ตัวเลือกการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์คืออะไร

ใน 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' การรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือ เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องหรือไม่ มาตรการความปลอดภัยจะช่วยป้องกันคุณจากการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นที่คุณไม่ต้องการ และจากการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

ความเข้มงวดของการตรวจสอบที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อจะขึ้นอยู่กับนโยบายความปลอดภัยของระบบ ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ของคุณ ถ้าการตรวจสอบจริงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายขั้นต่ำ คุณจะมีตัวเลือกการรับรองความถูกต้องที่พร้อมใช้งานสามตัวเลือกดังนี้

 • เชื่อมต่อและไม่ต้องเตือนฉัน

  ด้วยตัวเลือกนี้ แม้ว่า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ แต่จะยังคงทำการเชื่อมต่อต่อไป

 • เตือนฉัน

  ด้วยตัวเลือกนี้ ถ้า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ จะมีการเตือนคุณเพื่อให้คุณเลือกได้ว่าจะดำเนินการเชื่อมต่อต่อไปหรือไม่

 • ไม่ต้องเชื่อมต่อ

  ด้วยตัวเลือกนี้ ถ้า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวเลือกใด ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณหรือเจ้าของคอมพิวเตอร์ระยะไกล

คอมพิวเตอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server  2003 หรือระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้า จะไม่สามารถระบุข้อมูลเฉพาะตัวของเครื่องสำหรับการตรวจสอบได้ ถ้าคุณทราบว่าคอมพิวเตอร์ระยะไกลกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้าอยู่ คุณสามารถหลีกเลี่ยงคำเตือนเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องได้ด้วยการเลือก เชื่อมต่อและไม่ต้องเตือนฉัน แต่โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้จะมีความปลอดภัยน้อยกว่าอีกสองตัวเลือก

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์โดยถาวร คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าของคุณสำหรับคอมพิวเตอร์ระยะไกลนั้นไปยังแฟ้ม .rdp (แฟ้มที่มีการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลเครื่องใดเครื่องหนึ่ง) เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ใน 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ให้เลือกระดับการรับรองความถูกต้องที่คุณต้องการ จากนั้นบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก บันทึก หรือ บันทึกเป็น เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลเครื่องเดิมในครั้งต่อไป ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม .rdp

 • ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้แทน

  • เชื่อมต่อเสมอ แม้ว่าการรับรองความถูกต้องล้มเหลว

   ด้วยตัวเลือกนี้ แม้ว่า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ แต่จะยังคงทำการเชื่อมต่อต่อไป

  • เตือนฉันถ้าการรับรองความถูกต้องล้มเหลว

   ด้วยตัวเลือกนี้ ถ้า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ จะมีการเตือนคุณเพื่อให้คุณเลือกได้ว่าจะดำเนินการเชื่อมต่อต่อไปหรือไม่

  • ไม่ต้องเชื่อมต่อถ้าการรับรองความถูกต้องล้มเหลว

   ด้วยตัวเลือกนี้ ถ้า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ให้ดูที่ เรียนรู้วิธีการติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 (SP1)