ถ้าคุณมีพีซีแบบเคลื่อนที่ คุณสามารถดูรายการของเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เครือข่ายไร้สายจะปรากฏเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณมีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายติดตั้งอยู่และเปิดใช้งานการ์ดดังกล่าว

  1. เปิด 'เชื่อมต่อกับเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เชื่อมต่อไปยัง

  2. ในรายการ แสดง ให้คลิก แบบไร้สาย

    คุณจะเห็นรายการเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  3. คลิกเครือข่าย แล้วคลิก เชื่อมต่อ

    ถ้าคุณไม่เห็นเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ ให้คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย รายการตัวเลือกต่างๆ จะปรากฏพร้อมกับการค้นหาและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยตัวเอง และการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่

    เครือข่ายบางเครือข่ายต้องมี คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย หรือ วลีรหัสผ่าน เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหนึ่งเครือข่ายใด ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการสำหรับคีย์หรือวลีรหัสผ่าน

คำเตือน

  • คุณควรเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่มีความปลอดภัย ให้ระวังบุคคลที่มีเครื่องมือถูกต้องซึ่งมองเห็นทุกอย่างที่คุณทำ รวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่ และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้