ความหมายของปัญหาเมื่อโปรแกรมไม่ตอบสนอง

หากโปรแกรมไม่ตอบสนองหมายถึงโปรแกรมโต้ตอบกับ Windows ช้ากว่าปกติ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโปรแกรมเกิดปัญหา หากปัญหาเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและคุณเลือกที่จะรอ บางโปรแกรมอาจเริ่มตอบสนองใหม่อีกครั้ง คุณสามารถเลือกที่จะปิดหรือเริ่มโปรแกรมใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่มีอยู่

เมื่อคุณปิดโปรแกรมที่หยุดตอบสนอง แฟ้มหรือเอกสารที่คุณกำลังเรียกใช้ขณะที่เกิดปัญหาและแฟ้มหรือเอกสารทั้งหมดที่คุณเปิดด้วยโปรแกรมนั้นจะถูกปิดลง บางโปรแกรมอาจพยายามที่จะบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งาน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้บันทึกงานที่ทำบ่อยๆ