การดูรายละเอียดของรายงานปัญหา

รายงานปัญหาช่วยให้ Windows สามารถระบุปัญหาและแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีแก้ไขปัญหา หากไม่มีวิธีแก้ไขปัญหา รายละเอียดในรายงานปัญหาสามารถช่วย Microsoft สร้างวิธีแก้ไขปัญหาได้

หากเกิดปัญหาและ Windows ถามว่าคุณต้องการจะตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาหรือไม่ คุณสามารถดูรายละเอียดของปัญหาก่อนที่จะส่งไปยัง Microsoft ได้ เมื่อต้องการดูรายละเอียดของปัญหาก่อนที่จะส่งรายงาน ให้คลิก ดูี่รายละเอียดของปัญหา ในกล่องโต้ตอบที่ถามว่าคุณต้องการตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาหรือไม่

คุณสามารถดูรายละเอียดรายงานในประวัติปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณได้ วิธีการมีดังนี้

  1. เปิด 'รายงานปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การรายงานปัญหาและวิธีแก้ปัญหา

  2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ดูประวัติของปัญหา

  3. คลิกสองครั้งที่ปัญหาที่คุณต้องการดู

เคล็ดลับ

  • คลิกขวาที่ปัญหาเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหานั้น