สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Dr. Watson

Dr. Watson ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความล้มเหลวหรือ "การขัดข้อง" ของระบบได้รับการแทนที่ด้วยการรายงานปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาใน Windows รุ่นนี้

รายงานปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาจะช่วยคุณตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows รายงานปัญหาและตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจเลือกตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาก็ได้ รายละเอียดของปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาจะได้รับการบันทึกเก็บไว้ คุณจึงสามารถดูได้ตลอดเวลา