ดิสก์พื้นฐานและไดนามิกดิสก์คืออะไร

ดิสก์พื้นฐาน และ ไดนามิกดิสก์ เป็นการกำหนดค่าฮาร์ดดิสก์สองชนิดใน Windows คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะได้รับการกำหนดค่าให้เป็นดิสก์พื้นฐาน ซึ่งง่ายที่สุดในการจัดการ ผู้ใช้ขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถใช้ไดนามิกดิสก์ ซึ่งใช้ฮาร์ดดิสก์หลายตัวภายในคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูล โดยปกติมักใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ

  • เฉพาะรุ่นWindows Vista Enterprise และ Windows Vista Ultimate เท่านั้นที่สนับสนุนไดนามิกดิสก์

ดิสก์พื้นฐานจะใช้ พาร์ติชันหลักพาร์ติชันเสริม และ ไดรฟ์แบบลอจิคัล ในการจัดระเบียบข้อมูล พาร์ติชันที่ฟอร์แมตแล้วอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไดรฟ์ข้อมูล (คำว่า 'ไดรฟ์ข้อมูล' และ 'พาร์ติชัน' มักจะใช้แทนกันได้) ใน Windows รุ่นนี้ ดิสก์พื้นฐานสามารถมีได้สี่พาร์ติชันหลัก หรือสามพาร์ติชันหลักและหนึ่งพาร์ติชันเสริม พาร์ติชันเสริมสามารถมีไดรฟ์แบบลอจิคัลได้หลายไดรฟ์ (ไดรฟ์แบบลอจิคัลสูงสุดที่สนับสนุนคือ 128 ไดรฟ์) พาร์ติชันบนดิสก์พื้นฐานไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือแยกข้อมูลกับพาร์ติชันอื่น แต่ละพาร์ติชันบนดิสก์พื้นฐานเป็นสิ่งที่แยกต่างหากจากกันบนดิสก์

ไดนามิกดิสก์สามารถมี ไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิก จำนวนมากได้ (ประมาณ 2000 ไดรฟ์) ซึ่งไดรฟ์เหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนกับพาร์ติชันหลักที่ใช้บนดิสก์พื้นฐาน ใน Windows บางรุ่น คุณสามารถรวมฮาร์ดดิสก์แบบไดนามิกที่แยกต่างหากไว้ในไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกหนึ่งไดรฟ์ (ที่เรียกว่าการกระจาย) แยกข้อมูลระหว่างฮาร์ดดิสก์หลายตัว (ที่เรียกว่าการสไทรพ์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือทำสำเนาข้อมูลระหว่างฮาร์ดดิสก์หลายตัว (ที่เรียกว่าการทำมิเรอร์) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

Windows Vista รุ่น Ultimate และ Windows Vista Enterprise สนับสนุนการกระจายและการสไทรพ์ข้อมูลไดนามิกดิสก์ แต่ไม่สนับสนุนการทำมิเรอร์ (Windows Server 2008 สนับสนุนการทำมิเรอร์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ให้ไปที่เว็บไซต์ คำแนะนำเกี่ยวกับทรัพยากรของ Windows Vista Springboard