรากฏเป็นช่วงสั้นๆ (ขึ้นอยู่กับความสามารถของการ์ดแสดงผลที่คุณใช้และหน้าที่การใช้งานของวิดีโอหรือดีวีดีที่คุณกำลังดู) หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมการเล่นและคุณไม่ได้กำหนดค่าให้ปิดตัวควบคุมแบบเต็มหน้าจอ ให้เลื่อนเมาส์เพื่อทำให้ตัวควบคุมปรากฏอีกครั้ง

 2. คลิกที่ตัวควบคุมการเล่นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการกลับไปสู่โหมดเต็มรูปแบบ ให้กด ESC หรือเลื่อนเมาส์แล้วคลิกปุ่ม ออกจากโหมดเต็มหน้าจอรูปภาพปุ่ม 'ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ'.

เมื่อต้องการควบคุมการเล่นด้วยเมาส์

 1. ปิดตัวควบคุมแบบเต็มหน้าจอโดยปฏิบัติดังนี้

  1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ คลิก ตัวเลือกอื่นๆ แล้วคลิกแท็บ ประสิทธิภาพ

  2. ในส่วน การเล่นดีวีดีและวิดีโอ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวควบคุมแบบเต็มหน้าจอ

 2. ขณะที่วิดีโอกำลังเล่นหรือหยุดชั่วคราว ให้คลิกปุ่ม ดูแบบเต็มหน้าจอรูปภาพปุ่ม 'ดูแบบเต็มหน้าจอ'หรือกด ALT+ENTER
 3. ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวควบคุมการเล่นต่างๆ ของเมาส์ ใช้เมาส์เพื่อทำการดำเนินงานต่อไปนี้

  การทำงาน ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้
  การทำงาน

  เล่นรายการหรือหยุดชั่วคราว

  ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้

  คลิกที่ปุ่มซ้าย

  การทำงาน

  กรอรายการไปข้างหน้า

  ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้

  กดปุ่มด้านข้างส่วนหน้าค้างไว้

  การทำงาน

  กรอกลับรายการ

  ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้

  กดปุ่มด้านข้างส่วนหลังค้างไว้

  การทำงาน

  ข้ามไปยังรายการก่อนหน้า

  ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้

  คลิกปุ่มด้านข้างส่วนหลัง

  การทำงาน

  ข้ามไปยังรายการถัดไป

  ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้

  คลิกปุ่มด้านข้างส่วนหน้า

  การทำงาน

  เพิ่มหรือลดระดับเสียง

  ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้

  หมุนล้อเมาส์ออกจากตัวคุณเพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือหมุนเข้าหาตัวคุณเพื่อลดระดับเสียง

  การทำงาน

  ปิดระดับเสียงหรือคืนค่าระดับเสียง

  ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้

  กดปุ่มล้อของเมาส์

  การทำงาน

  แสดงคำสั่งอื่น ๆ

  ใช้ตัวควบคุมเมาส์นี้

  คลิกที่ปุ่มขวา

 4. เมื่อต้องการกลับไปสู่โหมดเต็มรูปแบบ ให้กด ESC

หมายเหตุ

 • เฉพาะเมาส์บางชนิดเท่านั้นที่รองรับคุณลักษณะนี้