Windows เสนอโปรแกรมและการตั้งค่ามากมายที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายและสะดวกขึ้น คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆ ให้กับคอมพิวเตอร์ได้ในกรณีที่คุณต้องการคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงแบบอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคโนโลยีช่วยเหลือมีอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Accessibility

Ease of Access Center คือตำแหน่งส่วนกลางที่คุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่าและติดตั้งโปรแกรมการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่มีใน Windows Ease of Access Center มีการเข้าถึงด่วนเพื่อการตั้งค่าการใช้งานและโปรแกรมต่างๆ ที่มาพร้อมกับ Windows และคุณยังจะพบการเชื่อมโยงไปยังแบบสอบถามซึ่ง Windows ใช้เพื่อให้คำแนะนำการตั้งค่าที่คุณจะพบว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง

  • เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย

การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล

Windows มาพร้อมกับตัวอ่านหน้าจอพื้นฐานที่เรียกว่า 'ผู้บรรยาย' (Narrator) ซึ่งจะอ่านออกเสียงข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ Windows ยังมีการตั้งค่าสำหรับให้คำอธิบายเกี่ยวกับระบบเสียงของวิดีโอและการควบคุมกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล

นอกจากนี้ โปรแกรมและฮาร์ดแวร์อื่นๆ อีกหลายชนิดสามารถเข้ากันได้กับ Windows และมีไว้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ซี่งรวมถึงตัวอ่านหน้าจอ อุปกรณ์เอาต์พุตอักษรเบรลล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทบทวนเว็บไซต์ Microsoft Accessibility

กาปรับคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นชัดยิ่งขึ้น

การตั้งค่าหลายชนิดสามารถช่วยให้ข้อมูลบนหน้าจอเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น การขยายหน้าจอ การปรับสีหน้าจอเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย และการเอาภาพเคลื่อนไหวรวมถึงรูปพื้นหลังที่ไม่จำเป็นออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การปรับคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นชัดยิ่งขึ้น

การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

Windows ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ทางหน้าจอที่คุณสามารถใช้พิมพ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การรู้จำเสียงเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยคำสั่งเสียง และสั่งการข้อความนั้นไปยังโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

้การใช้เมาส์ให้ง่ายขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวชี้เมาส์ ตลอดจนใช้แป้นพิมพ์เพื่อควบคุมเมาส์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การใช้เมาส์ให้ง่ายขึ้น

การใช้งานแป้นพิมพ์ให้ง่ายขึ้น

คุณสามารถปรับวิธีที่ Windows ตอบสนองต่อเมาส์หรือแป้นพิมพ์ เพื่อให้กดคีย์ผสม พิมพ์ หรือยกเลิกการกดคีย์ที่ไม่ตั้งใจได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การใช้งานแป้นพิมพ์ให้ง่ายขึ้น

การใช้ทางเลือกข้อความและภาพแทนเสียง

Windows สามารถแทนที่ข้อมูลเสียงสองชนิดด้วยข้อมูลทางภาพที่เทียบเท่า โดยคุณสามารถแทนที่เสียงของระบบด้วยการแจ้งเตือนทางสายตา และสามารถแสดงคำอธิบายเป็นข้อความแทนกล่องโต้ตอบที่อ่านออกเสียงในโปรแกรมมัลติมีเดีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การใช้ทางเลือกข้อความและภาพแทนเสียง

การโฟกัสการอ่านและการพิมพ์ให้ง่ายขึ้น

การตั้งค่าที่ช่วยให้การอ่านและการพิมพ์โฟกัสได้ง่ายขึ้นนั้นมีอยู่หลายวิธี คุณสามารถตั้งค่าให้ 'ผู้บรรยาย' เป็นผู้อ่านข้อมูลบนหน้าจอ ปรับการตอบสนองของแป้นพิมพ์ต่อการกดแป้นบางแป้น และควบคุมการปรากฏขององค์ประกอบทางสายตาบางอย่างได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การโฟกัสการอ่านและการพิมพ์ให้ง่ายขึ้น