เมนู System Recovery Options ใน Windows รุ่นนี้จะมีเครื่องมือหลายชนิดที่สามารถช่วยคุณกู้คืน Windows จากข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงได้ คุณสามารถดำเนินการซ่อมแซมแฟ้มที่ Windows ใช้ในการเริ่มการทำงาน ดำเนินการกู้คืนโดยใช้ System Restore และคืนค่าทั้งหมดในคอมพิวเตอร์และแฟ้มระบบทั้งหมดโดยใช้สำเนาสำรองที่คุณสร้างไว้ล่วงหน้าได้

เมนู System Recovery Options อยู่ในดิสก์การติดตั้ง Windows เมนูนี้อาจจะติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณอีกด้วย ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า

หมายเหตุ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเมนู System Recovery Options ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีตัวเลือกการกู้คืนแบบอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ คำอธิบาย
ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

Startup Repair

คำอธิบาย

แก้ไขปัญหาบางปัญหา เช่น แฟ้มระบบที่สูญหายหรือเสียหาย ซึ่งอาจทำให้ Windows ไม่สามารถเริ่มการทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อคุณเรียกใช้ Startup Repair จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหาปัญหา และจะพยายามแก้ไขเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

System Restore

คำอธิบาย

ตัวเลือกนี้จะช่วยคุณคืนค่าแฟ้มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้า ตัวเลือกนี้เป็นวิธียกเลิกการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่มีผลกระทบกับแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ เช่น อีเมล เอกสาร หรือภาพถ่าย ถ้าคุณใช้ System Restore เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในเซฟโหมด คุณจะไม่สามารถยกเลิกการคืนค่าได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกใช้ System Restore อีกครั้ง แล้วเลือกจุดคืนค่าอื่นได้ ถ้ามีจุดคืนค่าอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การคืนค่าระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

Windows Complete PC Restore

คำอธิบาย

คืนค่าเนื้อหาของฮาร์ดดิสก์ของคุณจากสำเนาสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา "การคืนค่าข้อมูลทั้งพีซี" จาก 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' Windows Complete PC Backup and Restore ไม่มีใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic หรือ Windows Vista Home Premium

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

Windows Memory Diagnostic Tool

คำอธิบาย

สแกนหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำหรือไม่

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

Command Prompt

คำอธิบาย

Command Prompt จะใช้แทนที่คอนโซลการกู้คืนใน Windows รุ่นก่อนหน้า ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถใช้พร้อมท์คำสั่งในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืน และยังเรียกใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการดูรายการคำสั่งทั่วไป ให้พิมพ์ help ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนู System Recovery Options

ถ้าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows Vista อยู่ คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่โดยใช้ดิสก์การติดตั้งนั้น ถ้าคุณไม่เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่จากแผ่นดิสก์นั้น ตัวเลือกในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์จะไม่ปรากฏขึ้น

ถ้าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows ให้ทำดังนี้

 1. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง

 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก' แล้วคลิก เริ่มการทำงานใหม่
 3. ถ้ามีการแสดงพร้อมท์ ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่ม Windows จากแผ่นดิสก์การติดตั้ง

  หมายเหตุ

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้กำหนดค่าให้เริ่มการทำงานจากซีดีหรือดีวีดี ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ BIOS: คำถามที่ถามบ่อย

 4. เลือกการตั้งค่าภาษาของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก Repair your computer

 6. เลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการจะซ่อมแซม แล้วคลิก ถัดไป

 7. บนเมนู System Recovery Options ให้คลิกที่เครื่องมือเพื่อเปิด

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า ให้ทำดังนี้

 1. เอาแผ่นฟลอปปีดิสก์ ซีดี และดีวีดีทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก' แล้วคลิก เริ่มการทำงานใหม่
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดแป้น F8 ค้างไว้ในขณะที่เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณต้องกดแป้น F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฏขึ้นมา ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น คุณจะต้องลองอีกครั้งโดยรอจนกระทั่งพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows แสดงขึ้น แล้วปิดเครื่องและเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วกด F8 ค้างไว้

 3. บนหน้าจอ Advanced Boot Options ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Repair your computer แล้วกด ENTER (ถ้าไม่มี Repair your computer ในรายการตัวเลือก แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รวมเมนู System Recovery Options เป็นตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า)

 4. เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกชื่อผู้ใช้ แล้วใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 6. บนเมนู System Recovery Options ให้คลิกที่เครื่องมือเพื่อเปิด