'ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและเครื่องมือต่างๆ' จะแสดงรายการงานที่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถด้านประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เปิด 'ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและเครื่องมือต่างๆ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและเครื่องมือต่างๆ

งานที่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

บานหน้าต่างซ้ายของ 'ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและเครื่องมือต่างๆ' มีงานที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ตารางนี้จะอธิบายงานเหล่านี้

งาน รายละเอียด
งาน

จัดการโปรแกรมเริ่มต้น

รายละเอียด

โปรแกรมบางโปรแกรมจะเริ่มตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มใช้ Windows การเปิดโปรแกรมเหล่านี้พร้อมกันเป็นจำนวนมากสามารถ ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลง

เมื่อต้องการปิดใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ไม่ให้เริ่มต้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ให้ใช้ Windows Defender สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การหยุดโปรแกรมไม่ให้เรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน

งาน

ปรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงผล

รายละเอียด

คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเมนูและหน้าต่าง

งาน

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกการจัดทำดัชนี

รายละเอียด

ตัวเลือกการจัดทำดัชนีสามารถช่วยคุณค้นสิ่งที่คุณมองหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คุณสามารถค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจำกัดการค้นหาให้แคบลงเพื่อเน้นไปที่แฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณใช้เป็นประจำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับปรุงการค้นหาของ Windows โดยใช้ดัชนี: คำถามที่ถามบ่อย

งาน

ปรับการตั้งค่าพลังงาน

รายละเอียด

เปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับพลังงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการตั้งค่าการประหยัดพลังงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับเปลี่ยนการใช้แบตเตอรีสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา

งาน

เปิด 'การล้างข้อมูลบนดิสก์'

รายละเอียด

เครื่องมือดังกล่าวจะลบแฟ้มที่ไม่จำเป็นหรือแฟ้มชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บที่คุณมีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การลบแฟ้มโดยใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์'

งาน

เครื่องมือขั้นสูง

รายละเอียด

เข้าถึงเครื่องมือสำหรับระบบขั้นสูง เช่น 'ตัวแสดงเหตุการณ์' 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' และ 'ข้อมูลระบบ' ที่ผู้ดูแลระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักใช้เพื่อแก้ไขปัญหา นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและสิ่งที่ควรทำ ตัวอย่างเช่น ถ้า Windows ตรวจพบว่าโปรแกรมควบคุมมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง ให้คลิกการแจ้งเตือนเพื่อศึกษาว่าโปรแกรมควบคุมใดที่เป็นปัญหาและดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ปัญหาที่ระบุไว้ในตอนต้นของรายการมีผลกระทบต่อระบบมากกว่าปัญหาที่อยู่ในตอนท้ายรายการ

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนฐานของ Windows Experience Index ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วย คะแนนนี้จะวัด ความสามารถของการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณและเป็นตัววัดประสิทธิภาพการทำงานโดยทั่วไป ดัชนีดังกล่าวมีการใช้โดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถซื้อโปรแกรมที่ตรงกับคะแนนฐานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Experience Indext Windows คืออะไร

เมื่อต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ความเร็วตัวประมวลผล จำนวนของ หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ที่ติดตั้ง และขนาดฮาร์ดดิสก์ ให้คลิก ดูและพิมพ์รายละเอียด