เกิดอะไรขึ้นกับ เรียกใช้ ในฐานะที่เป็นคำสั่ง

ใน Windows รุ่นก่อนๆ คุณจะต้องใช้บัญชีผู้ดูแลสำหรับการกระทำบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนการตั้งค่าระบบ หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้แบบจำกัด คำสั่งเรียกใช้เป็น จะช่วยให้ไม่ต้องออกจากระบบแล้วกลับเข้าสู่ระบบใหม่ในฐานะผู้ดูแล

ใน Windows รุ่นนี้ คำสั่ง 'เรียกใช้เป็น' ได้ถูกเปลี่ยนเป็น เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะแทบไม่ต้องใช้คำสั่ง 'เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ' เลย เนื่องจาก Windows จะแสดงพร้อมท์ให้คุณใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โปรแกรมเก่าๆ บางโปรแกรมอาจยังคงต้องการให้คุณใช้คำสั่ง 'เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ' เพื่อที่จะไม่ต้องออกจากระบบแล้วกลับเข้าสู่ระบบใหม่

  1. คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมหรือแฟ้มที่คุณต้องการจะเปิด แล้วคลิก เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ

  2. เลือกบัญชีผู้ดูแลที่คุณต้องการใช้ แล้วพิมพ์รหัสผ่าน

เคล็ดลับ

  • หากคุณเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้มาตรฐาน คุณยังสามารถใช้คำสั่ง 'เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล' เพื่อเรียกใช้โปรแกรมในชื่อผู้ใช้อีกชื่อหนึ่ง แม้ว่าชื่อผู้ใช้ดังกล่าวจะไม่มีบัญชีผู้ดูแลระบบก็ตาม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล และเลือกบัญชีผู้ใช้ หากคุณเข้าสู่ระบบเป็นผู้ดูแล คุณต้องพิมพ์ runas.exe /ชื่อผู้ใช้ ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง ถ้าคุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมด้วยชื่อผู้ใช้อีกชื่อหนึ่ง