การดูสถานะเครือข่ายของคุณ

'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' จะให้ข้อมูลสถานะปัจจุบันเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ คุณสามารถดูว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่ ดูประเภทของการเชื่อมต่อ รวมทั้งการเข้าถึงระดับใดที่คุณใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่าย ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณติดตั้งเครือข่าย หรือเมื่อมีปัญหาการเชื่อมต่อ คุณสามารถค้นหาข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณในแมปเครือข่าย ที่สามารถเข้าถึงได้จาก 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน'

รูปภาพของ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน'
ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน

เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน