การดูคุณสมบัติของแฟ้ม

คุณสมบัติคือส่วนข้อมูลที่เป็นคำอธิบายซึ่งช่วยคุณค้นหาและจัดระเบียบแฟ้ม คุณสมบัติจะไม่รวมอยู่ในเนื้อหาจริงของแฟ้ม แต่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับแฟ้มมากกว่า นอกเหนือจากแท็ก ซึ่งเป็นคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่สามารถมีข้อความที่คุณเลือกแล้ว แฟ้มของคุณยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีกหลายอย่าง รวมถึง 'วันที่ปรับเปลี่ยน' 'ผู้สร้าง' และ 'การจัดอันดับ'

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่ใช้กันทั่วไป

คุณสามารถดูคุณสมบัติที่ใช้กันทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องกับแฟ้มได้ในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการดูคุณสมบัติ

 2. คลิกที่แฟ้มเพื่อดูคุณสมบัติในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่างโฟลเดอร์

  รูปภาพของแท็กในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'
  ตัวอย่างของแท็กในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติทั้งหมด

บานหน้าต่าง 'รายละเอียด' เป็นวิธีการที่สะดวก แต่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแฟ้ม ถ้าคุณต้องการดูคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการดูคุณสมบัติ

 2. คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการดูคุณสมบัติ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ รายละเอียด เพื่อดูคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มนี้

เมื่อต้องการเอาคุณสมบัติออกจากแฟ้ม

ถ้าคุณมีแผนที่จะใช้แฟ้มร่วมกับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการเอาคุณสมบัติบางอย่างหรือทั้งหมดของแฟ้มออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสมบัติบางอย่างถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ 'ผู้สร้าง' อาจเปิดเผยชื่อของบุคคลที่ร่วมมือกันที่อยู่บนแฟ้ม และแท็กอื่นๆ อาจมีคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการให้คนอื่นๆ เห็น

 1. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ คลิกแท็บ รายละเอียด

 3. คลิก เอาคุณสมบัติและข้อมูลส่วนบุคคลออก

 4. ในกล่องโต้ตอบ เอาคุณสมบัติออก ให้คลิก สร้างสำเนาโดยเอาคุณสมบัติออกทั้งหมดเท่าที่ทำได้ แล้วคลิก ตกลง วิธีการนี้จะช่วยให้คุณสามารถเก็บแฟ้มรุ่นเดิมพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งหมด และทำสำเนาแฟ้มที่เอาคุณสมบัติทั้งหมดออกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกัน
  หรือ
  ในกล่องโต้ตอบ เอาคุณสมบัติออก ให้คลิก เอาคุณสมบัติต่อไปนี้ออกจากแฟ้ม เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • หากคุณเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ โดยใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Windows คุณควรเอาคุณสมบัติเหล่านั้นออกโดยใช้โปรแกรมนั้น กล่องโต้ตอบ 'เอาคุณสมบัติออก' จะเอาคุณสมบัติที่เพิ่มเข้าไปโดยใช้ Windows ออก แต่อาจไม่สามารถเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่เพิ่มโดยบางโปรแกรมออกได้