พาร์ติชันและไดรฟ์แบบลอจิคัลคืออะไร

พาร์ติชัน ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่า ไดรฟ์ข้อมูล คือพื้นที่ส่วนหนึ่งบนฮาร์ดดิสก์ที่สามารถฟอร์แมตได้ด้วยระบบแฟ้ม และมีการระบุด้วยตัวอักษรตัวหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์ C บนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ Windows คือหนึ่งพาร์ติชัน

ใน Windows รุ่นนี้ เมื่อคุณใช้ 'การจัดการดิสก์' ซึ่งเป็นสแน็ปอินของ Microsoft Management Console (MMC) ในการสร้างพาร์ติชันบน ดิสก์พื้นฐาน พาร์ติชันสามส่วนแรกที่คุณสร้างจะเป็นพาร์ติชันหลัก ซึ่งสามารถใช้เริ่มระบบปฏิบัติการได้ ถ้าคุณต้องการสร้างให้มากกว่าสามพาร์ติชัน พาร์ติชันที่สี่จะถูกสร้างขึ้นเป็นพาร์ติชันเสริม

พาร์ติชันเสริมเป็นวิธีเลี่ยงข้อจำกัดของจำนวนพาร์ติชันหลักที่ดิสก์พื้นฐานสามารถมีได้ โดยเป็นคอนเทนเนอร์ที่สามารถเก็บไดรฟ์แบบลอจิคัลได้ตั้งแต่หนึ่งไดรฟ์ขึ้นไป ไดรฟ์แบบลอจิคัลจะทำหน้าที่เหมือนกับพาร์ติชันหลัก เว้นแต่ไม่สามารถใช้ในการเริ่มระบบปฏิบัติการได้

คุณจำเป็นต้องแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ก่อนจึงจะสามารถเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ได้ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีการแบ่งพาร์ติชันเป็นพาร์ติชันเดียวซึ่งเท่ากับขนาดของฮาร์ดดิสก์ การแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ให้เป็นพาร์ติชันเล็กๆ หลายพาร์ติชันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น อย่างไรก็ตามการทำเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ผู้ใช้บางรายอาจต้องการมีพาร์ติชันที่แยกต่างหากสำหรับแฟ้มระบบปฏิบัติการของ Windows โปรแกรม และข้อมูลส่วนบุคคล